Χημικά αγκύρια

Βρείτε όλα τα χημικά και εποξειδικά αγκύρια της Hilti εδώ, τόσο έγχυτα κονιάματα όσο και χημικά αγκύρια σε κάψουλα για σκυρόδεμα και τοιχοποιία

Βρείτε όλα τα χημικά και εποξειδικά αγκύρια της Hilti εδώ, τόσο έγχυτα κονιάματα όσο και χημικά αγκύρια σε κάψουλα για σκυρόδεμα και τοιχοποιία
HIT-HY 200-R V3 Χημικό αγκύριο Έγχυτο υβριδικό κονίαμα εξαιρετικών επιδόσεων με εγκρίσεις για συνδέσεις ράβδων οπλισμού εκ των υστέρων εγκατάστασης και αγκύρωση πλάκας βάσης δομικού χάλυβα
HIT-HY 200-A V3 Χημικό αγκύριο Χημικό αγκύριο κορυφαίας απόδοσης - χημικό αγκύριο ταχείας σκλήρυνσης εγκεκριμένο για την αγκύρωση δομικών πλακών βάσης και συνδέσεων ράβδων οπλισμού εκ των υστέρων εγκατάστασης σε σκυρόδεμα
HIT-RE 500 V4 Εποξειδικό αγκύριο Έγχυτο εποξειδικό κονίαμα εξαιρετικών επιδόσεων με εγκρίσεις για συνδέσεις ράβδων οπλισμού και αγκύρωση βαρέος τύπου
HIT-1 Χημικό αγκύριο Οικονομική συγκολλητική ρητίνη σε σκληρό φυσίγγιο για σκυρόδεμα και τοιχοποιία
HIT-HY 270 Χημικό αγκύριο Έγχυτο υβριδικό κονίαμα εξαιρετικών επιδόσεων με εγκρίσεις για στερέωση και εκ των υστέρων τοποθέτηση σε τοιχοποιία με διάκενα και συμπαγή τοιχοποιία
HUS4-MAX Υβριδικό χημικό αγκύριο Κάψουλα μεμβράνης εξαιρετικών επιδόσεων για γρήγορη και οικονομική αγκύρωση βαρέος τύπου σε σκυρόδεμα με αγκυρόβιδες HUS4
HIT-HY 170 Χημικό αγκύριο Ενέσιμο υβριδικό κονίαμα υψηλών επιδόσεων με εγκρίσεις καθημερινής χρήσης για ράβδους οπλισμού εκ των υστέρων εγκατάστασης και αγκύρωση σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία
HIT-MM PLUS Χημικό αγκύριο Οικονομικό έγχυτο υβριδικό κονίαμα για στερεώσεις μεσαίου τύπου σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία
HVU2 Χημικό αγκύριο Κάψουλα μεμβράνης εξαιρετικών επιδόσεων για αγκυρώσεις βαρέος τύπου σε σκυρόδεμα
HIT-RE 100 Εποξειδικό αγκύριο Τυπικό εποξειδικό κονίαμα καθημερινής χρήσης για αγκύρωση σε σκυρόδεμα και συνδέσεις ράβδων οπλισμού σε σκυρόδεμα
HVU-TZ Χημικό αγκύριο Κάψουλα μεμβράνης εξαιρετικών επιδόσεων για στερέωση σε σκυρόδεμα και δυναμικά φορτία