Εξωσκελετός

Δείξtε μου εξωσκελετούς για το πάνω μέρος του σώματος για τη μείωση της κόπωσης και την αποφυγή τραυματισμών κατά την εργασία σε υπερυψωμένες θέσεις