ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΜΕΤΑ-ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Γιατί χρησιμοποιείται η αναμονή;

Τα μετα-εγκατεστημένα βλήτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή περισσότερων συνδέσεων στο έργο - για παράδειγμα, τοίχοι, πλάκες, δοκάρια, θεμέλια ή κολόνες. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ

Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη χρήση μετα-εγκατεστημένων βλήτρων, όπως για παράδειγμα:

 • Επεκτάσεις τοίχου
 • Επεκτάσεις κολόνας
 • Επέκταση δοκού
 • Επεκτάσεις πλάκας
 • Επεκτάσεις μπαλκονιών
Hilti post installed rebar wall extensions

Επεκτάσεις τοίχου

Hilti post installed rebar HIT-RE 500 column extensions

Επεκτάσεις κολόνας

Hilti post installed rebar balcony extensions

Επέκταση δοκού

Hilti post installed rebar slab extensions

Επεκτάσεις πλάκας

ΣΥΝΔΕΣΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ

Αυτές είναι απλά υποστηριζόμενες ή βασικές συνδέσεις, που χρησιμοποιούνται για:

 • Διασυνδέσεις δοκού-τοίχου
 • Διασυνδέσεις πρόβολου-τοίχου
 • Διασύνδεση κλιμακοστασίων σε υφιστάμενους τοίχους
 • Διασυνδέσεις τοίχου-τοίχου
Hilti post installed rebar beam to wall extensions

Διασύνδεση δοκού-τοίχου

Hilti post installed rebar corbel to wall connection

Διασύνδεση πρόβολου-τοίχου

Hilti post installed rebar staircase connected to an existing wall

Κλιμακοστάσιο συνδεδεμένο σε υφιστάμενο τοίχο

Hilti post installed rebar wall to wall connection

Διασύνδεση τοίχου-τοίχου

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Έχουμε επίσης αναπτύξει μοναδικές λύσεις για την διατμητική τριβή για επικαλύψεις καταστρώματος γεφυρών και οπλισμό με διάτρηση.

 • Επικάλυψη σκυροδέματος
 • Ενίσχυση οροφής
 • Θεμελίωση κολόνας
 • Ενίσχυση καταστρώματος γέφυρας
Hilti post installed rebar concrete overlay

Επικάλυψη σκυροδέματος

Hilti post installed rebar ceiling reinforcement

Ενίσχυση οροφής

Hilti post installed rebar bridge deck strengthening

Ενίσχυση καταστρώματος γέφυρας

Hilti post installed rebar column foundation

Θεμελίωση κολόνας

ΡΩΤΗΣΕ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

 • Έχεις μια ερώτηση τεχνικής φύσης; Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας.

  gr-custser@hilti.com 2102880600