Διαμαντοκορώνες

Να εμφανιστούν διαμαντοκορώνες και αξεσουάρ σχεδιασμένα για απόλυτη απόδοση κατά τη διάτρηση με μηχανήματα χειρός, με χρήση βάσης στήριξης και σε βάθος αδαμαντοφόρα διάτρηση με σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία

Να εμφανιστούν διαμαντοκορώνες και αξεσουάρ σχεδιασμένα για απόλυτη απόδοση κατά τη διάτρηση με μηχανήματα χειρός, με χρήση βάσης στήριξης και σε βάθος αδαμαντοφόρα διάτρηση με σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία
Διαμαντοκορώνα P-U abrasive Διαμαντοκορώνα σειράς Standard για διάτρηση σε πολύ εκτραχυμένο σκυρόδεμα – για όλα τα εργαλεία (χωρίς άκρο σύνδεσης)
DD-CM NX X6 Μονάδα αλλαγής Μονάδα αλλαγής διάτρησης μεγάλου βάθους με κορώνα, σειράς Premium, για όλους τους τύπους σκυροδέματος. Εργαλεία ≥2,5 kW
DD-RM NX Αλεζουάρ Διάτρηση οπών μεγάλου βάθους με κορώνα - Το αλεζουάρ σειράς Premium βοηθά να διατηρηθούν σταθερές διάμετροι διάτρησης
DD-ST NX Σταθεροποιητής Διάτρηση οπών μεγάλου βάθους με κορώνα - Ο σταθεροποιητής βοηθά να αποφευχθεί η απόκλιση στη διάτρηση
Διαμαντοκορώνα SPX-T (mm) Κορώνα σειράς Ultimate για όλους τους τύπους σκυροδέματος – για χρήση με το DD EC-1 και DD 30-W, άκρο σύνδεσης C+
Διαμαντοκορώνα SPX-T abrasive Διαμαντοκορώνα σειράς Ultimate για πολύ τραχύ σκυρόδεμα – για χρήση με το DD EC-1 και το DD 30-W, άκρο σύνδεσης C+
Διαμαντοκορώνα SPX-L (mm) Διαμαντοκορώνα σειράς Ultimate για όλους τους τύπους σκυροδέματος – για εργαλεία χαμηλής ισχύος (<2,5 kW), χωρίς άκρο σύνδεσης
Μονάδα αλλαγής X-Change SPX-L Μονάδα X-Change σειράς Ultimate, για διάτρηση με κορώνα, με εργαλεία χαμηλής ισχύος (<2,5 kW) σε όλους τους τύπους σκυροδέματος
Διαμαντοκορώνα SPX-L abrasive Διαμαντοκορώνα σειράς Ultimate για πολύ τραχύ σκυρόδεμα – για εργαλεία χαμηλής ισχύος (<2,5 kW), χωρίς άκρο σύνδεσης
Διαμαντοκορώνα SP-L Διαμαντοκορώνα σειράς Premium (35-202 mm), για διάτρηση με εργαλεία χαμηλής ισχύος (<2.5 kW), σε όλους τους τύπους σκυροδέματος, χωρίς άκρο σύνδεσης.
Διαμαντοκορώνα SP-L abrasive Διαμαντοκορώνα, σειράς Premium, (52-202 mm) για πολύ τραχύ σκυρόδεμα – για εργαλεία χαμηλής ισχύος (<2,5 kW), χωρίς άκρο σύνδεσης
Διαμαντοκορώνα SP-H Κορώνα σειράς Premium (52-202 mm) για όλους τους τύπους σκυροδέματος – για εργαλεία υψηλής ισχύος (>2,5 kW), χωρίς άκρο σύνδεσης
Διαμαντοκορώνα SP-Η abrasive Διαμαντοκορώνα, σειράς Premium, (52-202 mm) για πολύ τραχύ σκυρόδεμα – για εργαλεία υψηλής ισχύος (>2,5 kW), χωρίς άκρο σύνδεσης
Μονάδα αλλαγής SP-L abrasive Μονάδα αδαμαντοφόρου τμήματος με δυνατότητα συγκόλλησης εν θερμώ, σειρά Premium, για διάτρηση με κορώνα, με εργαλεία χαμηλής ισχύος (<2,5 kW) σε πολύ τραχύ σκυρόδεμα
Μονάδα αλλαγής SP-H abrasive Μονάδα αδαμαντοφόρου τμήματος με δυνατότητα συγκόλλησης εν θερμώ, σειρά Premium, για διάτρηση με κορώνα, με εργαλεία υψηλής ισχύος (>2,5 kW) σε πολύ τραχύ σκυρόδεμα
Μονάδα αλλαγής SP-L Μονάδα αλλαγής σειράς Ultimate, για διάτρηση με κορώνα με εργαλεία χαμηλής ισχύος (<2,5 kW) σε όλους τους τύπους σκυροδέματος
Μονάδα αλλαγής SP-H Μονάδα αλλαγής σειράς Ultimate, για διάτρηση με κορώνα, με εργαλεία υψηλής ισχύος (>2,5 kW) σε όλους τους τύπους σκυροδέματος
Σύνδεσμος TE-Y CBA Άκρο σύνδεσης για αναλώσιμα διαμαντροδιάτρησης με σπείρωμα M41
Διαμαντοκορώνα SP-L τοιχοποιίας Διαμαντοκορώνα σειράς Premium για διάτρηση με εργαλεία χαμηλής ισχύος (<2,5 kW), σε όλους τους τύπους τοιχοποιίας, χωρίς άκρο σύνδεσης
Πίσω στα προϊόντα ()
ΣΥΓΚΡΙΝΕ
Προϊόντα ()
Σύνδεση για συνέχιση
Κάνε εγγραφή