Τεχνική υποστήριξη

Τεχνική υπηρεσία προδιαγραφών και τεχνική υποστήριξη

assistenza-tecnica

Αν χρειαστείς υποστήριξη, σε οποιαδήποτε φάση ανάπτυξης του έργου σου, οι τεχνικοί της Hilti είναι πάντα στο πλευρό σου. Η τεχνική υπηρεσία παρέχει μια υποστήριξη υψηλής εξειδίκευσης σε μελετητές, τεχνικά γραφεία και εγκαταστάτες μέσω:  

  • συμβουλευτικής υποστήριξης κατά το σχεδιασμό, από τους μηχανικούς μας στα κεντρικά γραφεία ή ακόμα από τον μηχανικό πωλήσεων, που βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία και, επαφή με τον μελετητή ή την επιχείρηση, στις έδρες τους
  • συμβουλευτικής υποστήριξης επιτόπου, για να επιλυθούν συγκεκριμένα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών

  • της τεχνικής υπηρεσίας προδιαγραφών: μια αναλυτική τεκμηρίωση η οποία αναλύει τη ζητούμενη εφαρμογή και παρέχει τη βέλτιστη λύση μέσω μιας τεχνικής έκθεσης, σχεδίων, λειτουργικών οδηγιών και ενός καταλόγου υλικών.

Είμαστε στη διάθεσή σου: επίλεξε τον τύπο εφαρμογής και ζήτα υποστήριξη ή απλά περισσότερες πληροφορίες.

Τα εκπονηθέντα τεχνικά σχέδια, που περιλαμβάνονται στην υπηρεσία τεχνικών προδιαγραφών, θα παραδοθούν μόνο αφού γίνει αποδεκτή η αμοιβή που αντιστοιχεί στις επαγγελματικές υπηρεσίες.

ΡΩΤΗΣΕ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Συστήματα αγκύρωσης: μηχανικά και χημικά αγκύρια

Συστήματα αγκύρωσης: μηχανικά και χημικά αγκύρια

Ζήτησε την τεχνική υπηρεσία προδιαγραφών για τα αγκύρια

Επικοινωνήστε μαζί μας
Συστήματα διαμερισματοποίησης παθητικής πυροπροστασίας

Συστήματα διαμερισματοποίησης παθητικής πυροπροστασίας

Ζήτησε την τεχνική υπηρεσία προδιαγραφών για τα πυράντοχα συστήματα

Επικοινωνήστε μαζί μας
Συστήματα υποστήριξης για εγκαταστάσεις

Συστήματα υποστήριξης για εγκαταστάσεις

Ζήτησε την τεχνική υπηρεσία προδιαγραφών για τα συστήματα σύνδεσης

Επικοινωνήστε μαζί μας
Συστήματα διατμητικών συνδέσμων: για μικτές δομές από χάλυβα/σκυρόδεμα

Συστήματα διατμητικών συνδέσμων: για μικτές δομές από χάλυβα/σκυρόδεμα

Ζήτησε την τεχνική υπηρεσία προδιαγραφών για σύνθετες επιστρώσεις δαπέδων από χάλυβα/σκυρόδεμα

Επικοινωνήστε μαζί μας
Συστήματα αεριζόμενων όψεων

Συστήματα αεριζόμενων όψεων

Ζήτησε την τεχνική υποστήριξη για τα συστήματα συναρμολόγησης για όψεις

Επικοινωνήστε μαζί μας