Γαλβανισμένο εξάρτημα

Ντίζα, μπουλόνια, εξαγωνικά παξιμάδια, ροδέλες, παξιμάδια σύνδεσης, κ.λπ. από γαλβανισμένο χάλυβα, για τη συναρμολόγηση αρθρωτών συστημάτων στήριξης σε ξηρά εσωτερικά περιβάλλοντα

Ντίζα, μπουλόνια, εξαγωνικά παξιμάδια, ροδέλες, παξιμάδια σύνδεσης, κ.λπ. από γαλβανισμένο χάλυβα, για τη συναρμολόγηση αρθρωτών συστημάτων στήριξης σε ξηρά εσωτερικά περιβάλλοντα
AG Κρίκος
AH Άγκιστρο
AM Γαλβανισμένος φυτευτός κοχλίας (HDG) με ποιότητα χάλυβα 4,8 που χρησιμοποιείται ως εξάρτημα για διάφορες εφαρμογές
AM Γαλβανισμένος φυτευτός κοχλίας με ποιότητα χάλυβα 4,6 που χρησιμοποιείται ως εξάρτημα για διάφορες εφαρμογές
r6023 Επίπεδη ροδέλα ISO 7093
r6022 Επίπεδη ροδέλα παρόμοια με το ISO 7089
GA Γαλβανισμένοι προσαρμογείς με σπείρωμα για τη σύνδεση διάφορων διατομών εσωτερικού και εξωτερικού σπειρώματος
GR-G Γαλβανισμένος σωλήνας με σπείρωμα (HDG) με ποιότητα χάλυβα 4,6 που χρησιμοποιείται ως εξάρτημα για διάφορες εφαρμογές
r6027 Γαλβανισμένο εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα σύμφωνα με το DIN 6923 8
r1351 Εξαγωνικού παξιμάδι ποιότητα 8 DI 934
AM 8.8 Ντίζα Οικονομική ντίζα για έγχυτα υβριδικά/εποξειδικά αγκύρια (ανθρακοχάλυβας 8.8 σύμφωνα με το DIN 976-1)
r1349 Γαλβανισμένη βίδα άλεν σύμφωνα με το DIN 933
KD-M10 Περιστρεφόμενο αγκύριο βαρέος τύπου
MF-SKD Γαλβανισμένα περιστρεφόμενα αγκύρια για χρήση σε τραπεζοειδή μεταλλικά ελάσματα
MQZ-A Γαλβανισμένος προσαρμογέας βάσης δακτυλίου στήριξης σωλήνων για τη μετατροπή της διαμέτρου των φυτευτών κοχλιών
MRA Προσαρμογέας βάσης δακτυλίου στήριξης σωλήνων γαλβανισμένου κυλίνδρου για τη μετατροπή βρετανικών μεγεθών σε μετρικά
RA Εξαρτήματα ανάρτησης γαλβανισμένων σωλήνων
Πίσω στα προϊόντα ()
ΣΥΓΚΡΙΝΕ
Προϊόντα ()
Σύνδεση για συνέχιση
Κάνε εγγραφή