ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Τεχνικές εκπαιδεύσεις για την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας

Έχουμε σχεδιάσει εντελώς δωρεάν μαθήματα τηλεκπαίδευσης για στατικούς μηχανικούς καλύπτοντας διάφορα θέματα σχετικά με την σχεδίαση των αγκυρώσεων σε μεταλλικές πλάκες έδρασης και λύσεις αγκυρίων.                                                                      

  • Η βασική έκδοση ' Εκπαίδευση Διαστασιολόγησης Αγκυρίων σε Μεταλλική Πλάκα Έδρασης ' είναι ιδανική για τους μηχανικούς που είναι καινούργιοι στο αντικείμενο ή θέλουν να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους στον Ευρωκώδικα, την συμπεριφορά των αγκυρίων, τις υπολογιστικές μαθόδους και την διαστασιολόγηση της πλάκας έδρασης                                                                
  • Η premium έκδοση ' Η προηγμένη Εκπαίδευση Διαστασιολόγησης Αγκυρίων σε Μεταλλική Πλάκα Έδρασης ΄ έχει σχεδιαστεί για εκείνους που θέλουν να εμβαθύνουν τις ικανότητες τους στην διαστασιολόγηση των συγκεκριμένων στοιχείων σύμφωνα με το μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων που είναι ενσωματωμένο στο λογισμικό Profis Engineering.                                                                                                                        Επιλέξτε το κατάλληλο μάθημα για εσάς με βάση τις ανάγκες σας και τους εκπαιδευτικούς στόχους.                                                                   

Γνωρίζουμε ότι οι συνδέσεις των μεταλλικών πλακών και σκυροδέματος είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της καθημερινής σας εργασίας, αλλά είναι πολύ σημαντικές ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ασφάλεια του έργου. Για να σας βοηθήσουμε να είστε πιο αποδοτικοί και να βελτιστοποιήσετε την διαδικασία επιλογής συνδέσεων, έχουμε σχεδιάσει μια σειρά από μαθήματα σχετικά με τον σχεδιασμό της πλάκας έδρασης και των στερεώσεων της.                       

Αυτά τα μαθήματα ξεκινούν παρέχοντας από βασικές πληροφορίες στα αγκύρια μέχρι και πιο προηγμένες αξιολογήσεις στις υπολογιστικές μεθόδους και την δυσκαμψία της πλάκας έδρασης. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί από τους ειδικούς της Hilti και είναι διαθέσιμο σε ένα δωρεάν μάθημα τηλεκπαίδευσης.           

Αυτά τα μαθήματα θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε πως να βελτιστοποιήσετε ον σχεδιασμό των συνδέσεων μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος.

Βασικά Σημεία

Τα μαθήματα μας παρέχουν μια στέρεη βάση στην διαστασιολόγηση συνδέσεων μεταξύ μεταλλικών πλακών και σκυροδέματος με την χρήση αγκυρίων μετά την σκυροδέτηση. Τα μαθήματα θα προσφέρουν τα ακόλουθα πλεονάκτηματα:

  • Μια ενημερωμένη απεικόνιση των πιο πρόσφατων κανονισμών και επιπτώσεων του σχεδιασμού της πλάκας έδρασης.                                     
  • Γνώση των υπολογισμών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα που χρησιμοποιείται στο ProfisEngineering.                                                          
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΕΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Εισαγωγή στα εγκατεστημένα αγκύρια κατόπιν σκυροδέτησης

Τι είναι τα εγκατεστημένα αγκύρια κατόπιν σκυροδέτησης?

Οι διαφορετικοί τύποι αγκύρωσης και αρχές λειτουργίας τους, αντιμετωπίζοντας και τους κύριους παράγοντες επιλογής του τρόπου αγκύρωσης.

Κανονισμοί που διέπουν τους υπολογισμούς των αγκυρίων

Ποιοί είναι οι κανονισμοί που πρέπει να ακολουθούνται στον υπολογισμό των αγκυρώσεων?

Μια απεικόνιση των κανονισμών και πως οι κατασκευαστές παρέχουν τεχνικά δεδομένα σε συμφωνία με αυτούς.

Σχεδιασμός σύμφωνα με τον EC-2

Πως να σχεδιάσετε σύμφωνα με τον ΕΝ 1992-4.

Μια σε βάθος ματιά στους απαιτούμενους ελέγχους και μια σύγκριση με τις οδηγίες του ETAG 001.

Σχεδιασμός Πλάκας Έδρασης

Πως να σχεδιάσετε μια πλάκα έδρασης.

Η τυπική διαδικασία για να ορίσετε μια ολοκληρωμένη σύνδεση μεταξύ μιας μεταλλικής πλάκας και σκυροδέματος παρουσιάζεται και αναλύεται, εξηγώντας συγκεκριμένα τις επιπτώσεις που προκύπτουν απο την ύπαρξη μιας μη δύσκαμπτης πλάκας έδρασης.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΕΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Προηγμένη Σχεδίαση Πλάκας Έδρασης - Υποθέσεις και προκλήσεις (1/2)

Ποίες είναι οι κύριες προκλήσεις και πως να τις ξεπεράσετε?

Παρουσίαση των σχετικών θεμάτων της πλάκας έδρασης, σχετικά με τη ροή των εργασιών και των θεωρήσεων ''άκαμπτης πλάκας''.

Προηγμένη Σχεδίαση Πλάκας Έδρασης - Σχεδιασμός με Profis Engineering (2/2)

Πως να πάρετε τα περισσότερα από τους  υπολογισμούς του λογισμικού.

Μέσω της ανάπτυξης ενός υπολογιστικού παραδείγματος, οι διάφορες παράμετροι που χρησιμοποιούνται στο PROFIS Engineering εξηγούνται, με λεπτομέρειες στις μεθόδους ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ και πως να διαβάσετε την έκθεση υπολογισμού. Πώς να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό υπολογισμών.