Συστήματα γαλβανισμένων ορθοστατών

Γαλβανισμένα αρθρωτά συστήματα καναλιών για την εγκατάσταση στηριγμάτων σωλήνων, αγωγών αερισμού και σχαρών καλωδίων. Ειδικά σχεδιασμένα για μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία χρήσης

Γαλβανισμένα αρθρωτά συστήματα καναλιών για την εγκατάσταση στηριγμάτων σωλήνων, αγωγών αερισμού και σχαρών καλωδίων. Ειδικά σχεδιασμένα για μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία χρήσης
MT-15 Προφίλ Γ Κανάλι προφίλ Γ, εξαιρετικά ελαφριού τύπου, για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
MT-20 Προφίλ Κανάλι ελαφριού τύπου για τραπεζοειδή, για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
MM-WN Γαλβανισμένη τετράγωνη ροδέλα για τη σύνδεση εξαρτημάτων αρθρωτών συστημάτων στήριξης σε κανάλια ορθοστατών MM
MM-R-16-36 Γαλβανισμένο έδρανο καναλιού για τη στερέωση καναλιών MM σε διάφορα υλικά βάσης
MM-AF-90 Γαλβανισμένη επίπεδη γωνία 90 μοιρών για τη σύνδεση πολλαπλών καναλιών ορθοστατών MM
MM-RI Ελαστικό ένθεμα
MM-C-16 Γαλβανισμένο κανάλι ορθοστατών MM, ύψους 16 mm, για εφαρμογές ελαφρύ τύπου
MM-C-30 Γαλβανισμένο κανάλι ορθοστατών MM, ύψους 30 mm, για εφαρμογές ελαφριού τύπου
MM-C-36 Γαλβανισμένο κανάλι ορθοστατών MM, ύψους 36 mm, για εφαρμογές ελαφρύ έως μεσαίου τύπου
MM-T-16-36 Γαλβανισμένος σφιγκτήρας για τη σύνδεση καναλιών ορθοστατών MΜ απευθείας σε χαλύβδινες δοκούς
MM-AB Γωνιακός συνδετήρας
MM-S Γαλβανισμένη βάση σφιγκτήρα σωλήνα για τη σύνδεση εξαρτημάτων με σπείρωμα σε κανάλια ορθοστατών MM
MM-ST Γαλβανισμένη, προσυναρμολογημένη βάση σφιγκτήρα σωλήνα, για γρήγορη σύνδεση σε κανάλια ορθοστατών MM
MM-AH-90 Γαλβανισμένη γωνία 90 μοιρών για τη σύνδεση πολλαπλών καναλιών ορθοστατών MM
MM-A-90 Γαλβανισμένη προσυναρμολογημένη γωνία 90 μοιρών για τη σύνδεση πολλαπλών καναλιών ορθοστατών MΜ
Κανάλι MQ-21.5 Γαλβανισμένο κανάλι ορθοστατών MQ, ύψους 21 mm, για εφαρμογές ελαφρύ/μεσαίου τύπου
MQ-21 U Κανάλι εγκαταστάσεων (χωρίς αυλακώσεις)
Κανάλι MQ-41 Γαλβανισμένο κανάλι ορθοστατών MQ, ύψους 41 mm, για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQ-41-L Κανάλι εγκατάστασης μεσαίου τύπου με οπές αγκύρωσης
Κανάλι MQ-41/3 Γαλβανισμένο κανάλι ορθοστατών MQ, ύψους 41 mm και πάχος 3 mm, για εφαρμογές μεσαίου τύπου
Κανάλι MQ-52 Γαλβανισμένο κανάλι ορθοστατών MQ, ύψους 52 mm, για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQ-52-72 D Γαλβανισμένο διπλό κανάλι εγκατάστασης MQ για εφαρμογές μεσαίου/βαρέος τύπου
Κανάλι MQ-72 Γαλβανισμένο κανάλι ορθοστατών MQ, ύψους 72 mm, για εφαρμογές μεσαίου/βαρέος τύπου
Κανάλι MQ-72 U Γαλβανισμένο κανάλι ορθοστατών MQ, ύψους 72 mm, χωρίς εγκοπές, για εφαρμογές μεσαίου/βαρέος τύπου
MQZ-RI Ηχομονωτικά λάστιχα για κανάλια εγκατάστασης
MQK-21 D Γαλβανισμένος διπλός πρόβολος για εφαρμογές μεσαίου τύπου εσωτερικού χώρου
MQK-41 Γαλβανισμένος πρόβολος με μονό κανάλι ορθοστατών MQ, ύψους 41 mm, για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQK-41 D Γαλβανισμένος διπλός πρόβολος για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQK-41/3 Γαλβανισμένος πρόβολος με μονό κανάλι ορθοστατών MQ, ύψους 41 mm και πάχους 3 mm
MQK-41/4 Γαλβανισμένος πρόβολος με μονό κανάλι ορθοστατών MQ, ύψους 41 mm, με τετράγωνη πλάκα βάσης για μεγαλύτερη ακαμψία
MQK-72 Γαλβανισμένος πρόβολος με μονό κανάλι ορθοστατών MQ, ύψους 72 mm, για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQK-SK Γαλβανισμένος γωνιακός συνδετήρας για προβόλους
MQN-C Γαλβανισμένος Συνδετήρας καναλιού για τη σύνδεση οποιωνδήποτε εξαρτημάτων με διπλό άνοιγμα
MQN-CP Γαλβανισμένος συνδετήρας καναλιού, σειράς Ultimate, με λειτουργία προστερέωσης σε όλα τα διπλά ανοίγματα – για μεγαλύτερη παραγωγικότητα
MQN-B Συνδετήρας καναλιών
MQA-ST Προσυναρμολογημένη βάση δακτυλίου στήριξης σωλήνων
MQA-H Δακτυλιοειδές στήριγμα σωλήνων
Παξιμάδι πεταλούδα MQM Γαλβανισμένη τετράγωνη ροδέλα για τη σύνδεση εξαρτημάτων αρθρωτών συστημάτων στήριξης
HHK 41 Σφυροκέφαλη βίδα Τυπική, γαλβανισμένη σφυροκέφαλη βίδα για τη σύνδεση σφιγκτήρων σωλήνων σε κανάλια ορθοστατών MQ
MQZ-TW Ροδέλα καναλιού με ενσωματωμένο παξιμάδι
MQZ-L Γαλβανισμένη διάτρητη πλάκα για τη συναρμολόγηση και αγκύρωση ελεγμένου σε φωτιά συστήματος ανάρτησης
MQZ-P Γαλβανισμένη πλάκα καναλιού για τη συναρμολόγηση και αγκύρωση συστήματος ανάρτησης
MQG-2 Γαλβανισμένη πλάκα βάσης για τη σύνδεση εξαρτημάτων με σπείρωμα σε κανάλια ορθοστατών MQ
MQZ-U Γαλβανισμένη ροδέλα εγκατάστασης για μετρικές στερεώσεις σε οπές μορφής πεταλούδας
MQA-B Γαλβανισμένο δακτυλιοειδές στήριγμα σωλήνων, σειράς Ultimate – ελεγμένο σε φωτιά σύμφωνα με την ETA
MQW-H2-CP Προσυναρμολογημένες γωνίες
MQW-Q2 Γαλβανισμένη προσυναρμολογημένη γωνία 90 μοιρών για τη σύνδεση πολλαπλών καναλιών ορθοστατών MQ
MQW-H2 Γωνία στήριξης με υψηλή φέρουσα ικανότητα σε οριζόντιο φορτίο
MQW-S Γαλβανισμένη γωνία 90 μοιρών βαρέος τύπου για τη σύνδεση πολλών καναλιών ορθοστατών MQ σε εφαρμογές μεσαίου/βαρέος τύπου
MQV Γαλβανισμένος συνδετήρας καναλιού που χρησιμοποιείται ως διαμήκες εξάρτημα επέκτασης για κανάλια ορθοστατών MQ
MQV-2/2 D Γαλβανισμένο έδρανο καναλιού για τη στερέωση καναλιών σε σκυρόδεμα
MQP-41-CP Γαλβανισμένο, προσυναρμολογημένο στήριγμα ράγας, σειράς Ultimate, για τη στερέωση καναλιών ορθοστατών MQ σε υποδομές από σκυρόδεμα
MQP-1 Γαλβανισμένο έδρανο καναλιού για τη στερέωση καναλιών σε σκυρόδεμα, σε εφαρμογές ελαφρύ/μεσαίου τύπου
MQP-2 Γαλβανισμένο έδρανο καναλιού για τη στερέωση καναλιών σε σκυρόδεμα, σε συνθήκες περιορισμένου χώρου
MQP-2/1 Γαλβανισμένο έδρανο καναλιού για τη στερέωση καναλιών σε διάφορα υλικά βάσης
MQP-45 Γαλβανισμένο έδρανο καναλιού για τη στερέωση καναλιών σε σκυρόδεμα υπό γωνία
MQP-U Γαλβανισμένο εξάρτημα περιστροφής για τη στήριξη αρθρωτών συστημάτων στήριξης με ντίζα
MQB Συνδετήρας (κανάλι σε κανάλι)
MQT Γαλβανισμένος σφιγκτήρας δοκών για τη σύνδεση καναλιών ορθοστατών MQ απευθείας σε χαλύβδινες δοκούς
MQT σφιγκτήρας δοκού Σφιγκτήρας δοκού για τη στερέωση καναλιών ορθοστατών σε χαλύβδινες δοκούς χωρίς διάτρηση ή συγκόλληση
MQT-K Γαλβανισμένος σφιγκτήρας για τη σύνδεση καναλιών ορθοστατών MQ εντός του πέλματος χαλύβδινων δοκών
MQT-U Γαλβανισμένος σφιγκτήρας δοκών για τη σύνδεση της ανοικτής πλευράς ή του πίσω μέρους καναλιών MQ/HS απευθείας σε χαλύβδινες δοκούς
Συνδετήρες MQ3D Γαλβανισμένα στοιχεία για την επιτόπου συναρμολόγηση τρισδιάστατων κατασκευών
MQZ Συνδετήρας καναλιών, διατμητικός σύνδεσμος
HGP Πλάκα με σπείρωμα
MQW-P2 Γαλβανισμένη γωνία 90 μοιρών για τη σύνδεση πολλαπλών καναλιών ορθοστατών MQ
MQP-124 Γαλβανισμένο έδρανο καναλιού για τη στερέωση καναλιών σε σκυρόδεμα
MQV-3/2 D Γαλβανισμένος εύκαμπτος συνδετήρας καναλιού για διδιάστατες κατασκευές
MQP-82 Γαλβανισμένο έδρανο καναλιού για τη στερέωση καναλιών σε σκυρόδεμα
MQV-12 Γαλβανισμένος, εύκαμπτος συνδετήρας καναλιού που χρησιμοποιείται ως διαμήκες στοιχείο επέκτασης για κανάλια ορθοστατών MQ
MQV-P4 Γαλβανισμένος επίπεδος συνδετήρας καναλιού που χρησιμοποιείται ως διαμήκες εξάρτημα επέκτασης για κανάλια ορθοστατών MQ
MQV-T Συνδετήρας καναλιού Γαλβανισμένος επίπεδος συνδετήρας καναλιού σχήματος Τ για τη στερέωση δύο καναλιών ορθοστατών MQ μεταξύ τους
MQW-3/135 Γαλβανισμένη γωνία 45 ή 135 μοιρών για τη σύνδεση πολλαπλών καναλιών ορθοστατών MQ
MQW-3/45 Γαλβανισμένη γωνία 45 ή 135 μοιρών για τη σύνδεση πολλαπλών καναλιών ορθοστατών MQ
MQW-3 Γαλβανισμένη γωνία 90 μοιρών για τη σύνδεση πολλαπλών καναλιών ορθοστατών MQ
MV 3/2 D-X Γαλβανισμένος εύκαμπτος συνδετήρας καναλιού για διδιάστατες κατασκευές
MQV-4/3 D Γαλβανισμένος συνδετήρας καναλιού για τρισδιάστατες κατασκευές
MQW-2/45 Γαλβανισμένη γωνία 45 ή 135 μοιρών για τη σύνδεση πολλαπλών καναλιών ορθοστατών MQ
MQW-8/45 Γαλβανισμένη γωνία 45 ή 135 μοιρών για τη σύνδεση πολλαπλών καναλιών ορθοστατών MQ
Πίσω στα προϊόντα ()
ΣΥΓΚΡΙΝΕ
Προϊόντα ()
Σύνδεση για συνέχιση
Κάνε εγγραφή