Τυπικός εξοπλισμός για αντισεισμικές εφαρμογές

Τυπικά εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση αρθρωτών κατασκευών υποστήριξης MEP σε σεισμικές ζώνες, σε ξηρά και διαβρωτικά περιβάλλοντα

Τυπικά εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση αρθρωτών κατασκευών υποστήριξης MEP σε σεισμικές ζώνες, σε ξηρά και διαβρωτικά περιβάλλοντα
AM Γαλβανισμένος φυτευτός κοχλίας (HDG) με ποιότητα χάλυβα 4,8 που χρησιμοποιείται ως εξάρτημα για διάφορες εφαρμογές
r1351 Εξαγωνικού παξιμάδι ποιότητα 8 DI 934
r6023 Επίπεδη ροδέλα ISO 7093
r6022 Επίπεδη ροδέλα παρόμοια με το ISO 7089
Πίσω στα προϊόντα ()
ΣΥΓΚΡΙΝΕ
Προϊόντα ()
Σύνδεση για συνέχιση
Κάνε εγγραφή