Διαμαντοκορώνες

Να εμφανιστούν διαμαντοκορώνες και αξεσουάρ σχεδιασμένα για απόλυτη απόδοση κατά τη διάτρηση με μηχανήματα χειρός, με χρήση βάσης στήριξης και σε βάθος αδαμαντοφόρα διάτρηση με σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία

Να εμφανιστούν διαμαντοκορώνες και αξεσουάρ σχεδιασμένα για απόλυτη απόδοση κατά τη διάτρηση με μηχανήματα χειρός, με χρήση βάσης στήριξης και σε βάθος αδαμαντοφόρα διάτρηση με σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία
Διαμαντοκορώνα SPX-T (mm) Κορώνα σειράς Ultimate για όλους τους τύπους σκυροδέματος – για χρήση με το DD EC-1 και DD 30-W, άκρο σύνδεσης C+
Διαμαντοκορώνα SPX-T abrasive Διαμαντοκορώνα σειράς Ultimate για διάτρηση σε πολύ τραχύ σκυρόδεμα – για χρήση με τα DD EC-1 και DD 30-W (συμπ. άκρου σύνδεσης ταχείας απελευθέρωσης C+ της Hilti)
Διαμαντοκορώνα SP-L Διαμαντοκορώνα σειράς Premium για διάτρηση σε όλους τους τύπους σκυροδέματος – για εργαλεία <2,5 kW
Διαμαντοκορώνα SP-H Διαμαντοκορώνα σειράς Premium για διάτρηση σε όλους τους τύπους σκυροδέματος – για εργαλεία ≥2,5 kW
Μονάδα αλλαγής X-Change SPX-L Μονάδα X-Change σειράς Ultimate, για διάτρηση με κορώνα, με εργαλεία χαμηλής ισχύος (<2,5 kW) σε όλους τους τύπους σκυροδέματος
Μονάδα αλλαγής SP-L Μονάδα αλλαγής σειράς Ultimate, για διάτρηση με κορώνα με εργαλεία χαμηλής ισχύος (<2,5 kW) σε όλους τους τύπους σκυροδέματος
Μονάδα αλλαγής SP-L abrasive Μονάδα αδαμαντοφόρου τμήματος με δυνατότητα συγκόλλησης εν θερμώ, σειρά Premium, για διάτρηση με κορώνα, με εργαλεία χαμηλής ισχύος (<2,5 kW) σε πολύ τραχύ σκυρόδεμα
Μονάδα αλλαγής SP-H Μονάδα αλλαγής σειράς Ultimate, για διάτρηση με κορώνα, με εργαλεία υψηλής ισχύος (>2,5 kW) σε όλους τους τύπους σκυροδέματος
Μονάδα αλλαγής SP-H abrasive Μονάδα αδαμαντοφόρου τμήματος με δυνατότητα συγκόλλησης εν θερμώ, σειρά Premium, για διάτρηση με κορώνα, με εργαλεία υψηλής ισχύος (>2,5 kW) σε πολύ τραχύ σκυρόδεμα
Μονάδα αλλαγής P-U abrasive Τυπική μονάδα αλλαγής με δυνατότητα συγκόλλησης εν θερμώ για διάτρηση σε πολύ τραχύ σκυρόδεμα - για όλα τα εργαλεία
Σύνδεσμος TE-Y CBA Άκρο σύνδεσης για αναλώσιμα διαμαντροδιάτρησης με σπείρωμα M41
DD-CM NX X6 Μονάδα αλλαγής Μονάδα αλλαγής διάτρησης μεγάλου βάθους με κορώνα, σειράς Premium, για όλους τους τύπους σκυροδέματος. Εργαλεία ≥2,5 kW
DD-ST NX Σταθεροποιητής Διάτρηση οπών μεγάλου βάθους με κορώνα - Ο σταθεροποιητής βοηθά να αποφευχθεί η απόκλιση στη διάτρηση
DD-RM NX Αλεζουάρ Διάτρηση οπών μεγάλου βάθους με κορώνα - Το αλεζουάρ σειράς Premium βοηθά να διατηρηθούν σταθερές διάμετροι διάτρησης