Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Hilti approach to corporate responsibility

Η μέριμνα για την εταιρική ευθύνη αποτελεί στοιχείο της κουλτούρας μας από την ίδρυσή μας το 1941.

Αποτελεί επίσης αναπόσπαστο στοιχείο του τρόπου με τον οποίο δουλεύουμε.

Η Hilti ενεργεί δεοντολογικά και μακροπρόθεσμα. Λειτουργούμε υπεύθυνα έναντι των μελών της ομάδας μας, των πελατών μας, των συνεργατών και των προμηθευτών μας, καθώς επίσης και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον και την κοινωνία.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η υπευθυνότητα συμβαδίζει με τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική επιτυχία.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η δική μας αίσθηση ευθύνης είναι ακλόνητα ενσωματωμένη στην κουλτούρα μας και τη βιώνουν και τα 23.000 μέλη της ομάδας μας παγκοσμίως, καθημερινά και παντού.

Οι αξίες μας - η ακεραιότητα, το θάρρος, η ομαδική εργασία και η δέσμευση - καθορίζουν τη συνεργασία των ομάδων μας μεταξύ τους αλλά και με τους συνεργάτες μας που βρίσκονται εκτός της εταιρείας μας.

Hilti corporate responsibility

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα