Γαλβανισμένη

Πλάκες βάσης, χαλύβδινοι σφιγκτήρες και εξαρτήματα ανάρτησης με γαλβανισμένο φινίρισμα για στερέωση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, χαλύβδινες δοκούς, μεταλλικές επιστρώσεις στεγών και πολλά άλλα

Πλάκες βάσης, χαλύβδινοι σφιγκτήρες και εξαρτήματα ανάρτησης με γαλβανισμένο φινίρισμα για στερέωση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, χαλύβδινες δοκούς, μεταλλικές επιστρώσεις στεγών και πολλά άλλα
MP Γαλβανισμένη πλάκα βάσης με διπλά μπουλόνια για τη στερέωση δύο βάσεων δακτυλίου στήριξης σωλήνων με μονό αγκύριο
MGL 1 Γαλβανισμένη πλάκα βάσης ελαφριού τύπου για τη στερέωση ντίζών με ένα σημείο αγκύρωσης
MGL 2 Γαλβανισμένη πλάκα βάσης ελαφριού τύπου για τη στερέωση μετρικών φυτευτών κοχλιών με δύο σημεία αγκύρωσης
MGL 3 Γαλβανισμένη πλάκα βάσης ελαφρύ τύπου για τη στερέωση ντιζών σε περιορισμένο χώρο
MGS 2 Γαλβανισμένη πλάκα βάσης μεσαίου τύπου για τη στερέωση μετρικών ντιζών με δύο σημεία αγκύρωσης
MGS 2 Γαλβανισμένη πλάκα βάσης με εμβάπτιση εν θερμώ για τη στερέωση ντιζών με βρετανικό σπείρωμα, με δύο σημεία αγκύρωσης
MQT-G Γαλβανισμένος σφιγκτήρας δοκών για τη στερέωση ντιζών σε κεκλιμένες χαλύβδινες δοκούς
MAB Γαλβανισμένος σφιγκτήρας δοκών για τη στερέωση ντιζών σε χαλύβδινες δοκούς χωρίς εσωτερικό σπείρωμα
MAB-S Γαλβανισμένη λωρίδα συγκράτησης για την πιο ασφαλή στερέωση σφιγκτήρων καναλιών MAB
HGP Πλάκα με σπείρωμα
MF-TSH Γαλβανισμένο εξάρτημα ανάρτησης για τη στερέωση ντιζών σε τραπεζοειδή μεταλλικά ελάσματα
MQT-S Γαλβανισμένη λωρίδα συγκράτησης για την πιο ασφαλή στερέωση σφιγκτήρων δοκών MQT-G
MQP-21/72 Γαλβανισμένο έδρανο καναλιού για τη στερέωση καναλιών σε σκυρόδεμα
LB Γαλβανισμένες διάτρητες ταινίες που χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές
Πίσω στα προϊόντα ()
ΣΥΓΚΡΙΝΕ
Προϊόντα ()
Σύνδεση για συνέχιση
Κάνε εγγραφή