Κοχλίες και στοιχεία αγκύρωσης

Κοχλίες αγκύρωσης από ανθρακοχάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση με χημικές ρητίνες σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία και σε άλλα υλικά βάσης

Κοχλίες αγκύρωσης από ανθρακοχάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση με χημικές ρητίνες σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία και σε άλλα υλικά βάσης
HAS 5.8 Κοχλίας αγκύρωσης Εκ των προτέρων κομμένoς κοχλίας αγκύρωσης για ενέσιμη υβριδική/εποξειδική αγκύρωση σε σκυρόδεμα και σε τοιχοποιία
HAS 8.8 HDG Κοχλίας αγκύρωσης Εκ των προτέρων κομμένoς κοχλίας αγκύρωσης για ενέσιμη υβριδική/εποξειδική αγκύρωση σε σκυρόδεμα και σε τοιχοποιία
HAS A4 κοχλίας αγκύρωσης Εκ των προτέρων κομμένoς κοχλίας αγκύρωσης για ενέσιμη υβριδική/εποξειδική αγκύρωση σε σκυρόδεμα και σε τοιχοποιία
HIT-Z-R Κοχλίας αγκύρωσης Κοχλίας αγκύρωσης εξαιρετικών επιδόσεων για έγχυτα υβριδικά αγκύρια (ανοξείδωτος χάλυβας Α4)
HAS 8.8 Κοχλίας αγκύρωσης Εκ των προτέρων κομμένoς κοχλίας αγκύρωσης για έγχυτη υβριδική/εποξειδική αγκύρωση σε σκυρόδεμα και σε τοιχοποιία
HIT-C-R Κοχλίας αγκύρωσης Οικονομικός κοχλίας αγκύρωσης για έγχυτα υβριδικά/εποξειδικά αγκύρια (ανοξείδωτος χάλυβας A4)
AM 8.8 Ντίζα Οικονομική ντίζα για έγχυτα υβριδικά/εποξειδικά αγκύρια (ανθρακοχάλυβας 8.8 σύμφωνα με το DIN 976-1)
AM A2-70 Ντίζα Οικονομικός κοχλίας αγκύρωσης για έγχυση (ανοξείδωτος χάλυβας Α2), του ενός μέτρου
AM A4-70 Ντίζα Οικονομική ράβδος με σπείρωμα για έγχυτα υβριδικά/εποξειδικά αγκύρια (ανοξείδωτος χάλυβας Α4), του ενός μέτρου