Βαθμιδωτά τρυπάνια

Δείξε μου τη σειρά βαθμιδωτών τρυπανιών που χρειάζονται για την προδιάτρηση πιλοτικών οπών σε αλουμίνιο και χάλυβα για πείρους με σπείρωμα

Δείξε μου τη σειρά βαθμιδωτών τρυπανιών που χρειάζονται για την προδιάτρηση πιλοτικών οπών σε αλουμίνιο και χάλυβα για πείρους με σπείρωμα
Τρυπάνι TS-BT HC 120/AWG4/0 Βαθμιδωτά τρυπάνια για την προδιάτρηση οπών ακριβείας ή την αφαίρεση επιστρώσεων για βίδες με σπείρωμα S-BT σε αλουμίνιο και χάλυβα
Τρυπάνι Stepped TS-BT 5.5-74 S Βαθμιδωτά τρυπάνια για την προδιάτρηση οπών ακριβείας ή την αφαίρεση επιστρώσεων για βίδες με σπείρωμα S-BT σε αλουμίνιο και χάλυβα
Τρυπάνι Stepped TS-BT 5.5-74 AL Βαθμιδωτά τρυπάνια για την προδιάτρηση οπών ακριβείας ή την αφαίρεση επιστρώσεων για βίδες με σπείρωμα S-BT σε αλουμίνιο και χάλυβα
Πίσω στα προϊόντα ()
ΣΥΓΚΡΙΝΕ
Προϊόντα ()
Σύνδεση για συνέχιση
Κάνε εγγραφή