530819730

ΠΩΣ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΤΕ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 2

Μια συνοπτική επισκόπηση του τι σημαίνει EN 1992 Μέρος 4

Αυτό το νέο πρότυπο ενοποιεί, ενημερώνει και αντικαθιστά παλαιότερες οδηγίες σχεδίασης και τεχνικές αναφορές (π.χ. ETAG001, EOTA TR029) για σχεδιασμό στερεώσεων. Προορίζεται για δομικές και μη δομικές εφαρμογές σε σκυρόδεμα και συνδυάζει όλες τις πτυχές του σχεδιασμού στερεώσεων σε ένα ενιαίο πρότυπο. Καθορίζει τους κανόνες σχεδιασμού και προδιαγραφών για cast-in στηρίξεις, εκ των υστέρων εγκατάσταση μηχανικών και χημικών συνδέσεων και κανάλια αγκύρωσης.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 2 ΜΕΡΟΣ 4

Eurocode

Κατανόησε πώς ο κώδικας επηρεάζει τον σχεδιασμό εφαρμογών

Ως μέθοδος σχεδιασμού στερέωσης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά φορτίων σε σκυρόδεμα, ο Ευρωκώδικας 2 Μέρος 4 είναι επίσης ένα πρότυπο για τον έλεγχο της μηχανικής αντίστασης των στοιχείων στερέωσης και της σταθερότητας του υλικού βάσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για δομικές πλάκες εδρασης, προσόψεις, εφαρμογές Η/Μ στηρίξεων.

Engineering Advice

Ζήτησε μία συμβουλή από τους μηχανικούς

Προσφέρουμε μια σειρά από τεχνικές υπηρεσίες, και υπηρεσίων μηχανικών όπως σχεδιασμό, επιτόπιες δοκιμές, υπολογισμούς, προσφορές και εκπαίδευση. Η ομάδα μας απότελείται από ειδικά εκπαιδευμένους μηχανικούς και είναι εδώ για να σας προσφέρει μια εφαρμόσιμη λύση για τυχόν νέες προκλήσεις σχεδιασμού που προκαλούνται από τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 4.4.

Anchor design software

Υπολογίστε με το λογισμικό σχεδιασμού αγκύρωσης

Το cloud λογισμικού αγκύρωσης PROFIS Engineering Suite επιτρέπει τον αυτόματο και προηγμένο υπολογισμό, την εύκολη προδιαγραφή και την ολοκληρωμένη μοντελοποίηση BIM - χειρισμό των έργων σας με ελάχιστη προσπάθεια και μέγιστη ακρίβεια.

Computer, monitor, HOL, screen, software

Το PROFIS Engineering είναι έτοιμο για τον ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ

Συμβάλλει στη μείωση του χρόνου σχεδίασης και στη βελτίωση της ακρίβειας

Το λογισμικό σχεδιασμού αγκυρώσεων PROFIS Engineering Suite συνδυάζει υπολογισμούς αγκύρωσης και πλάκας έδρασης βοηθώντας στη μείωση του συνολικού χρόνου σχεδίασης. Πλήρως συμβατό με το στατικό και BIM λογισμικό Tekla, καθιστά τη μεταφορά δεδομένων και τη μοντελοποίηση 3D πιο απλή. Θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε τις προδιαγραφές σας σωστά από την πρώτη φορά! Οι αυτόματες μεταφορές φορτίων, η ταυτόχρονη επεξεργασία συνδυασμού πολλαπλών φορτίων και η παραγωγή μοντέλων BIM / CAD συμβάλλουν στη μείωση των σφαλμάτων και στην επανεπεξεργασία.

Η δυνατότητα κοινής χρήσης δεδομένων παρέχει άμεση πρόσβαση στα πιο ενημερωμένα αρχεία και αναφορές σχεδιασμού. Αυτό βοηθά στη βελτίωση της διαφάνειας, στην ταχύτητα επικοινωνίας και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 2 ΜΕΡΟΣ 4

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε το ενημερωτικό έγγραφο:

HST3

Το ήξερες;

Ο Ευρωκώδικας 2 Μέρος 4 ορίζει ότι το σκυρόδεμα θα θεωρείται ρηγματωμένο, εκτός εάν αποδειχθεί διαφορετικά.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστο αγκύριο για ρηγματωμένο σκυρόδεμα!