Συσκευή δοκιμής εφελκυσμού για την υπηρεσία επιτόπιας δοκιμής αγκυρίων σκυροδέματος της Hilti επί τόπου

Επιτόπιες δοκιμές αγκυρώσεων

Αφήστε τη Hilti να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τις τιμές αντοχής που λείπουν ή να αξιολογήσετε τις αγκυρώσεις

Δεν είναι διαθέσιμη η πληροφοφία του συνδυασμού αγκύρωσης και υλικού βάσης από την τεχνική τεκμηρίωση που χρησιμοποιείτε; Αναζητάτε τρόπο να αποδείξετε τη φόρτιση των συνδετήρων το φορτίο ελέγχου ως μέρος της τεκμηρίωσης ποιότητας της εγκατάστασης; Η υπηρεσία επιτόπιας δοκιμής αγκυρίων της Hilti στο χώρο εγκατάστασης  είναι η λύση.

Ως Μηχανικός Δομικών Κατασκευών, μπορεί να μην έχετε αρκετά διαθέσιμα δεδομένα για να προσδιορίσετε την αντοχή μιας αγκύρωσης για έναν ασφαλή, αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό σχεδιασμό. Τα έγγραφα έγκρισης ή τα τεχνικά εγχειρίδια ενδέχεται να μην καλύπτουν το δομικό υλικό βάσης. Είναι πιο πιθανό να το αντιμετωπίσετε αυτό όταν εργάζεστε σε έργα ενίσχυσης ή αποκατάστασης με παλαιότερο, ενδεχομένως κατεστραμμένο, σκυρόδεμα ή τοιχοποιία, αλλά και φυσική πέτρα ή πορώδη υλικά κ.λπ.

Ως Project Manager, μπορεί να χρειαστεί να επικυρώσετε την ποιότητα εγκατάστασης των αγκυρίων ή του οπλισμού μετά την τοποθέτηση και να τεκμηριώσετε τις εκτελεσθείσες δοκιμές δοκιμαστικού φορτίου ως αναφορά για τον υπεύθυνο ποιότητας, τον ιδιοκτήτη του έργου ή έναν εξωτερικό επιθεωρητή.

Και για τις δύο περιπτώσεις, η Hilti προσφέρει υπηρεσίες επιτόπιων δοκιμών.

Οι μηχανικοί μας συνεργάζονται μαζί σας στο εργοτάξιο και στη συνέχεια παρέχουν μια έκθεση δοκιμής PDF με τιμές φορτίου και μετατόπισης. Κατόπιν αιτήματος, μπορεί να παρασχεθεί μια πρόσθετη έκθεση αξιολόγησης με υπολογισμένη αντίσταση ή με αξιολόγηση δοκιμής δοκιμαστικού φορτίου, και τα δύο σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.

Ωστόσο, η επιτόπια δοκιμή ενός ή περισσότερων προϊόντων, ανεξαρτήτως του λόγου, δεν μπορεί ποτέ:

  • Να εξυπηρετεί ως υποκατάστατο εγγράφου έγκρισης
  • Να ακυρώνει υφιστάμενο έγγραφο έγκρισης 
  • Να εξυπηρετεί στο συμπέρασμα του ποιο είναι το "καλύτερο" προϊόν από τη σύγκριση 
  • Να λειτουργήσει ως  υποκατάστατο του κατάλληλου σχεδιασμού αγκυρώσεων

Ποιες επιτόπιες δοκιμές αγκύρωσης είναι διαθέσιμες;

Εξοπλισμός επιτόπιας δοκιμής αγκυρίων τοιχοποιίας/σκυροδέματος επί τόπου με ασύρματη μεταφορά δεδομένων σε smartphone

Προσδιορισμός της αντοχής

Αν είστε μηχανικός που πρέπει να προδιαγράψετε αγκυρώσεις, αυτή η υπηρεσία μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε εύκολα τον κατάλληλο σύνδεσμο σε μη τυποποιημένες περιπτώσεις. Εξασφαλίζετε ότι το αγκύριο τοιχοποιίας ή σκυροδέματος που καθορίζετε μπορεί να αποδώσει όπως χρειάζεται.
 

Χρήσιμο όταν: 

  • Πρέπει να προσδιορίσετε την αντίσταση μιας ενός αγκυρίου σε ένα συγκεκριμένο άγνωστο ή αβέβαιο υλικό βάσης
Μάθετε περισσότερα
Εξοπλισμός επιτόπιας δοκιμής αγκυρίων επί τόπου με ασύρματη μεταφορά δεδομένων σε smartphone που χρησιμοποιείται σε πλάκα δαπέδου από σκυρόδεμα

Επικύρωση της ποιότητας της εγκατάστασης

Αν είστε Project Manager ή υπεύθυνος ποιότητας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία για να λάβετε δεδομένα δοκιμών και τεκμηρίωση χωρίς να καθυστερείτε την πρόοδο στο χώρο του έργου. Η έκθεση δοκιμών που παρέχουμε είναι σχεδιασμένη για να παρουσιάζεται στους επιθεωρητές, τους πελάτες και τους υπεύθυνους για την προδιαγραφή.
 
Χρήσιμο όταν:
 
  • Χρειάζεστε τεκμηρίωση δοκιμών δοκιμών φορτίου απόδειξης για αγκυρώσεις μετά την εγκατάσταση ή ράβδο οπλισμού μετά την εγκατάσταση
Μάθετε περισσότερα

Γιατί να επιλέξετε τον έλεγχο μέσω των επιτόπιων δοκιμών της Hilti;


Ακριβή και ολοκληρωμένα αποτελέσματα δοκιμών, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης μετατόπισης μέσω ψηφιακής μεταφοράς δεδομένων 
Η Επιτόπια Δοκιμή Αγκυρώσεων μπορεί να βοηθήσει να αποφύγετε την αργή και επιρρεπή σε σφάλματα διαδικασία της χειροκίνητης καταγραφής των αποτελεσμάτων των δοκιμών. Η τελευταία γενιά εξοπλισμού δοκιμών αγκυρώσεων της Hilti μεταφέρει τις μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαγραμμάτων φορτίου έναντι μετατόπισης, απευθείας στο λογισμικό ανάλυσης - εξαλείφοντας τα περιθώρια ανθρώπινου λάθους.


Ικανή και συνεπής εκτέλεση υπηρεσιών μέσω πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών Hilti
Η Hilti έχει αναπτύξει μια αυστηρή, μεθοδική προσέγγιση για τις δοκιμές αγκυρίων, οι οποίες πραγματοποιούνται από μια άρτια εκπαιδευμένη ομάδα μηχανικών. Αυτός ο συνδυασμός βοηθά στην αποφυγή κοινών παγίδων των δοκιμών. 


Όλες οι εφαρμογές έως 370 kN καλύπτονται μέσω του εξοπλισμού δοκιμών της Hilti

Ακριβώς όπως η Hilti διαθέτει  συνδέσμους για κάθε δυνατή εφαρμογή, μπορείτε επίσης να βασιστείτε σε εμάς για δοκιμές αγκυρώσεων σε καθημερινές κατασκευές καθώς και σε πολύ εξειδικευμένα τεχνικά έργα. Κάλυψη μέσω προτύπου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών  

Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται το έργο σας, το τεχνικό μας πεδίο εφαρμογής βοηθά στην κάλυψη των τοπικών κωδίκων και των οικοδομικών κανονισμών. Επικοινωνήστε με τον Field Engineer ή τον υπεύθυνο πωλητή σας για να μάθετε περισσότερα. 

Το συμπέρασμα: θέτετε τα θεμέλια για αποτελεσματικό σχεδιασμό αγκυρώσεων και τεκμηρίωση αποδείξεων δοκιμών τελευταίας τεχνολογίας.