ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ HILTI.GRΑνακαλύψτε τα πλεονεκτήματα του online λογαριασμού σας.Μάθετε περισσότερα

Σύστημα καναλιών πολλαπλών χρήσεων (MT)

Πιο ευέλικτο και πιο εύχρηστο αρθρωτό σύστημα ορθοστατών και δοκών για τρισδιάστατες κατασκευές

Πιο ευέλικτο και πιο εύχρηστο αρθρωτό σύστημα ορθοστατών και δοκών για τρισδιάστατες κατασκευές
MT-70 OC Δοκός Τετραγωνική διατομή, για χρήση σε εξωτερικό χώρο με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-80 OC Δοκός Ορθογωνική διατομή βαρέος τύπου, για χρήση σε εξωτερικό χώρο με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-90 OC Δοκός Τετραγωνική διατομή βαρέος τύπου, για χρήση σε εξωτερικό χώρο με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-100 OC Δοκός Ορθογωνική διατομή εξαιρετικά βαρέος τύπου, για χρήση σε εξωτερικό χώρο με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
ΗΜC-C-L1 Γωνιακός σύνδεσμος OC Γωνιακός βραχίονας για τη συναρμολόγηση κατασκευών ορθοστάτη καναλιών ελαφρού τύπου, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-C-L2 Γωνιακός σύνδεσμος OC Επιμήκης γωνιακός βραχίονας γωνίας για τη συναρμολόγηση κατασκευών καναλιών ορθοστάτη, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-C-T/1 OC Εγκάρσιος συνδετήρας Εξάρτημα με πτερύγια για τη συναρμολόγηση κατασκευών καναλιών ορθοστάτη, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-C-LL1 OC Γωνιακός συνδετήρας Συνδετήρας ορθής γωνίας για τη συναρμολόγηση κατασκευών καναλιών ορθοστάτη, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-C-LL2 OC Γωνιακός συνδετήρας Επιμήκης συνδετήρας σε σχήμα ορθής γωνίας για τη συναρμολόγηση κατασκευών καναλιών ορθοστάτη, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-C-T A OC Γωνιακός βραχίονας Ρυθμιζόμενος γωνιακός βραχίονας για τη συναρμολόγηση καναλιών ορθοστάτη σε σχήμα Τ, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-C-T 3D/2 OC Εξάρτημα με πτερύγια Εξάρτημα με διπλό πτερύγιο για τη σύνδεση τριών καναλιών ορθοστάτη σε μια κατασκευή 3D, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-C-T 3D/3 OC Εξάρτημα με πτερύγια Εξάρτημα με τριπλό πτερύγιο για τη σύνδεση τεσσάρων καναλιών ορθοστάτη σε μια κατασκευή 3D, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-C-GS OC γωνιακός βραχίονας Ενισχυμένος γωνιακός βραχίονας για κατασκευές καναλιών ορθοστάτη βαρέος τύπου που υπόκεινται σε τρισδιάστατη φόρτιση, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-C-GL OC Γωνιακός βραχίονας Ενισχυμένος γωνιακός βραχίονας για κατασκευές δοκών MT βαρέος τύπου που υπόκεινται σε τρισδιάστατη φόρτιση, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-C-GS A OC γωνιακός βραχίονας Ρυθμιζόμενος, ενισχυμένος γωνιακός βραχίονας για κατασκευές καναλιών ορθοστάτη και δοκών που υπόκεινται σε τρισδιάστατη φόρτιση, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-C-GL A OC Γωνιακός βραχίονας Ρυθμιζόμενος, ενισχυμένος γωνιακός βραχίονας για κατασκευές δοκών MT βαρέος τύπου που υπόκεινται σε τρισδιάστατη φόρτιση, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-U-GL1 OC Δοκός Τ Φλάντζα για την κατασκευή δοκών Τ με τη χρήση δοκών MT, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-C-GSP L OC Κομβοέλασμα Κομβοέλασμα για συνδέσεις σχήματος L με δοκούς MT-70 και MT-80 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-C-GSP T OC Κομβοέλασμα Κομβοέλασμα για συνδέσεις σχήματος T με δοκούς MT-70 και MT-80 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-C-GLP T OC Κομβοέλασμα Κομβοέλασμα για συνδέσεις σχήματος T με δοκούς MT-80, MT-90 ή MT-100 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-ES-90 OC Εξάρτημα σύνδεσης Συνδετήρας ζεύξης για τη μετωπική σύνδεση δοκών MT-90 ή MT-100, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-ES-70 OC Εξάρτημα σύνδεσης Συνδετήρας ζεύξης για τη μετωπική σύνδεση δοκών MT-70 ή MT-80, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-B-L OC Πλάκα βάσης ελαφρού τύπου Συνδετήρας μετά τη βάση για την αγκύρωση κατασκευών καναλιών ορθοστάτη ελαφριού τύπου σε σκυρόδεμα ή χάλυβα, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-B-T OC Πλάκα βάσης ελαφριού τύπου Συνδετήρας βάσης για την αγκύρωση κατασκευών καναλιών ορθοστάτη ελαφριού τύπου σε σκυρόδεμα ή χάλυβα, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-B-O2 OC Πλάκα βάσης Συνδετήρας βάσης για την ακύρωση κατασκευών καναλιών ορθοστάτη σε σκυρόδεμα και χάλυβα, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή επίπεδο ρύπανσης
MT-B-O2B Πλάκα βάσης φορτίου 3D Συνδετήρας βάσης για την αγκύρωση κατασκευών καναλιών ορθοστάτη υπό τρισδιάστατη φόρτιση σε σκυρόδεμα ή χάλυβα
MT-B-O2B OC Πλάκα βάσης φόρτισης 3D Συνδετήρας βάσης για δομές αγκύρωσης καναλιών ορθοστάτη υπό τρισδιάστατο φορτίο σε σκυρόδεμα και χάλυβα, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-B-O4 Πλάκα βάσης φορτίου 3D Συνδετήρας βάσης για δομές αγκύρωσης καναλιού ορθοστάτη υπό φορτία 3D σε σκυρόδεμα και χάλυβα ή σε χάλυβα
MT-B-O4 OC Πλάκα βάσης φόρτισης 3D Συνδετήρας βάσης για δομές αγκύρωσης καναλιών ορθοστάτη υπό τρισδιάστατο φορτίο σε σκυρόδεμα και χάλυβα, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
Πλάκα βάσης δοκού MT-B-GS T OC Συνδετήρας βάσης για την αγκύρωση κατασκευών δοκών MT-70 και MT-80 σε σκυρόδεμα και χάλυβα, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-B-GL O4 OC Πλάκα βάσης βαρέος τύπου Συνδετήρας βάσης για την αγκύρωση τρισδιάστατων κατασκευών δοκών MT-90 βαρέος τύπου σε σκυρόδεμα, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-B-GXL O4 OC Πλάκα βάσης βαρέος τύπου Συνδετήρας βάσης για την αγκύρωση τρισδιάστατων κατασκευών δοκών MT-100 βαρέος τύπου σε σκυρόδεμα, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-B-G WS NC Βραχίονας εκκίνησης Συγκολλητός βραχίονας εκκίνησης για τη στερέωση δοκών ΜΤ σε χάλυβα, επιστρωμένο με αστάρι από (αιθυλο)πυριτικό ψευδάργυρο
MT-P-GXL S1 OC Εξάρτημα έδρασης Εξάρτημα έδρασης βαρέος τύπου για τη στερέωση κατασκευών δοκών σε χαλύβδινες δοκούς για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
Σφιγκτήρας δοκών MT-BC-GS T OC Σφιγκτήρας δοκών για στερέωση δοκών MT-70 και MT-80 σε χαλύβδινες δοκούς, για εξωτερική χρήση με χαμηλή ρύπανση
Σφιγκτήρας δοκών MT-BC-GXL T OC Σφιγκτήρας δοκών για στερέωση δοκών MT-90 και MT-100 σε χαλύβδινες δοκούς, για εξωτερική χρήση με χαμηλή ρύπανση
MT-AB A OC Ρυθμιζόμενη σύνδεση ενίσχυσης Ρυθμιζόμενος συνδετήρας για την αγκύρωση στηριγμάτων κατασκευών καναλιών ορθοστατών MT-40 και MT-50 σε σκυρόδεμα, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
Γωνιακός συνδετήρας MT-AB-L 45 Γωνιακός συνδετήρας 45 βαθμών για την αγκύρωση στηριγμάτων κατασκευών καναλιών ορθοστατών MT-40 και MT-50 σε σκυρόδεμα
Γωνιακός συνδετήρας MT-AB-L 45 OC Γωνιακός συνδετήρας 45 μοιρών για την αγκύρωση στηριγμάτων κατασκευών καναλιών ορθοστατών MT-40 και MT-50 σε σκυρόδεμα, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-S-RS Σύνδεσμος ακαμψίας ράβδων Προ-συναρμολογημένος συνδετήρας στερέωσης καναλιού ορθοστάτη γύρω από ράβδο με σπείρωμα για την παροχή αντισεισμικής στερέωσης
MT-TLB OC Μπουλόνι ασφάλισης με συστροφή Εξαγωνικό μπουλόνι για χρήση με κλειδώματα με συστροφή κατά τη συναρμολόγηση κατασκευών καναλιών ορθοστάτης, για εξωτερική χρήση με χαμηλή ρύπανση
MT-S-H1 OC Βάση αντισεισμικής στερέωσης Αρθρωτός συνδετήρας μίας οπής για συναρμολόγηση αντισεισμικής σύνδεσης πλαισίων καναλιών ορθοστάτη ΜΤ, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-FP HDG Πλάκα ορθοστάτη με σπείρωμα Πλάκα στερέωσης με οπή με σπείρωμα για τη στερέωση εξαρτημάτων σε κανάλια ορθοστάτη, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-FA-G OC Γωνία στερέωσης δοκών Γωνιακή πλάκα με αυλακώσεις για τη στερέωση εξαρτημάτων σε δοκούς MT, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-ZW OC Επίπεδη ροδέλα Επίπεδη ροδέλα για τη στερέωση δακτυλίων στερέωσης σωλήνων σε επιφάνεια ορθοστάτη, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-FPT OC Πλάκα ορθοστάτη με σπείρωμα Πλάκα στερέωσης με οπή με σπείρωμα για τη στερέωση εξαρτημάτων σε κανάλια ορθοστάτη, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-ES-60 OC Εξάρτημα σύνδεσης Συνδετήρας για τη σύνδεση μεταξύ των άκρων καναλιών ορθοστάτη MT-60, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-CT-H4 OC Πλάκα σύνδεσης ορθοστάτη Επίπεδος συνδετήρας καναλιού που χρησιμοποιείται ως διαμήκης διάταξη επέκτασης για κανάλια ΜΤ, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-CT-T OC Πλάκα ορθοστάτη σχήματος Τ Επίπεδος συνδετήρας σχήματος Τ για τη σύνδεση δύο καναλιών ορθοστάτη ΜΤ μεταξύ τους, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-CT-H5 OC Εγκάρσια πλάκα ορθοστάτη Επίπεδος εγκάρσιος συνδετήρας καναλιού για τη σύνδεση τριών καναλιών ΜΤ μεταξύ τους, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-CC-40/50 OC Εξάρτημα σχήματος U Σφιγκτήρας για εγκάρσιες συνδέσεις μεταξύ καναλιών ή καναλιού με δοκό με κανάλι ορθοστάτη ΜΤ, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-CC-60 OC Εξάρτημα σχήματος U Σφιγκτήρας με ανθεκτική στη διάβρωση επίστρωση για εγκάρσιες συνδέσεις μεταξύ καναλιών ή καναλιού με δοκό με κανάλι ορθοστάτη ΜΤ, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-CC-40D OC Εξάρτημα σχήματος U Σφιγκτήρας για εγκάρσιες συνδέσεις μεταξύ καναλιών ή καναλιού με δοκό με κανάλι ορθοστάτη ΜΤ, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-CC-70 OC Εξάρτημα σχήματος U Σφιγκτήρας για εγκάρσια σύνδεση μίας δοκού ΜΤ με άλλο κανάλι/δοκό, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-CC-40/50X2 OC Εξάρτημα σχήματος U Σφιγκτήρας για εγκάρσιες συνδέσεις μεταξύ καναλιών ή καναλιού με δοκό με κανάλι ορθοστάτη ΜΤ, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-CC-BS 40/50 OC Εξάρτημα σχήματος U Σφιγκτήρας για εγκάρσια σύνδεση ενός καναλιού ορθοστάτη ΜΤ σε χάλυβα, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-CC-BC 40/50 OC Εξάρτημα σχήματος U Σφιγκτήρας για εγκάρσια σύνδεση ενός καναλιού ορθοστάτη ΜΤ σε σκυρόδεμα, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
Συνδετήρας βάσης MT-B-G AS OC Θερμογαλβανισμένος συνδετήρας βάσης για τη στερέωση δοκών MT-70 και MT-80 σε δομικό χάλυβα σε μέτρια διαβρωτικά περιβάλλοντα
MT-C-GLP X A OC Πλάκα συνδετήρα Γαλβανισμένη εν θερμώ πλάκα συνδετήρα για συνδέσεις πρόβολου με δοκούς ΜΤ-80 ΜΤ-100 σε μέτρια διαβρωτικά περιβάλλοντα
MT-C-GLP T A OC Πλάκα συνδετήρα Γαλβανισμένος εν θερμώ συνδετήρας δοκού για τη συναρμολόγηση και στήριξη αρθρωτών κατασκευών στήριξης σε μέτρια διαβρωτικά περιβάλλοντα
MT-C-GSP T A OC Πλάκα συνδετήρα Γαλβανισμένος εν θερμώ συνδετήρας δοκού για τη συναρμολόγηση και στήριξη αρθρωτών κατασκευών στήριξης σε μέτρια διαβρωτικά περιβάλλοντα
Πλάκα συνδετήρα MT-C-GSP L A OC Γαλβανισμένος εν θερμώ συνδετήρας δοκού για τη συναρμολόγηση και στήριξη αρθρωτών κατασκευών στήριξης σε μέτρια διαβρωτικά περιβάλλοντα
MT-CTR-GS OC Εξάρτημα ανάρτησης δοκού Εξάρτημα ανάρτησης για την ανάρτηση δοκών MT-70 και MT-80 από ράβδο με σπείρωμα για τη δημιουργία βαρέος τύπου συστήματος μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων HVAC
MT-CTR-GL OC Εξάρτημα ανάρτησης δοκού Εξάρτημα ανάρτησης για την ανάρτηση δοκών MT-90 και MT-100 από ράβδο με σπείρωμα για τη δημιουργία βαρέος τύπου συστήματος μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων HVAC
MT-CTAB Βίδα Κοχλίας βαθμού 8.8 με τετράγωνη ροδέλα για χρήση στη συναρμολόγηση συστημάτων ψευδοδαπέδου σε ξηρά, εσωτερικά περιβάλλοντα
MT-CTAB OC Βίδα Κοχλίας βαθμού 8.8 με γαλβανισμένη εν θερμώ τετράγωνη ροδέλα για χρήση στη συναρμολόγηση συστημάτων ψευδοδαπέδου σε ήπια διαβρωτικά περιβάλλοντα
MT-FTR-GS Πλάκα άκρου Κάλυμμα άκρου πλάκας για διαμήκη ανάρτηση δοκών MT-70 με χρήση ράβδου με σπείρωμα
MT-FTR-GSW Ροδέλα Οδοντωτή ροδέλα με αυξημένη αντοχή στη σταδιακή χαλάρωση
MT-C-LS OC Συνδετήρας μεγάλου ανοίγματος Συνδετήρας καναλιού ορθοστάτη με ανθεκτική στη διάβρωση επίστρωση για τη συναρμολόγηση και στήριξη αρθρωτών δομών στήριξης με μεγαλύτερα ανοίγματα, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή ρύπανση
MT-P-G OC Αρθρωτή πλάκα Αρθρωτή πλάκα για τη στερέωση αρθρωτών κατασκευών σε δομικό χάλυβα χωρίς να χρειάζεται απευθείας στερέωση
MT-B-GL O4C OC Πλάκα βάσης βαρέος τύπου Συνδετήρας βάσης για την αγκύρωση τρισδιάστατων κατασκευών δοκών MT-90 βαρέος τύπου σε σκυρόδεμα, για χρήση σε εξωτερικά περιβάλλοντα με χαμηλή έως μέτρια ρύπανση (C3)
Σύστημα υποστήριξης MT πολλαπλών χρήσεων σε πολλές εφαρμογές για όλα τα επαγγέλματα, με προσαρμοζόμενη μονάδα ροπής SI-AT-A22

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΤ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΡΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα στήριξης για τις εγκαταστάσεις σας

Εύκολο στο σχεδιασμό και απλό στη συναρμολόγηση, το σύστημα MT της Hilti είναι η μόνη λυση για όλες σχεδόν τις δομές υποστήριξης εγκατάστασης. Είτε σχεδιάζετε εγκαταστάσεις MEP, όπως στηρίγματα σωλήνων και εξαερισμού, είτε στηρίγματα σχαρών καλωδίων, πλατφόρμες πρόσβασης και ενσωματωμένα δάπεδα, θα χρειαστείτε μόνο ένα ευέλικτο, ελαφρύ και εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα MT.

Κάντε περισσότερα με λιγότερα

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Μια βελτιστοποιημένη λύση κόστους για όλο το φάσμα των στηρίξεων

Με το απρόσκοπτο σύστημα MT της Hilti, έχουμε καλύψει σχεδόν όλα τα σενάρια φόρτωσης. Το σύστημα MT της Hilti, το οποίο διαθέτει πρωτοποριακή αντιδιαβρωτική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της επίστρωσης ψευδαργύρου μαγνησίου, το καθιστά ιδανικό για ελαφριές εγκαταστάσεις όπως σωλήνες, αεραγωγούς, καθώς και σχάρες καλωδίων, σκάλες, ακόμη και για μεγαλύτερες μη κρίσιμες σωληνώσεις ή βαρύτερο μηχανικό εξοπλισμό. Η διασυνδεσιμότητα εντός του συστήματος MT της Hilti σάς επιτρέπει να συνδυάσετε όλα τα βοηθητικά προγράμματα MEP σε μια πολλαπλή υποστήριξη και να χρησιμοποιήσετε τον χώρο πιο αποτελεσματικά στον χώρο εργασίας.

Κάνοντας το σχέδιο απλούστερο

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΟ

Απλοποιήστε τον προγραμματισμό σας

Για να διευκολύνει το σχεδιασμό των στηρίξεών σας, η Hilti προσφέρει πρόσθετα χαρακτηρικτικά για τυπικά εργαλεία δομικών κατασκευών (STAAD.Pro) και εργαλεία μοντελοποίησης σχεδιασμού εγκαταστάσεων (Smart 3D). Θα έχετε επίσης πρόσβαση στο υλικό της βιβλιοθήκης BIM/CAD και Revit, επιτρέποντας έτσι την ενσωμάτωση του σχεδιασμού του συστήματος MT στις τρέχουσες ροές εργασίας σας. Επίσης, οι μηχανικοί της Hilti είναι σε ετοιμότητα για να παρέχουν εξειδικευμένη βοήθεια ανά πάσα στιγμή – βοηθώντας στη βελτιστοποίηση όλο και μεγαλύτερων και πιο περίπλοκων έργων.

Τα εξαρτήματα του συστήματος MT μπορούν να συνδεθούν με το ένα χέρι χάρη στα σπειρώματα των μπουλονιών.

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Για ταχύτερη, ασφαλέστερη και ευκολότερη εγκατάσταση

Η εγκατάσταση καναλιών MT, καναλιών αντηρίδας και άλλων εξαρτημάτων είναι πολύ εύκολη και δεν απαιτεί πολύ χρόνο. Συνδέστε κανάλια σε δοκούς με το ένα χέρι, χάρη στα σπειρώματα των μπουλονιών που εξαλείφουν την ανάγκη για παξιμάδια και ροδέλες. Για να απλοποιήσει την εγκατάσταση, η Hilti έχει επίσης αναπτύξει καινοτόμους συνδέσμους Twist-Lock που εισάγονται στο κανάλι αντιρήδας με μια κίνηση «ώθησης και περιστροφής» με το ένα χέρι. Όταν εγκατασταθούν, δημιουργούν μια αυλάκωση στο κανάλι επιτρέποντας τη γρήγορη και υψηλής ακρίβειας τοποθέτηση των εξαρτημάτων. Τα Twist-Locks δεν γλιστρούν πριν από την τελική ροπή και μπορούν να επανατοποθετηθούν αργότερα. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα χρειαστείτε καθόλου συνδέσμους χάρη στην άμεση συνδεσιμότητα δοκό με δοκό ή αντιρήδα με δοκό. Ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε την πλήρη γκάμα εξαρτημάτων MT, θα απολαύσετε ένα βελτιωμένο σύστημα, σχεδιασμένο να είναι όσο το δυνατόν πολλαπλών χρήσεων.

Σχεδιασμένο να διαρκεί

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙ

Κορυφαία αντοχή στη διάβρωση

Το σύστημα MT έχει σχεδιαστεί για να παρέχει βέλτιστη αντοχή στη διάβρωση τόσο σε εσωτερική όσο και σε εξωτερική έκθεση. Στην περίπτωση της εσωτερικής τοποθέτησης, θα επωφεληθείτε από την καθιερωμένη λύση υψηλής ποιότητας της Hilti όπου τα προφίλ είναι γαλβανισμένα Sendzimir και οι σύνδεσμοι και οι πλάκες βάσης είναι ηλεκτρογαλβανισμένες. Η λύση εγκατάστασης σε εξωτερικό χώρο συνδυάζει γαλβανισμένο εν θερμώ ψευδάργυρο (για εξαρτήματα όπως σύνδεσμοι και πλάκες βάσης) και ψευδάργυρο μαγνήσιο (τεχνολογία ZM) για προφίλ. Τα προφίλ ZM συμμορφώνονται με τα πρότυπα ASTM A1046 και EN 10346. Ως αποτέλεσμα, με την τεχνολογία ZM, το σύστημα MT προσφέρει μια βελτιστοποιημένη ως προς το κόστος, στιβαρή λύση που απαιτεί λιγότερη εργασία και είναι ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί με σεβασμό στο περιβάλλον.