ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ HILTI.GRΑνακαλύψτε τα πλεονεκτήματα του online λογαριασμού σας.Μάθετε περισσότερα

Συστήματα μετάβασης καλωδίων

Στεγανοποιήστε τα σημεία διείσδυσης καλωδίων με τις αρθρωτές μας λύσεις παθητικής πυροπροστασίας, σχεδιασμένες για τη δημιουργία φραγμών αδιαπέραστων από νερό, καπνό και αέρια σε ενεργειακά και βιομηχανικά έργα, στην ξηρά και σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις

Στεγανοποιήστε τα σημεία διείσδυσης καλωδίων με τις αρθρωτές μας λύσεις παθητικής πυροπροστασίας, σχεδιασμένες για τη δημιουργία φραγμών αδιαπέραστων από νερό, καπνό και αέρια σε ενεργειακά και βιομηχανικά έργα, στην ξηρά και σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις
Πλαίσια μετάβασης CFS-T SS Πλαίσια μετάβασης για τη στερέωση πυράντοχων μονάδων για τη σφράγιση περασμάτων καλωδίων/σωλήνων – μπορεί να συγκολληθεί σε στεγανά διαφράγματα και επιστρώσεις από χάλυβα
Πλαίσια μετάβασης CFS-T SBO Πλαίσια μετάβασης στοιχείων πλήρωσης για τη σφράγιση υπαρχόντων περασμάτων καλωδίων/σωλήνων σε τοίχους και δάπεδα από σκυρόδεμα
Σύστημα CFS-T STRF Πλαίσια μετάβασης για τη στερέωση μονάδων για τη σφράγιση καλωδίων που διέρχονται από ηλεκτρικούς πίνακες
Στοιχεία πλήρωσης CFS-T FB EX Στοιχεία πλήρωσης για τη σφράγιση του μη χρησιμοποιούμενου χώρου σε πλαίσια μετάβασης σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες
Μονάδες μετάβασης καλωδίων CFS-T Μονάδες για τη στεγανοποίηση καλωδίων/σωλήνων στο πλαίσιο μεταβίβασης, όταν απαιτείται υψηλή στεγανότητα σε νερό και καπνό καθώς και αντοχή στη φωτιά
Μονάδες μετάβασης καλωδίων CFS-T EMC Μονάδες με ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα για τη στεγανοποίηση καλωδίων/σωλήνων στο πλαίσιο μεταβίβασης, όταν απαιτείται υψηλή στεγανότητα σε νερό και καπνό καθώς και αντοχή στη φωτιά
Στοιχείο πλήρωσης CFS-T FB Στοιχεία πλήρωσης για τη σφράγιση του αχρησιμοποίητου χώρου εντός των πλαισίων μεταβίβασης, όταν απαιτείται υψηλή στεγανότητα σε νερό και καπνό καθώς και αντοχή στη φωτιά
Στοιχεία πλήρωσης CFS-T FB EMC Στοιχείο πλήρωσης με ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα για τη σφράγιση του αχρησιμοποίητου χώρου εντός των πλαισίων μετάβασης, όταν απαιτείται υψηλή στεγανότητα σε νερό και καπνό καθώς και αντοχή στη φωτιά