Συστήματα αδαμαντοφόρας κοπής τοίχων

Δείξε μου ηλεκτρικά συστήματα διαμαντοκοπής σχεδιασμένα για μετατροπές φερόντων στοιχείων και εργασίες κατεδάφισης σκυροδέματος βαρέος τύπου

Δείξε μου ηλεκτρικά συστήματα διαμαντοκοπής σχεδιασμένα για μετατροπές φερόντων στοιχείων και εργασίες κατεδάφισης σκυροδέματος βαρέος τύπου
DST 10-CA Κόφτης τοίχου (Wall saw) Ηλεκτρικός κόφτης τοίχου για μικρές/μεσαίες εργασίες κοπής με υποβοήθηση κοπής και ενσωματωμένα ηλεκτρονικά στοιχεία ελέγχου (χωρίς e-box)
DST 20-CA Κόφτης τοίχου (Wall saw) Ηλεκτρικός κόφτης τοίχου για δύσκολες εργασίες κοπής με υποβοήθηση κοπής και ενσωματωμένα ηλεκτρονικά στοιχεία ελέγχου (χωρίς e-box)