ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ένα ευρύ φάσμα λύσεων πυράντοχων συστημάτων για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών

Στη Hilti προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα πυράντοχων προϊόντων και συστημάτων, δοκιμασμένων σύμφωνα με αυστηρά διεθνή πρότυπα, όπως τα ASTM και EN. Τα πυράντοχα συστήματα της Hilti εγκαθίστανται και επιθεωρούνται εύκολα.

ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Καινοτόμες προκατασκευασμένες λύσεις για μηχανολογικές σωληνώσεις - θέρμανσης, υδραυλικές εγκαταστάσεις, κλιματισμό, εξαερισμό και ψύξη.

Περισσότερες πληροφορίες

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ευέλικτες λύσεις για εφαρμογές μονών καλωδίων, δέσμες καλωδίων, κανάλια καλωδίων και ηλεκτρικών αγωγών για τοίχους και δάπεδα με πιθανότητα πυρκαγιάς.

Περισσότερες πληροφορίες

ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΜΟΙ

Η κίνηση των αρμών αποτελεί συχνά μια πρόκληση. Προσφέρουμε μια σειρά λύσεων, όπως πυράντοχα σπρέι για προσόψεις και εφαρμογές εσωτερικών αρμών.

Περισσότερες πληροφορίες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ευρύ φάσμα λύσεων για νέα ή υφιστάμενα περάσματα και για περιοχές υψηλής, μέτριας ή χαμηλής συχνότητας εκ νέου περασμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες

ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Οι λύσεις μας είναι ευέλικτες, συντηρούνται και επιθεωρούνται εύκολα, είναι σχεδιασμένες να συμβαδίζουν με τις χωροταξικές μεταβολές σε νοσοκομεία και κλινικές.

Περισσότερες πληροφορίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Λύσεις πυράντοχων συστημάτων για θερμική και ανανεώσιμη ενέργεια, πετρέλαιο & φυσικό αέριο, πυρηνικά εργοστάσια και υποδομές εξόρυξης και επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες