Τρυπάνια για σκυρόδεμα και τρυπάνια πλινθοδομής

Αγοράστε την πλήρη γκάμα τρυπανιών SDS για κρουστικά και περιστροφικά δράπανα, σχεδιασμένων για ταχύτερη διάτρηση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κατά τη διάτρηση αγκυρώσεων σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία και ορυκτά υλικά

Αγοράστε την πλήρη γκάμα τρυπανιών SDS για κρουστικά και περιστροφικά δράπανα, σχεδιασμένων για ταχύτερη διάτρηση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κατά τη διάτρηση αγκυρώσεων σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία και ορυκτά υλικά
Εργ. Τοποθ. TE-C SM 8 Εργαλείο τοποθέτησης SDS plus (TE-C) για την εγκατάσταση και τη στερέωση σωλήνων, αεραγωγών και ψευδοροφών
Εργ. Τοποθ. TE-C SM 10 Εργαλείο τοποθέτησης SDS plus (TE-C) για την εγκατάσταση και τη στερέωση σωλήνων, αεραγωγών και ψευδοροφών
Εργ. Τοποθ. TE-C SM 12 Εργαλείο τοποθέτησης SDS plus (TE-C) για την εγκατάσταση και τη στερέωση σωλήνων, αεραγωγών και ψευδοροφών
Εργ. Τοποθ. TE-C SM 16 Εργαλείο τοποθέτησης SDS plus (TE-C) για την εγκατάσταση και τη στερέωση σωλήνων, αεραγωγών και ψευδοροφών
TE-C-HDA-GT Αγκύριο υποσκαφής Εργαλείο υποσκαφής – για τη δημιουργία υποσκαφών για την εγκατάσταση αγκυρίων HDA σε σημεία πρόσκρουσης σε ράβδους οπλισμού
Εργαλ. Τοποθ. TE-FY SM20 Εργαλείο τοποθέτησης TE-F για την εγκατάσταση και τη στερέωση σωλήνων, αεραγωγών και ψευδοροφών
Εργαλ. Τοποθ. TE-FY SM24 Εργαλείο τοποθέτησης TE-F για την εγκατάσταση και τη στερέωση σωλήνων, αεραγωγών και ψευδοροφών
TE-HVA Εργαλείο τοποθέτησης Εργαλείο τοποθέτησης για τοποθέτηση κοχλιών αγκύρωσης με χημικές κάψουλες HVU (σύστημα χημικής αγκύρωσης HVA)