ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ HILTI.GRΑνακαλύψτε τα πλεονεκτήματα του online λογαριασμού σας.Μάθετε περισσότερα

Σαρωτές και αιθητήρες σκυροδέματος

Βρείτε σαρωτές από σκυρόδεμα για ακριβή, μη καταστροφική δομική ανάλυση και ανίχνευση κρυμμένων αντικειμένων και αισθητήρες σκυροδέματος για ακριβείς συγκεκριμένες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο

Βρείτε σαρωτές από σκυρόδεμα για ακριβή, μη καταστροφική δομική ανάλυση και ανίχνευση κρυμμένων αντικειμένων και αισθητήρες σκυροδέματος για ακριβείς συγκεκριμένες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο
PS 85 Σαρωτής τοίχου Εύχρηστος σαρωτής τοίχου και συσκευή εντοπισμού μεταλλικών στηριγμάτων για την αποτροπή της πρόσκρουσης κατά τη διάτρηση ή την κοπή κοντά σε ενσωματωμένα αντικείμενα
Σημειοδείκτης PX 10 Ακριβής σημειοδείκτης για τον εντοπισμό των σημείων εισόδου και εξόδου, καθώς επίσης και της απόστασης μεταξύ τους
PS 1000 X-Scan Σαρωτής σκυροδέματος Αποτελεσματικός σαρωτής σκυροδέματος για στατική ανάλυση κατασκευών και εντοπισμό ενσωματωμένων αντικειμένων σε πολλαπλές στρώσεις
Σύστημα σάρωσης PS 300 Ανιχνευτής σκυροδέματος εντοπισμού ράβδου οπλισμού, μέτρηση του βάθους και εκτίμηση του μεγέθους σε δοκιμές αναλύσεις