ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ HILTI.GRΑνακαλύψτε τα πλεονεκτήματα του online λογαριασμού σας.Μάθετε περισσότερα

Συνδετήρες βάσης

Πλάκες βάσης, χαλύβδινοι σφιγκτήρες και εξαρτήματα ανάρτησης για στερέωση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, χαλύβδινες δοκούς, μεταλλικές επιστρώσεις στεγών και πολλά άλλα

Πλάκες βάσης, χαλύβδινοι σφιγκτήρες και εξαρτήματα ανάρτησης για στερέωση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, χαλύβδινες δοκούς, μεταλλικές επιστρώσεις στεγών και πολλά άλλα
MP Γαλβανισμένη πλάκα βάσης με διπλά μπουλόνια για τη στερέωση δύο βάσεων δακτυλίου στήριξης σωλήνων με μονό αγκύριο
MGL 1 Γαλβανισμένη πλάκα βάσης ελαφριού τύπου για τη στερέωση ντίζών με ένα σημείο αγκύρωσης
MGL 3 Γαλβανισμένη πλάκα βάσης ελαφρύ τύπου για τη στερέωση ντιζών σε περιορισμένο χώρο
MGS 2 Γαλβανισμένη πλάκα βάσης μεσαίου τύπου για τη στερέωση μετρικών ντιζών με δύο σημεία αγκύρωσης
MGS 2 Γαλβανισμένη πλάκα βάσης με εμβάπτιση εν θερμώ για τη στερέωση ντιζών με βρετανικό σπείρωμα, με δύο σημεία αγκύρωσης
MQT-G Σφιγκτήρας δοκών Γαλβανισμένος σφιγκτήρας δοκών για τη στερέωση ντιζών σε κεκλιμένες χαλύβδινες δοκούς
MAB Σφιγκτήρας δοκών Γαλβανισμένος σφιγκτήρας δοκών για τη στερέωση ντιζών σε χαλύβδινες δοκούς χωρίς εσωτερικό σπείρωμα
MF-TSH Γαλβανισμένο εξάρτημα ανάρτησης για τη στερέωση ντιζών σε τραπεζοειδή μεταλλικά ελάσματα