L056544.tif

Όλοι μαζί για την βιωσιμότητα

Ανάπτυξη λύσεων για τη βελτίωση των κατασκευών

Μοιραζόμαστε έναν κοινό στόχο: να ενεργούμε πιο βιώσιμα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο λιγότερο επιβαρυμένο από τις επιπτώσεις του κατασκευαστικού κλάδου, διασφαλίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του.

Πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην προώθηση της αλλαγής στον κλάδο; Δεσμευόμαστε στην πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Λειτουργούμε επίσης με επιχειρηματικές στρατηγικές που εκτιμούν την υγεία των ανθρώπων και της κοινωνίας παράλληλα με τους οικονομικούς παράγοντες.

ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΤΡΕΙΣ ΕΞΙΣΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μπορούμε να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις. Εργαζόμαστε για να γίνουμε ουδέτεροι ως προς τις εκπομπές του CO2 έως το 2023 και να οδηγήσουμε τη βιομηχανία μας στην κυκλικότητα, ώστε να μπορούμε να κάνουμε πιο υπεύθυνη χρήση των πόρων.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Μια ασφαλέστερη, πιο υγιής βιομηχανία ωφελεί όλους μας. Φροντίζουμε για την ευημερία των εργαζομένων μας και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε λύσεις που δίνουν προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια στα κτίρια και στους χώρους εργασίας σας.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρατώντας τη δέσμευσή μας για μία καλύτερη κοινωνία και για τη διατήρηση υψηλών ηθικών προτύπων στον κατασκευαστικό κλάδο, μπορούμε να επιδρούμε θετικά όπου κι'αν ζούμε, εργαζόμαστε και σε ακόμα μεγαλύτερη εμβέλεια.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ

Κατασκευαστικές λύσεις που σας βοηθούν να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα

Στόχος μας είναι να ηγηθούμε της βιομηχανίας σε λύσεις κυκλικότητας και χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, ώστε να επιταχύνουμε τις πρωτοβουλίες σας για τη βιωσιμότητα και να συμβάλλουμε στην προώθηση της αλλαγής στον κλάδο των κατασκευών που απαιτεί πόρους.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεσμευόμαστε απόλυτα σε μια σειρά επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων μέσω της πρωτοβουλίας Science Based Targets (SBTi). Καταρτίζουμε ένα σχέδιο δράσης για να μειώσουμε σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας έως το 2033 (βραχυπρόθεσμος στόχος) και να επιτύχουμε το καθαρό μηδενικό επίπεδο έως το 2050 (μακροπρόθεσμος στόχος).

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑ

Μείωση

Το μοντέλο Διαχείρισης στόλου εργαλείων (Fleet Management) μας βοηθά να επεκτείνουμε τον έλεγχο του κύκλου ζωής των προϊόντων μας. Μειώνουμε τα απόβλητα βελτιστοποιώντας το Tool Park management και διασφαλίζοντας ότι δεν έχετε ποτέ περισσότερο εξοπλισμό από αυτόν που πραγματικά χρειάζεστε.

Επαναχρησιμοποίηση

Όταν επιστρέφετε τα εργαλεία σε εμάς, είτε τα δωρίζουμε για μη εντατική χρήση για ανθρωπιστικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, είτε αξιοποιούμε εξαρτήματα και ανταλλακτικά επαναχρησιμοποιώντας τα σε επισκευές αντί για νέα ανταλλακτικά.

Ανακύκλωση

Τα εργαλεία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ανακυκλώνονται από το παγκόσμιο δίκτυο ελεγχόμενων συνεργατών μας. Προσπαθούμε να ανακυκλώνουμε συνολικά, ακόμη και κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παραγωγής μας, για να αποφύγουμε τα απόβλητα στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Προτεραιότηά μας, η υγεία και η ασφάλεια για όλους, παντού

Για τους ανθρώπους μας

Προτεραιότητά μας, η υγεία και η ασφάλεια για όλους, παντού

Δεσμευόμαστε για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας.

Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε το ίδιο. Δεν προσφέρουμε μόνο προϊόντα και υπηρεσίες που επικεντρώνονται στον χώρο εργασίας και στην ασφάλεια των κτιρίων, αλλά επίσης βοηθάμε στη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας συνεργαζόμενοι με φορείς έρευνας και έγκρισης.

Αποφεύγουμε τη χρήση δυνητικά επικίνδυνων ουσιών όπου είναι δυνατόν, χωρίς να θυσιάζουμε την απόδοση.  Οι καινοτομίες των εργαλείων μας προστατεύουν τις ομάδες σας από κόπωση και τραυματισμούς.

Για την κοινωνία μας

Για την κοινωνία μας

Η δέσμευσή μας για την αειφορία πέραν των επιχειρηματικών δράσεων (Beyond Business)

Κατανοούμε ότι υπάρχουν κοινωνικές προκλήσεις παντού όπου ζούμε και εργαζόμαστε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ευαισθητοποιούμε και ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενούς μας να συνεισφέρουν σε δράσεις πέραν των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναδυόμενες αγορές, το Hilti Foundation έχει δεσμευτεί να ενδυναμώνει τους ανθρώπους να ζουν ανεξάρτητες και αυτοπροσδιοριζόμενες ζωές. Στόχος του είναι να δημιουργήσει κοινωνικό αντίκτυπο σε κλίμακα. Δουλεύοντας με τη Hilti, συμβάλλετε στο να χτίσουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο μέλλον: Παρέχουμε το 2% του κέρδους μας στο Hilti Foundation.

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Μειώστε τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο και παράλληλα αναπτύξτε την κατασκευαστική σας επιχείρηση

Θέλουμε να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη επιτυχία για εμάς και για εσάς, τους πελάτες μας, συνεργαζόμενοι σε ενεργειακά αποδοτικές λύσεις που θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε τις επιχειρήσεις μας με βιώσιμο τρόπο.

  • πράσινα κατασκευαστικά προϊόντα που είναι πιστοποιημένα από εξωτερικούς συνεργάτες για την τήρηση περιβαλλοντικών και υγειονομικών προτύπων
  • το πρόγραμμα διαχείρισης στόλου εργαλείων Fleet Management που μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι έχετε μόνο τα εργαλεία που χρειάζεστε, μειώνοντας την κατανάλωση πόρων
  • επαναχρησιμοποίηση εργαλείων ή εξαρτημάτων εργαλείων που πληρούν τα υψηλά ποιοτικά μας πρότυπα, ή ανακύκλωση όπου είναι δυνατόν