ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Πώς να στερεώνεις τις πλάκες έδρασης, τους χειρολισθήρες και τα στηρίγματα οροφής.

Στη Hilti κατασκευάζουμε ένα ευρύ φάσμα στερεώσεων αγκύρωσης, συμπεριλαμβανομένων μηχανικών αγκυρίων, επανατοποθετούμενων αγκυρόβιδων, εποξειδικών και υβριδικών χημικών αγκυρίων.

Hilti HIT-HY 200 injectable mortar

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΔΡΑΣΗΣ

Μάθε ποια αγκύρια της Hilti λειτουργούν καλύτερα για την κατασκευή σου με χάλυβα και πλάκες βάσης στήλης.

Περισσότερες πληροφορίες
Hilti HST3 stud anchor

ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Ενσωματωμένα και προεγκατεστημένα αγκύρια για την τοποθέτηση των στηρίξεων οροφής για σωλήνες, καλώδια και σωληνώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες
Hilti HAC cast-in anchor channels

ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ

Το κανάλι αγκύρωσης HAC της Hilti είναι συμβατό με Κώδικες και με καινοτόμο σχεδιασμό, επιτρέποντας αξιόπιστες μεταφορές φορτίου για δομές από σκυρόδεμα.

Περισσότερες πληροφορίες

ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

Μπορείς να δουλέψεις σε στενούς χώρους με την μηχανική στερέωση που σου προσφέρει η αγκυρόβιδα HUS 3 της Hilti και άλλα συστήματα αγκύρωσης και προϊόντα για μικρές αποστάσεις από ακμές.

Περισσότερες πληροφορίες