Σαρωτές σκυροδέματος

Μάθετε πώς έχουν σχεδιαστεί οι σαρωτές σκυροδέματος για ακριβή, μη-καταστροφική στατική ανάλυση και ανίχνευση κρυμμένων αντικειμένων

Μάθετε πώς έχουν σχεδιαστεί οι σαρωτές σκυροδέματος για ακριβή, μη-καταστροφική στατική ανάλυση και ανίχνευση κρυμμένων αντικειμένων
Σημειοδείκτης PX 10 Ακριβής σημειοδείκτης για τον εντοπισμό των σημείων εισόδου και εξόδου, καθώς επίσης και της απόστασης μεταξύ τους
PS 85 Σαρωτής τοίχου Εύχρηστος σαρωτής τοίχου και συσκευή εντοπισμού μεταλλικών στηριγμάτων για την αποτροπή της πρόσκρουσης κατά τη διάτρηση ή την κοπή κοντά σε ενσωματωμένα αντικείμενα
Σύστημα σάρωσης PS 300 Ανιχνευτής σκυροδέματος εντοπισμού ράβδου οπλισμού, μέτρηση του βάθους και εκτίμηση του μεγέθους σε δοκιμές αναλύσεις
PS 1000 X-Scan Σαρωτής σκυροδέματος Αποτελεσματικός σαρωτής σκυροδέματος για στατική ανάλυση κατασκευών και εντοπισμό ενσωματωμένων αντικειμένων σε πολλαπλές στρώσεις
Πίσω στα προϊόντα ()
ΣΥΓΚΡΙΝΕ
Προϊόντα ()
Σύνδεση για συνέχιση
Κάνε εγγραφή