Πλάκες παθητικής πυροπροστασίας

Ολοκληρώστε την εγκατάσταση πυροπροστασίας με πάνελ παθητικής πυροπροστασίας εγκεκριμένα για καλώδια, σωλήνες και μικτά στεγανοποιητικά διείσδυση διείσδυσης

Ολοκληρώστε την εγκατάσταση πυροπροστασίας με πάνελ παθητικής πυροπροστασίας εγκεκριμένα για καλώδια, σωλήνες και μικτά στεγανοποιητικά διείσδυση διείσδυσης
CFS-CT B Πλακέτα με επίστρωση πυροπροστασία κατάλληλη για συστήματα διπλής σανίδας EI120.
Πίσω στα προϊόντα ()
ΣΥΓΚΡΙΝΕ
Προϊόντα ()
Σύνδεση για συνέχιση
Κάνε εγγραφή