ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Μαθήματα σχεδιασμένα για την αύξηση της παραγωγικότητας σας

Τι είναι και πότε χρησιμοποιείται η αύξηση διατομών σκυροδέματος;

  • Ποιο είναι το κανονιστικό πλαίσιο;
  • Πώς να εφαρμόσετε μια  μέθοδο σχεδιασμού, σύμφωνα με τους κανονισμούς;
Αν είχατε ποτέ αυτές τις ερωτήσεις, τότε αυτό το μάθημα είναι για εσάς!

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γνωρίζουμε ότι οι συνδέσεις μεταξύ σκυροδεμάτων είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της καθημερινής σας ενασχόλησης, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα σημαντικό κομμάτι για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία στα έργα σας. Για να σας υποστηρίξουμε  να είστε πιο αποτελεσματικοί και να βελτιστοποιήσετε την διαδικασία σχεδιασμού, δημιουργήσαμε ένα μάθημα σχετικά με το πως συνδέονται δυο στρώματα σκυροδέματος.

Αυτό το μάθημα ξεκινά παρέχοντας σας βασικές πληροφορίες για αυτές τις συνδέσεις και καταλήγει σε αναλυτικές πληροφορίες για την μέθοδο σχεδιασμού.

Το περιεχόμενο έχει προετοιμαστεί από τους ειδικούς της Hilti και είναι διαθέσιμο σε μορφή E-learning .

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το μάθημα παρέχει μια ισχυρή βάση για την κατανόηση και τον υπολογισμό των συνδέσεων σκυροδέματος για την αύξηση της διατομής τους.

Το μάθημα θα παρέχει τα ακόλουθα οφέλη:

  • μια επικαιροποιημένη επισκόπηση των πιο πρόσφατων κανονισμών και των επιπτώσεων στο σχεδιασμό αυτών των συνδέσεων
  • τη γνώση της μεθόδου σχεδιασμού που παρέχεται από τον TR066 και χρησιμοποιείται από το PROFIS Engineering
  • το πιστοποιητικό παρακολούθησης

Το μάθημα εκπαίδευσης Αύξηση διατομών σε υφιστάμενα στοιχεία σκυροδέματος μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε τον απαιτούμενο χρόνο σχεδίασης αυτών των συνδέσεων βάσει των κανονισμών.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Εισαγωγή -  Πεδίο Εφαρμογής και Σκοπός

Εισαγωγή - Πεδίο Εφαρμογής και Σκοπός

Τι εννοούμε με τον όρο αύξηση διατομής σκυροδέματος;

Μια εισαγωγή σχετικά με το αντικείμενο, παρέχοντας ορισμούς και αναλύοντας τα κύρια στοιχεία.

Σχεδιασμός σε περίπτωση βλήτρων μορφής άγκιστρου

Σχεδιασμός σε περίπτωση βλήτρων μορφής άγκιστρου

Ποιοι είναι οι κανονισμοί που πρέπει να ακολουθηθούν και ποιο είναι το περιεχόμενο τους;

Μια επισκόπηση του κανονιστικού πλαισίου με μια προσεκτική ανάλυση της Τεχνικής Έκθεσης 066 , η οποία παρέχει μια συγκεκριμένη μέθοδο σχεδιασμού για αυτές τις εφαρμογές.

Πως να προδιαγράψετε μια εφαρμογή αύξησης διατομής σκυροδέματος;

Πως να προδιαγράψετε μια εφαρμογή αύξησης διατομής σκυροδέματος;

Πώς σχεδιάζουμε σε εφαρμογές με βλήτρα μορφής άγκιστρου;

Αυτή η λύση δεν περιλαμβάνεται στο TR066, αλλά έχουμε αναπτύξει μια συγκεκριμένη μέθοδο Hilti η οποία θα αναλυθεί σε αυτή την ενότητα.

Come specificare un‘applicazione overlay

Πως να προδιαγράψετε μια εφαρμογή αύξησης διατομής σκυροδέματος;

Πως να προδιαγράψετε σωστά αυτές τις εφαρμογές;

Αυτή η ενότητα αναλύει τα βασικά στοιχεία μιας σωστής προδιαγραφής, παρέχοντας πληροφορίες για διαφορετικές μεθόδους εγκατάστασης με στόχο τον περιορισμό των λαθών και την βελτίωσης της παραγωγικότητας στο εργοτάξιο.