Συνεργασία για μεγαλύτερη βιωσιμότητα

Συνεργασία για μεγαλύτερη βιωσιμότητα

Συνεργασία για τη βελτίωση των κατασκευών

Ο κατασκευαστικός κλάδος παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των αναγκών του αυξανόμενου πληθυσμού, από την κατασκευή σχολείων και νοσοκομείων, έως την κατασκευή σπιτιών και δρόμων. Αυτήν τη στιγμή, ο κλάδος καταναλώνει τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών και φυσικών πόρων και είναι υπεύθυνος σχεδόν για το 40% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 που σχετίζονται με την ενέργεια.

Ωστόσο, υπάρχουν θετικές ενδείξεις ότι ο κλάδος κάνει βήματα ώστε να γίνει πιο βιώσιμος. Σε πρόσφατη έρευνα, το 47% όσων απάντησαν ανέφεραν ότι η βιωσιμότητα αποτελεί τώρα ζήτημα μεγάλου ενδιαφέροντος και το 58% των μελετητικών και κατασκευαστικών εταιρειών ανέφεραν ότι έχουν μειώσει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Στην Hilti, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την ενεργή διαχείριση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και την υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών, ενώ είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να κάνετε το ίδιο.

Η τρέχουσα κατάσταση του κατασκευαστικού κλάδου

40 %

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι υπεύθυνος σχεδόν για το 25% της παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

42 %

αύξηση στην αγορά
Η παγκόσμια κατασκευαστική αγορά αναμένεται να σημειώσει αύξηση κατά 42% έως το 2030.

4.5 τρισ

αύξηση έως το 2030
Η κατασκευαστική αγορά αναμένεται να σημειώσει αύξηση 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2030.

69 %

των συνολικών εκπομπών
Η λειτουργία και η χρήση υφιστάμενων κτιρίων ευθύνεται για το 69% των συνολικών εκπομπών σε όλη την έκταση της αλυσίδας αξίας των κατασκευών.

Συνεργασία για την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής

Συνεργασία για την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής

Σας βοηθούμε να μειώσετε τον αντίκτυπό σας στο περιβάλλον, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την κατασκευαστική σας δραστηριότητα

Το αποτύπωμα άνθρακα των οικοδομικών υλικών όπως το σκυρόδεμα και ο χάλυβας ευθύνεται για έως το 16% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 που σχετίζονται με την ενέργεια. Επίσης, από τις συνολικές εκπομπές CO2 που σχετίζονται με την ενέργεια παγκοσμίως, το 69% οφείλονται στη λειτουργία και τη χρήση υφιστάμενων κτιρίων. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτούς τους αριθμούς. Η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς ένα σύνθημα – θα γίνει κρίσιμη για τη μελλοντική επιτυχία των επιχειρήσεών μας.

Θέλουμε να διασφαλίσουμε τόσο τη δική μας, όσο επίσης και τη δική σας μακροπρόθεσμη επιτυχία, συνεργαζόμενοι μαζί σας σε ενεργειακά αποδοτικές λύσεις που θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε τις επιχειρήσεις μας με βιώσιμο τρόπο. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα στη φάση της κατασκευής και να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση κατά τη διάρκεια της φάσης λειτουργίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα πιο υγιεινό και ασφαλέστερο περιβάλλον για τα κτίριά σας. Τα προϊόντα και οι λύσεις μας μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες εργασίας και τις μελέτες ώστε να μειωθεί η σπατάλη και να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση.

Μια βιώσιμη προσέγγιση

Κυκλική οικονομία

Η προσέγγισή μας στην κυκλικότητα επικεντρώνεται στο σύνολο του κύκλου ζωής των προϊόντων μας, από τη σχεδίαση έως την παραγωγή και την επισκευή, παράγοντας μέγιστη αξία από ελάχιστη χρήση πρωτογενών οικοδομικών υλικών και πόρων – κάνοντας περισσότερα με λιγότερα.

Εξερευνήστε την προσέγγισή μας στην κυκλική οικονομία

Πράσινα κτίρια

Τα πράσινα κτίρια παράγουν λιγότερες εκπομπές άνθρακα με υψηλότερη απόδοση πόρων και ενέργειας, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες και μη ρυπασμένες πρώτες ύλες. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μειώσετε τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, δημιουργώντας ταυτόχρονα θετική ατμόσφαιρα για τους μισθωτές, και όλα αυτά σύμφωνα με τα κριτήρια πράσινης πιστοποίησης.

Η δέσμευσή μας στη προώθηση της βιωσιμότητας

Η δέσμευσή μας στη προώθηση της βιωσιμότητας

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα με πράσινες κατασκευές

Ως κλάδος, έχουμε κρίσιμο ρόλο στην έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή οικοδομικών υλικών χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα και στην αύξηση της διάρκειας ζωής των υλικών. Η Hilti δεσμεύεται αποφασιστικά για τη συνεργασία με το SBTi για να συμβάλλει στον περιορισμό της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C. Βραχυπρόθεσμα, προγραμματίζουμε επίσης να μειώσουμε σημαντικά τις εκπομπές άνθρακα σε όλη την έκταση της αλυσίδας αξίας μας έως το 2033 και, μακροπρόθεσμα, να επιτύχουμε μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050. Με αυτήν τη δέσμευση, μπορούμε να υποστηρίξουμε τις δικές σας πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα.

Αν θέλουμε να έχουμε επιτυχία μακροπρόθεσμα, πρέπει να αρχίσουμε να διατηρούμε τους φυσικούς πόρους και να μειώνουμε τον αντίκτυπο των ενεργειών μας στο περιβάλλον τώρα. Κάντε κλικ παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρεις πυλώνες βιωσιμότητας: λειτουργία με μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, διασφάλιση υψηλότερου επιπέδου υγείας και ασφάλειας στις κατασκευές και συμβολή σε μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Η πρόοδός μας στη βιωσιμότητα μέχρι τώρα

18 %

Μειωμένη κατανάλωση νερού στα εργοστάσιά μας
Χρησιμοποιώντας νερό που αντλείται από το έδαφος και επιφανειακές πηγές νερού, καταφέραμε να μειώσουμε την κατανάλωση νερού στα εργοστάσιά μας κατά 18% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

100 %

Χρήση πράσινου ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις δραστηριότητές μας παγκοσμίως
Το 100% των δραστηριοτήτων μας παγκοσμίως διεξάγονται με πράσινο ηλεκτρικό ρεύμα, μέσω αγοράς ή μέσω των δικών μας φωτοβολταϊκών συστημάτων.

100,000 εξαρτήματα

10 φορές μεγαλύτερη χρήση ανακατασκευασμένων ανταλλακτικών στις επισκευές μας.
Έχουμε διευρύνει το πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης και έχουμε αυξήσει τον αριθμό ανακατασκευασμένων ανταλλακτικών εξαρτημάτων στις επισκευές μας από 10.000 σε 100.000 μέσα σε δύο χρόνια.

300 έργα

Υποστηρίζονται από 6.000 μέλη της ομάδας της Hilti
Θέλουμε να έχουμε βιώσιμο και θετικό αντίκτυπο στους χώρους διαβίωσης και εργασίας των υπαλλήλων μας. Η συμμετοχή μας στα θέματα που αφορούν την κοινότητα βασίζεται σε δύο προγράμματα: Το Ίδρυμα Hilti και το εθελοντικό πρόγραμμα «Engaged Beyond Business».

Αύξηση παραγωγικότητας

Η κατασκευή μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα. Δώστε μας τη δυνατότητα να σας βοηθήσουμε να ψηφιοποιήσετε τις διαδικασίες και να βελτιώσετε τις ροές των εργασιών με τις ολοκληρωμένες λύσεις μας για προηγμένη διάταξη, πλάκες βάσεις, εμπορικές σωληνώσεις, επιστρώσεις, γυψοσανίδες, ράβδους οπλισμού εκ των υστέρων εγκατάστασης και άλλα.

Εξερευνήστε τις λύσεις παραγωγικότητας

Βελτιώστε την ασφάλεια των κατασκευών

Προστατέψτε τους υπαλλήλους σας και σχεδιάστε ασφαλέστερα κτίρια με τις λύσεις μας για την ασφάλεια στις κατασκευές, όπως η μείωση των κραδασμών των εργαλείων, ο έλεγχος των κινδύνων από τη σκόνη στις κατασκευές, βοηθώντας τις ομάδες σας να εργάζονται με μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια των κατασκευών

Κατασκευαστικές τάσεις

Ο κατασκευαστικός κλάδος εξελίσσεται διαρκώς. Μάθετε πώς να επιταχύνετε τα έργα σας, να μειώσετε τα κόστη και να προετοιμάσετε την εταιρεία σας για το μέλλον με τις λύσεις που προσφέρουμε, όπως τις υπηρεσίες BIM, τα έξυπνα δεδομένα εργαλείων και το ρομπότ διάτρησης Jaibot.

Ανακαλύψτε τις κατασκευαστικές τάσεις μας