Αξεσουάρ για πυραντοχή και πυροπροστασία

Βρείτε όλα τα αξεσουάρ που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τις εγκαταστάσεις πυροφραγής και πυροπροστασίας, αξεσουάρ σχεδιασμένα για τη διαφύλαξη της ζωής, την προστασία της περιουσίας και τη βελτίωση της απόδοσης των κτιρίων

Βρείτε όλα τα αξεσουάρ που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τις εγκαταστάσεις πυροφραγής και πυροπροστασίας, αξεσουάρ σχεδιασμένα για τη διαφύλαξη της ζωής, την προστασία της περιουσίας και τη βελτίωση της απόδοσης των κτιρίων
Σετ συμπίεσης σφηνών CFS-T EX Σετ συμπίεσης σφηνών για γρήγορη και εύκολη διαμόρφωση αποτελεσματικής σφράγισης που εφαρμόζει καλά, σε πλαίσια μετάβασης καλωδίων σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες
Σετ πλακών αγκυρίου CFS-T EX Σετ πλακών αγκυρίου για την ασφάλιση μονάδων μετάβασης καλωδίων σε πλαίσιο μετάβασης σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες
Ελκυστήρας σφήνας CFS-T PUL Εργαλείο εξολκέα σφήνας για γρήγορη αφαίρεση της σφήνας συμπίεσης κατά την εκ των υστέρων τοποθέτηση πρόσθετων καλωδίων σε ένα πλαίσιο μετάβασης
Σετ πλακών αγκυρίου CFS-T Σετ πλακών αγκυρίου για την ασφάλιση μονάδων μετάβασης καλωδίων σε πλαίσιο μετάβασης και την αύξηση της στεγανότητας υπό πίεση
Σετ συμπίεσης σφηνών CFS-T Σετ συμπίεσης σφηνών για γρήγορη και εύκολη διαμόρφωση αποτελεσματικής σφράγισης που εφαρμόζει καλά, σε πλαίσια μετάβασης καλωδίων
Σετ συμπίεσης σφηνών CFS-T EMC Σετ συμπίεσης σφηνών για γρήγορη και εύκολη διαμόρφωση αποτελεσματικής σφράγισης που εφαρμόζει καλά, σε πλαίσια μετάβασης καλωδίων όπου απαιτείται ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Εργαλείο συμπίεσης CFS-T SQU Συσκευή συμπίεσης στοιχείου για την προσωρινή προσυμπίεση μονάδων μετάβασης καλωδίων, που διαμορφώνει χώρο για τη γρήγορη και εύκολη εισαγωγή σφήνας συμπίεσης
Συμπίεση σφηνών CFS-T STRF Συμπίεση σφηνών για γρήγορη και εύκολη διαμόρφωση αποτελεσματικής σφράγισης που εφαρμόζει καλά, σε πλαίσια μετάβασης καλωδίων STRF