ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Ασφάλεια και αξιοπιστία της ικανότητας παραλαβής φορτίου σε λύσεις στερέωσης

Περισσότερες πληροφορίες


Αν ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία αυτή, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα πληροφοριών.


Profis Software

210 2880600

210 2880607

gr-custser@hilti.com

Η ικανότητα παραλαβής φορτίου μιας λύσης στερέωσης (αγκύριο ή οπλισμός) συχνά δεν είναι προσδιορίσιμη αν το υλικό βάσης δεν είναι επαρκώς γνωστό. Για παράδειγμα, τοιχοποιία, σκυρόδεμα ή βράχος χωρίς αξιόπιστα τεχνικά δεδομένα.
Η επιτόπια δοκιμή αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας μιας λύσης στερέωσης και για τον υπολογισμό της αντοχής σχεδιασμού στο υλικό βάσης.

Η Hilti παρέχει μια επαγγελματική υπηρεσία επιτόπιας δοκιμής στο πεδίο της μηχανικής.
Επιτόπια διενέργεια της δοκιμής και ανάλυση των αποτελεσμάτων από εκπαιδευμένους υπαλλήλους της Hilti. Η επιτόπια δοκιμή της Hilti διενεργείται με ακρίβεια, με εξοπλισμό δοκιμής κανονικά βαθμονομημένο, παρουσία σας, για την επίτευξη αξιόπιστων και αναπαράξιμων αποτελεσμάτων.
Ο πελάτης λαμβάνει μια έκθεση δοκιμής και, αν απαιτείται, μια έκθεση αξιολόγησης της δοκιμής.Οφέλη

  • Διακρίβωση της καταλληλότητας μιας λύσης στερέωσης σε άγνωστο υλικό βάσης, βασισμένη σε αξιόπιστα στοιχεία, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία των λύσεων στερέωσης
  • Εκτέλεση της δοκιμής με ακρίβεια, με δεόντως βαθμονομημένο εξοπλισμό Hilti για τη δοκιμή, συμπεριλαμβανομένων των παρελκομένων, έτσι ώστε να είναι εφικτή η προσαρμογή της διαδικασίας δοκιμής στις ατομικές σας ανάγκες.
  • Χαρτοφυλάκιο δοκιμασιών που καλύπτει ελαφρές, μέτριες και βαριές εφαρμογές.
  • Η μέτρηση του φορτίου και της μετατόπισης που αναφέρονται στην τεχνική τεκμηρίωση αποτελεί αναφορά για εσάς ή για τρίτους.
  • Είναι διαθέσιμη, ως πρόσθετη υπηρεσία, η αξιολόγηση ικανότητας παραλαβής φορτίου βασισμένη στα αποτελέσματα της δοκιμής.
  • Οι διενεργούντες την υπηρεσία έχουν εκπαιδευτεί πλήρως στην εκτέλεση των δοκιμών.

Τιμολόγηση

Όνομα Υπηρεσίας Τιμή
Επιτόπια δοκιμή με φορτίο ≤ 30 kN 63 €/h
Επιτόπια δοκιμή με φορτίο ≤ 180 kN 83 €/h
Έκθεση Αξιολόγησης Δοκιμής 83 €/h


Αν ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία αυτή, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα πληροφοριών.

Έχουν τοποθετηθεί cookies στον υπολογιστή σας για να μας βοηθήσει να γίνει αυτή η ιστοσελίδα καλύτερη. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ανά πάσα στιγμή. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρούμε ότι είστε σύμφωνοι να συνεχίσετε.