ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ HILTI.GRΑνακαλύψτε τα πλεονεκτήματα του online λογαριασμού σας.Μάθετε περισσότερα

Συστήματα θερμογαλβανισμένων ορθοστατών

Θερμογαλβανισμένα αρθρωτά συστήματα καναλιών για την εγκατάσταση στηριγμάτων σωλήνων, αγωγών εξαερισμού και σχαρών καλωδίων σε μέτρια διαβρωτικά περιβάλλοντα. Ειδικά σχεδιασμένα για μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία χρήσης

Θερμογαλβανισμένα αρθρωτά συστήματα καναλιών για την εγκατάσταση στηριγμάτων σωλήνων, αγωγών εξαερισμού και σχαρών καλωδίων σε μέτρια διαβρωτικά περιβάλλοντα. Ειδικά σχεδιασμένα για μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία χρήσης
MT-15 OC Προφίλ Γ Εξαιρετικά ελαφρύ τύπου, κανάλι προφίλ Γ, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-20 OC Προφίλ Κανάλι ορθοστάτη προφίλ ελαφρύ τύπου, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-30 OC Κανάλι ορθοστάτη Κανάλι ορθοστάτη διάτρητο και με αυλάκωση, για χρήση σε εξωτερικό χώρο με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-70 OC Δοκός Τετραγωνική διατομή, για χρήση σε εξωτερικό χώρο με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-80 OC Δοκός Ορθογωνική διατομή βαρέος τύπου, για χρήση σε εξωτερικό χώρο με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-90 OC Δοκός Τετραγωνική διατομή βαρέος τύπου, για χρήση σε εξωτερικό χώρο με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
MT-100 OC Δοκός Ορθογωνική διατομή εξαιρετικά βαρέος τύπου, για χρήση σε εξωτερικό χώρο με χαμηλό επίπεδο ρύπανσης
Κανάλι MQ-21-F Κανάλι ορθοστατών MQ γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), ύψους 21 mm, για εφαρμογές ελαφρύ τύπου
MQ-21-HDG plus Κανάλι ορθοστατών MQ γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG plus), ύψους 21 mm, για εφαρμογές ελαφρύ τύπου
Κανάλι MQ-21 D-F Διπλό κανάλι εγκατάστασης MQ, γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQ-21 D-HDG plus Διπλό κανάλι εγκατάστασης MQ, γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG plus) για εφαρμογές μεσαίου τύπου
Κανάλι MQ-41-F Κανάλι εγκατάστασης MQ, γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQ-41-HDG plus Διπλό κανάλι εγκατάστασης MQ, γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG plus) για εφαρμογές μεσαίου τύπου
Κανάλι MQ-41 D-F Διπλό κανάλι εγκατάστασης MQ, γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQ-41 D-HDG plus Διπλό κανάλι εγκατάστασης MQ, γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG plus) για εφαρμογές μεσαίου τύπου
Κανάλι MQ-52-F Κανάλι ορθοστατών MQ γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), ύψους 52 mm, για εφαρμογές μεσαίου/βαρέος τύπου
MQ-52-HDG plus Κανάλι ορθοστατών MQ γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG plus), ύψους 52 mm, για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQ-52-72 D-F Διπλό κανάλι εγκατάστασης MQ, γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για εφαρμογές μεσαίου/βαρέος τύπου
Κανάλι MQ-72-F Κανάλι ορθοστατών MQ γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), ύψους 72 mm, για εφαρμογές μεσαίου/βαρέος τύπου
MQ-124X D-F Διπλό κανάλι εγκατάστασης MQ, γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για εφαρμογές μεσαίου/βαρέος τύπου
Βραχίονας MQK-21-F Βραχίονας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQK-21 D-F Διπλός πρόβολος γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για εφαρμογές μεσαίου τύπου
Βραχίονας MQK-41-F Βραχίονας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), με μονό κανάλι ορθοστατών MQ, ύψους 41 mm, για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQK-41/4-F Πρόβολος γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) με μονό κανάλι ορθοστατών MQ, ύψους 41 mm, με τετράγωνη πλάκα βάσης για μεγαλύτερη ακαμψία
MQK-41 D-F Διπλός πρόβολος γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQK-72-F Βραχίονας Βραχίονας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), με μονό κανάλι ορθοστατών MQ, ύψους 72 mm, για εφαρμογές μεσαίου τύπου
Βάση σφιγκτήρα σωλήνα MQA-F Βάση σφιγκτήρα σωλήνα, γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη σύνδεση εξαρτημάτων με σπείρωμα σε κανάλια ορθοστατών MQ
Παξιμάδι πεταλούδα MQM-F Τετράγωνη ροδέλα, γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη σύνδεση εξαρτημάτων αρθρωτών συστημάτων στήριξης
MQM-HDG plus Τετράγωνη ροδέλα, γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG plus) για τη σύνδεση εξαρτημάτων αρθρωτών συστημάτων στήριξης
MQZ-L-F Διάτρητη πλάκα Γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) διάτρητη πλάκα για τη συναρμολόγηση και αγκύρωση συστήματος ανάρτησης
MQW 45°/135°-F Γωνία 45 ή 135 μοιρών, γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη σύνδεση πολλαπλών καναλιών ορθοστατών MQ
MQW-S-F Γωνιακός βραχίονας Γωνία 90 μοιρών, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), βαρέος τύπου για τη σύνδεση πολλών καναλιών ορθοστατών MQ σε εφαρμογές μεσαίου/βαρέος τύπου
MQV Δεματικό καναλιού Επίπεδος συνδετήρας καναλιού, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ, που χρησιμοποιείται ως διαμήκες στοιχείο επέκτασης για κανάλια ορθοστατών MQ
Πείροι Σύνδεσης MQV-F Συνδετήρας καναλιού, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ, που χρησιμοποιείται ως διαμήκες εξάρτημα επέκτασης για κανάλια ορθοστατών MQ
MQG-2-F Πλάκα βάσης Πλάκα βάσης, γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη σύνδεση εξαρτημάτων με σπείρωμα σε κανάλια ορθοστατών MQ
MQV 2/2 D-F Έδρανο καναλιού γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση καναλιών ορθοστατών σε σκυρόδεμα
MQP-1-F Έδρανο καναλιού Έδρανο καναλιού γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση καναλιών σε σκυρόδεμα, σε εφαρμογές ελαφρύ/μεσαίου τύπου
MQP-F Πλάκα βάσης Έδρανο καναλιού γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση καναλιών σε διάφορα υλικά βάσης
MQP-45-F Έδρανο καναλιού Έδρανο καναλιού γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση καναλιών σε σκυρόδεμα υπό γωνία
MQP-F Έδρανο καναλιού Έδρανο καναλιού γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση καναλιών σε σκυρόδεμα
MQP-G-F Έδρανο καναλιού Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ έδρανο καναλιού για τη στερέωση καναλιών σε διάφορα υλικά βάσης υπό γωνία
MQP-U-F Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) στοιχείο περιστροφής για τη στήριξη αρθρωτών συστημάτων στήριξης με ντίζα
MQT-C-F Σφιγκτήρας δοκών Σφιγκτήρας καναλιών γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη σύνδεση καναλιών ορθοστατών ΜQ απευθείας σε χαλύβδινες δοκούς
MQT-F Σφιγκτήρας δοκών Σφιγκτήρας καναλιών γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη σύνδεση καναλιών ορθοστατών ΜQ απευθείας σε χαλύβδινες δοκούς
Γωνία MF-FL Τυπική γωνία γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για πολλές κοινές συνδέσεις ορθοστατών
Συνδετήρες MQ3D-F Στοιχεία γαλβανισμένα με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για την επιτόπου συναρμολόγηση τρισδιάστατων κατασκευών
MQZ-U-F Ροδέλα εγκατάστασης, γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), για μετρικές στερεώσεις σε οπές μορφής πεταλούδας
MQZ Δεματικό καναλιού Δεματικό καναλιού γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη δημιουργία διπλών καναλιών
Συνδετήρας πλάκας βάσης MIQC-C Πλάκα βάσης γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση καναλιών MIQ σε σκυρόδεμα, για εφαρμογές βαρέος τύπου
Πλάκα βάσης MIQB-S Πλάκα βάσης γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση καναλιών MIQ σε χάλυβα
Σφιγκτήρας δοκών MI-DGC Διπλός σφιγκτήρας δοκών γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη σύνδεση δοκών MI σε χαλύβδινες δοκούς, για εφαρμογές βαρέος τύπου
MI-SGC M12 Σφιγκτήρας μονών δοκών γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη σύνδεση χαλύβδινων βάσεων ΜΙQ σε χαλύβδινες δοκούς
MIQC-H Συνδετήρες βαρέος τύπου, γαλβανισμένοι με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη σύνδεση δύο δοκών MIQ
Συνδετήρας MIQC-E Συνδετήρας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) που χρησιμοποιείται για τη στερέωση δοκών MIQ κατά τη διαμήκη διεύθυνση για μεγάλα ανοίγματα σε εφαρμογές βαρέος τύπου
Σφυροκέφαλη βίδα MIQA-T Σφυροκέφαλη βίδα για τη στερέωση συνδετήρων και άλλων στοιχείων κατασκευής σε δοκούς MIQ
MIQM Τετράγωνη ροδέλα
Δοκός εγκατάστασης MI Δοκοί εγκατάστασης γαλβανισμένες με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για την κατασκευή ρυθμιζόμενων, MEP στηρίξεων και αρθρωτών τρισδιάστατων κατασκευών βαρέως τύπου
MIC-C90-DH Βραχίονας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για βαρέως τύπου συνδετήρες σε σκυρόδεμα
Βραχίονας MIC-S90H Θερμογαλβανισμένος βραχίονας (HDG) για βαρέος τύπου συνδετήρες σε χάλυβα
Πλάκα βάσης MIC-C-DH Πλάκα βάσης γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση δοκών MI-90 σε σκυρόδεμα, για εφαρμογές βαρέος τύπου
Πλάκα βάσης MIC-SH για MI-90 Πλάκα βάσης γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση δοκών MI-90 σε χάλυβα, για εφαρμογές βαρέος τύπου
Πλάκα βάσης MIC-SH (για MI-120) Πλάκα βάσης γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση δοκών MI-120 σε χάλυβα, για εφαρμογές βαρέος τύπου
Πλάκα βάσης MIB-SH Πλάκα βάσης γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση δοκών MI σε χάλυβα
MI-SGC M16 Σφιγκτήρας μονών δοκών γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη σύνδεση χαλύβδινων βάσεων ΜΙ σε χαλύβδινες δοκούς
Συνδετήρας MIC-CU-MAH Συνδετήρας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση δοκών απευθείας σε σκυρόδεμα υπό γωνία μεταξύ 0 και 180 μοιρών
Συνδετήρας MIC-SC Συνδετήρας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), χρησιμοποιείται με πλάκες βάσης MI που επιτρέπουν την ελεύθερη τοποθέτηση της δοκού
Συνδετήρας MIC-UH Τυπικός συνδετήρας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση δοκών MI κάθετα μεταξύ τους
Συνδετήρας MIC-BA /H Συνδετήρες γαλβανισμένοι με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), σειράς Ultimate, που προσφέρουν μέγιστη ευελιξία στο πλαίσιο του αρθρωτού συστήματος MI
Συνδετήρας MIC-T Συνδετήρας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση καναλιών MI κάθετα μεταξύ τους
Συνδετήρας MIC-L Συνδετήρας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση καναλιών MI κάθετα μεταξύ τους
Συνδετήρας MIC-90-LH Συνδετήρας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) που προσφέρει την υψηλότερη φέρουσα ικανότητα στο αρθρωτό σύστημα MI και MIQ
Συνδετήρας MIC-U-MA Ο συνδετήρας πολλαπλής γωνίας που είναι γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), χρησιμοποιείται με συνδετήρες MIC-MAH για τη στερέωση δοκών MI μεταξύ τους, υπό γωνία
Συνδετήρας MIC MAH Συνδετήρας πολλαπλών γωνιών, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση δοκών MI υπό γωνία σε χαλύβδινες δοκούς
Συνδετήρας MIC-E Συνδετήρας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) που χρησιμοποιείται για τη στερέωση δοκών MI κατά τη διαμήκη διεύθυνση για μεγάλα ανοίγματα σε εφαρμογές βαρέος τύπου
Βίδα MIA-EH Βίδα γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), με ενσωματωμένη οδοντωτή πλάκα, για πιο εύκολη στερέωση και ρύθμιση συνδετήρων MI και MIQ με ένα χέρι
Εξαγωνικό περικόχλιο M12-F-SL-WS 3/4" Θερμογαλβανισμένο εξαγωνικό περικόχλιο (HDG) με μηχανισμό αυτόματου κλειδώματος που χρησιμοποιείται με όλους τους συνδετήρες MI
Οδοντωτή πλάκα MIA-TP Η οδοντωτή πλάκα γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), χρησιμοποιείται με κοχλία MIA-OH για τη στερέωση συνδετήρων MI και MIQ
Επίπεδη ροδέλα DIN 125 M12 HDG Πλάκα γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για πιο εύκολη στερέωση και ρύθμιση συνδετήρων MI και MIQ με ένα χέρι
MIC-MI/MQ M8 Συνδετήρας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση καναλιών ορθοστατών MQ παράλληλα με δοκούς MI
MIC-MI/MQ-X Συνδετήρας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση καναλιών ορθοστατών MQ κάθετα σε δοκούς MI
M12-F εξαγωνικά μπουλόνια Εξαγωνικό μπουλόνι γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ που χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές