ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Πώς να στερεώνεις τις πλάκες έδρασης, τους χειρολισθήρες και τα στηρίγματα οροφής.

Στη Hilti κατασκευάζουμε ένα ευρύ φάσμα στερεώσεων αγκύρωσης, συμπεριλαμβανομένων μηχανικών αγκυρίων, επανατοποθετούμενων αγκυρόβιδων, εποξειδικών και υβριδικών χημικών αγκυρίων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΑΚΑΣ ΒΑΣΗΣ

Μάθε ποια αγκύρια της Hilti λειτουργούν καλύτερα για την κατασκευή σου με χάλυβα και πλάκες βάσης στήλης.

Περισσότερες πληροφορίες

ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Ενσωματωμένα και προεγκατεστημένα αγκύρια για την τοποθέτηση των στηρίξεων οροφής για σωλήνες, καλώδια και σωληνώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ

Το κανάλι αγκύρωσης HAC της Hilti είναι συμβατό με Κώδικες και με καινοτόμο σχεδιασμό, επιτρέποντας αξιόπιστες μεταφορές φορτίου για δομές από σκυρόδεμα.

Περισσότερες πληροφορίες

ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

Μπορείς να δουλέψεις σε στενούς χώρους με την μηχανική στερέωση που σου προσφέρει η αγκυρόβιδα HUS 3 της Hilti και άλλα συστήματα αγκύρωσης και προϊόντα για μικρές αποστάσεις από ακμές.

Περισσότερες πληροφορίες