Σύστημα καναλιών μεσαίου τύπου (MQ)

Συστήματα καναλιών μεσαίου τύπου για την εγκατάσταση στηριγμάτων σωλήνων, αγωγών αερισμού και σχαρών καλωδίων. Ειδικά σχεδιασμένα για μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία χρήσης

Συστήματα καναλιών μεσαίου τύπου για την εγκατάσταση στηριγμάτων σωλήνων, αγωγών αερισμού και σχαρών καλωδίων. Ειδικά σχεδιασμένα για μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία χρήσης
Κανάλι MQ-21-F Κανάλι ορθοστατών MQ γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), ύψους 21 mm, για εφαρμογές ελαφρύ τύπου
MQ-21-HDG plus Κανάλι ορθοστατών MQ γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG plus), ύψους 21 mm, για εφαρμογές ελαφρύ τύπου
Κανάλι MQ-21 D-F Διπλό κανάλι εγκατάστασης MQ, γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQ-21 D-HDG plus Διπλό κανάλι εγκατάστασης MQ, γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG plus) για εφαρμογές μεσαίου τύπου
Κανάλι MQ-41-F Κανάλι εγκατάστασης MQ, γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQ-41-HDG plus Διπλό κανάλι εγκατάστασης MQ, γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG plus) για εφαρμογές μεσαίου τύπου
Κανάλι MQ-41 D-F Διπλό κανάλι εγκατάστασης MQ, γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQ-41 D-HDG plus Διπλό κανάλι εγκατάστασης MQ, γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG plus) για εφαρμογές μεσαίου τύπου
Κανάλι MQ-52-F Κανάλι ορθοστατών MQ γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), ύψους 52 mm, για εφαρμογές μεσαίου/βαρέος τύπου
MQ-52-HDG plus Κανάλι ορθοστατών MQ γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG plus), ύψους 52 mm, για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQ-52-72 D-F Διπλό κανάλι εγκατάστασης MQ, γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για εφαρμογές μεσαίου/βαρέος τύπου
Κανάλι MQ-72-F Κανάλι ορθοστατών MQ γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), ύψους 72 mm, για εφαρμογές μεσαίου/βαρέος τύπου
MQ-124X D-F Διπλό κανάλι εγκατάστασης MQ, γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για εφαρμογές μεσαίου/βαρέος τύπου
MQK-21-F Πρόβολος γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQK-21 D-F Διπλός πρόβολος γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQK-41-F Πρόβολος γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), με μονό κανάλι ορθοστατών MQ, ύψους 41 mm, για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQK-41/4-F Πρόβολος γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) με μονό κανάλι ορθοστατών MQ, ύψους 41 mm, με τετράγωνη πλάκα βάσης για μεγαλύτερη ακαμψία
MQK-41 D-F Διπλός πρόβολος γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQK-72-F Πρόβολος γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), με μονό κανάλι ορθοστατών MQ, ύψους 72 mm, για εφαρμογές μεσαίου τύπου
MQK-S-F Γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) γωνιακός συνδετήρας για προβόλους
MQA-F Βάση σφιγκτήρα σωλήνα, γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη σύνδεση εξαρτημάτων με σπείρωμα σε κανάλια ορθοστατών MQ
MQM-F Τετράγωνη ροδέλα, γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη σύνδεση εξαρτημάτων αρθρωτών συστημάτων στήριξης
MQM-HDG plus Τετράγωνη ροδέλα, γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG plus) για τη σύνδεση εξαρτημάτων αρθρωτών συστημάτων στήριξης
MQZ-L-F Γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) διάτρητη πλάκα για τη συναρμολόγηση και αγκύρωση συστήματος ανάρτησης
MQW 90°-F Γωνία 90 μοιρών, γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη σύνδεση πολλαπλών καναλιών ορθοστατών MQ
MQW 45°/135°-F Γωνία 45 ή 135 μοιρών, γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη σύνδεση πολλαπλών καναλιών ορθοστατών MQ
MQW-S-F Γωνία 90 μοιρών, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), βαρέος τύπου για τη σύνδεση πολλών καναλιών ορθοστατών MQ σε εφαρμογές μεσαίου/βαρέος τύπου
MQV Δεματικό καναλιού Επίπεδος συνδετήρας καναλιού, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ, που χρησιμοποιείται ως διαμήκες στοιχείο επέκτασης για κανάλια ορθοστατών MQ
Πείροι Σύνδεσης MQV-F Συνδετήρας καναλιού, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ, που χρησιμοποιείται ως διαμήκες εξάρτημα επέκτασης για κανάλια ορθοστατών MQ
MQV-T-F Συνδετήρας επίπεδης πλάκας γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη σύνδεση καναλιών σε ορθή γωνία
MQV 2/2 D-F Έδρανο καναλιού γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση καναλιών ορθοστατών σε σκυρόδεμα
MQV-2D-F Συνδετήρας καναλιού, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), για διδιάστατες κατασκευές
MQV-3D-F Συνδετήρας καναλιού, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμών (HDG) για τρισδιάστατες κατασκευές
MQP-1-F Έδρανο καναλιού γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση καναλιών σε σκυρόδεμα, σε εφαρμογές ελαφρύ/μεσαίου τύπου
MQP-F Έδρανο καναλιού γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση καναλιών σε διάφορα υλικά βάσης
MQP-45-F Έδρανο καναλιού γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση καναλιών σε σκυρόδεμα υπό γωνία
MQP-F Έδρανο καναλιού γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη στερέωση καναλιών σε σκυρόδεμα
MQP-G-F Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ έδρανο καναλιού για τη στερέωση καναλιών σε διάφορα υλικά βάσης υπό γωνία
MQP-U-F Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) στοιχείο περιστροφής για τη στήριξη αρθρωτών συστημάτων στήριξης με ντίζα
MQT-C-F Σφιγκτήρας δοκών γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη σύνδεση καναλιών ορθοστατών ΜQ απευθείας σε χαλύβδινες δοκούς
MQT-F Σφιγκτήρας καναλιών γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη σύνδεση καναλιών ορθοστατών ΜQ απευθείας σε χαλύβδινες δοκούς
Γωνία MF-FL Τυπική γωνία γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για πολλές κοινές συνδέσεις ορθοστατών
Συνδετήρες MQ3D-F Στοιχεία γαλβανισμένα με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για την επιτόπου συναρμολόγηση τρισδιάστατων κατασκευών
MQZ-U-F Ροδέλα εγκατάστασης, γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG), για μετρικές στερεώσεις σε οπές μορφής πεταλούδας
MQZ-F Δεματικό καναλιού γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη δημιουργία διπλών καναλιών
MQG-2-F Πλάκα βάσης, γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG) για τη σύνδεση εξαρτημάτων με σπείρωμα σε κανάλια ορθοστατών MQ
Πίσω στα προϊόντα ()
ΣΥΓΚΡΙΝΕ
Προϊόντα ()
Σύνδεση για συνέχιση
Κάνε εγγραφή