Αντισεισμικές λύσεις ψεκαστήρων

Συστήματα αντισεισμικής στήριξης με έγκριση Factory Mutual (FM) για εφαρμογές ψεκαστήρων

Συστήματα αντισεισμικής στήριξης με έγκριση Factory Mutual (FM) για εφαρμογές ψεκαστήρων
MQS-SP Σφιγκτήρας σωλήνων Γαλβανισμένος, προσυναρμολογημένος σφιγκτήρας σωλήνα με έγκριση FM για αντισεισμική στήριξη σωληνώσεων ψεκασμού πυρόσβεσης
MQS-IB Συνδετήρας δοκών Γαλβανισμένος, προσυναρμολογημένος συνδετήρας δοκών με έγκριση FM για αντισεισμική στήριξη σωληνώσεων ψεκασμού πυρόσβεσης σε χαλύβδινες κατασκευές