Αναλώσιμα

Δείξε μου καννάβους αναφοράς ανίχνευσης, αυτοκόλλητη ταινία, δείκτες, μαστίχη και άλλα βοηθήματα για εύκολη πραγματοποίηση μετρήσεων

Δείξε μου καννάβους αναφοράς ανίχνευσης, αυτοκόλλητη ταινία, δείκτες, μαστίχη και άλλα βοηθήματα για εύκολη πραγματοποίηση μετρήσεων
Κάναβος PSA 10 (για PS 200) Εξάρτημα για χρήση με εργαλεία μέτρησης/χάραξης laser (δώστε προσοχή στη συμβατότητα συγκεκριμένων στοιχείων)
Κάναβος PSA 12 (για PS1000) Εξάρτημα για χρήση με εργαλεία μέτρησης/χάραξης laser (δώστε προσοχή στη συμβατότητα συγκεκριμένων στοιχείων)
Κολλητική μαστίχη PUA 91 Εξάρτημα για χρήση με εργαλεία μέτρησης/χάραξης laser (δώστε προσοχή στη συμβατότητα συγκεκριμένων στοιχείων)
Κολλητική ταινία PUA 92 Εξάρτημα για χρήση με εργαλεία μέτρησης/χάραξης laser (δώστε προσοχή στη συμβατότητα συγκεκριμένων στοιχείων)
Μολύβια Συμαδέματος PUA 70 (10 Εξάρτημα για χρήση με εργαλεία μέτρησης/χάραξης laser (δώστε προσοχή στη συμβατότητα συγκεκριμένων στοιχείων)
Πίσω στα προϊόντα ()
ΣΥΓΚΡΙΝΕ
Προϊόντα ()
Σύνδεση για συνέχιση
Κάνε εγγραφή