ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ HIT-RE 100

Μέγιστη πιστοποιημένη παραγωγικότητα

Hilti HIT-RE 100: το νέο σύστημα εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών με έγχυση.

Πιστοποιημένες επιδόσεις σε σκυρόδεμα ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο.

Το σύστημα Hilti HIT-RE 100 είναι η άριστη επιλογή για δομικές αγκυρώσεις μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου χάρη στους παρατεταμένους χρόνους σκλήρυνσης, χαρακτηριστικό των εποξειδικών ρητινών. Το αγκύριο έγχυσης δύο συστατικών είναι πιστοποιημένο για σκυρόδεμα ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο για ράβδους με σπείρωμα M8 - M30 και σίδερα βελτιωμένης συνάφειας Ø8 - Ø32 για διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας σύμφωνα με ETAG 001-Μέρος 5.

Το νέο σύστημα επιτρέπει την κάλυψη όλων εκείνων των εφαρμογών σε αστικό περιβάλλον, όπως:

  • Επέκταση υφιστάμενων δομών από οπλισμένο σκυρόδεμα
  • ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων
  • βαθιές αγκυρώσεις σε θεμελίωση
  • αγκύρωση ράβδων οπλισμού μεγάλης διαμέτρου

Οι διάφορες μορφές της αμπούλας των 330, 500 και 1400 ml αυξάνουν την ευελιξία του συστήματος με σημαντική εξοικονόμηση του προϊόντος λόγω σημαντικής μείωσης απωλειών.

Έχουν τοποθετηθεί cookies στον υπολογιστή σας για να μας βοηθήσει να γίνει αυτή η ιστοσελίδα καλύτερη. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ανά πάσα στιγμή. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρούμε ότι είστε σύμφωνοι να συνεχίσετε.