ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καταπολέμηση Διαφθοράς και Δωροδοκίας

Hilti Ελλάς ΑΕΕ

Λεωφόρος Κύμης 132
Μαρούσι, 15123

210 2880600

210 2880607

gr-custser@hilti.com
Η νομιμότητα, η ηθική συμπεριφορά και ο υγιής ανταγωνισμός είναι ζωτικής σημασίας αξίες για όλες μας τις ενέργειες. Οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες βασίζονται στην ειλικρίνεια, αξιοπιστία, συνέπεια όπως προβλέπονται – πάντα και παντού.
Αυτή είναι κριτικής σημασίας βάση για τις σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα σε μετόχους,πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες.


ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Συμμετέχουμε σε σημαντικές παγκόσμιες πρωτοβουλίες ενάντια στη διαφθορά. Αλλά πηγαίνουμε ένα βήμα μπροστά, ενσωματώνοντας στην εταιρίας μας μέτρα ενάντια στη διαφθορά και τη δωροδοκία, σύμφωνα με τα πρότυπα Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης.

Συνεργασίες ενάντια στη διαφθορά
Το 2004 υπογράψαμε το Partnering Against Corruption Initiative στο World Economic Forum στο Νταβός στην Ελβετία. Σκοπός μας ήταν να εισάγουμε μέτρα ενάντια στη διαφθορά στον κατασκευαστικό τομέα, παγκοσμίως. Για την επίτευξη του σκοπού μας έχουμε καταστήσει σαφές οτι η Hilti δείχνει μηδενική ανοχή στη δωροδοκία.

UN Global Compact
Από το 2006 είμαστε μέλη του UN Global Compact, ο οποίος έχει έντονη δράση ενάντια της διαφθοράς. Αυτή η παγκόσμια συμφωνία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να ακολουθούν κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Απαιτούμε από όλα τα μέλη ομάδας να ενεργούν πάντα εντός των ορίων του νόμου και των εταιρικών κανόνων. Ο Κώδικας Συμμόρφωσης αφορά στον τρόπο που εργαζόμαστε και αποτελεί τον πυρήνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι εκπαιδευμένοι και κατανοούν τον Κώδικα Συμμόρφωσης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Εργαζομένων (PDF)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Απαιτούμε συνεχώς από τους προμηθευτές μας τη διατήρηση θεμελιωδών προϋποθέσεων στα πλαίσια των ανθρώπινων δικαιωμάτων, εργατικού δικαίου, ασφάλειας και υγείας στο εργασιακό περιβάλλον και προστασίας του περιβάλλοντος καθώς επίσης να φέρουν δυνατές δεσμεύσεις ενάντια στη διαφθορά και τη δωροδοκία. Αυτά τα πρότυπα είναι δεσμευτικά ακόμα και αν υπάρχει εθνική ή διεθνής νομοθεσία με πιο επιεικείς κανόνες . Αξιολογούμε τους προμηθευτές μας μέσω διάφορων εργαλείων, όπως έλεγχοι.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ

Κώδικας Συμμόρφωσης Προμηθευτών (PDF)

Έχουν τοποθετηθεί cookies στον υπολογιστή σας για να μας βοηθήσει να γίνει αυτή η ιστοσελίδα καλύτερη. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ανά πάσα στιγμή. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρούμε ότι είστε σύμφωνοι να συνεχίσετε.