Αντισεισμικό Sprinkler MQS-SP

Απλό, ανθεκτικό και εγκεκριμένο FM

Sprinkler antisismico MQS-SP

Ένα σύστημα sprinkler αποκτά τη μέγιστη σημαντικότητα σε περίπτωση σεισμού, δεδομένου ότι θα πρέπει να παραμένει λειτουργικό για την κατάσβεση τυχόν πυρκαγιών που προκαλούνται από τη σεισμική δόνηση. Μολονότι δεν είναι ένα δομικό στοιχείο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του σε περίπτωση σεισμού ώστε να αποφευχθούν ζημιές στα άτομα που βρίσκονται στο κτίριο, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς για τις Κατασκευές NTC2008.

Το σύστημα Hilti MQS-SP αναπτύχθηκε με στόχο τη μέγιστη ασφάλεια των συστημάτων sprinkler από σεισμικές δυνάμεις που ασκούνται προς όλες τις διευθύνσεις και την παροχή της μέγιστης ευελιξίας και ταχύτητας στη φάση εγκατάστασης. Το σύστημα ικανοποιεί τις υποδείξεις των NFPA®-13 και είναι ένα προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με τα πρότυπα Factory Mutual (FM Approved®).

Για τη διασφάλιση αποτελεσματικής αντοχής της εγκατάστασης σε σεισμικές δράσεις απαιτείται, επιπλέον, η χρησιμοποίηση συστημάτων στερέωσης και αγκύρωσης πιστοποιημένων ως προς την αντισεισμικότητα (ETA C1 ή C2) όπως το νέο εκτονούμενο αγκύριο Hilti  HST3 ή η αγκυρόβιδα Hilti HUS3.  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Στήριξη και στερέωση των σωληνώσεων εγκατάστασης sprinkler μέσω του συστήματος Hilti MQS-SP, κατασκευασμένο από χάλυβα S275JR (EN 10025) γαλβανισμένο ηλεκτρολυτικά, εγκεκριμένο σύμφωνα με τα πρότυπα Factory Mutual ((FM Approved®), κατάλληλο για να αντέχει σε σεισμικές καταπονήσεις. Το σύστημα Hilti MQS-SP, προβλέπει αντισεισμική στήριξη εγκάρσια και διαμήκη (sway brace) ελέγχοντας τις σεισμικές δράσεις εγκάρσια και διαμήκη (sway brace) ελέγχοντας τις σεισμικές δράσεις ορθογώνια και εγκάρσια ως προς τον άξονα της σωλήνωσης.

Το σύστημα Hilti MQS-SP θα πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

MQS-SP longitudinale

Διαμήκης σεισμική αντιστήριξη

  • Χημικό αγκύριο Hilti HST3 HUS3-H
  • Σύνδεση βάσης Hilti MQS-SP-L
  • Κανάλι Hilti MQ-21/MQ-41
  • Σεισμικό κολάρο Hilti MQS-SP 2”÷8”
MQS-SP trasversale

Controventatura sismica trasversale

  • Ancorante sismico Hilti HST3 o HUS3-H
  • Collegamento di base Hilti MQS-SP-T
  • Binario Hilti MQ-21/MQ-41
  • Collare sismico Hilti MQS-SP 2”÷8”

ΡΩΤΗΣΕ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ