Εκπαίδευση για την Πλάκα έδρασης για Μηχανικούς

Εκπαίδευση για την Πλάκα έδρασης για Μηχανικούς

Τεχνικές εκπαιδεύσεις για να μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητά σας

  • Επιλέγετε το καλύτερο αγκύριο για την εφαρμογή σας;
  • Είναι ο σχεδιασμός πλήρως συμβατός με τον EC2;
  • Είναι πραγματικά δύσκαμπτη η σχεδιασμένη πλάκα έδρασης;

Εάν τέτοιες ερωτήσεις εμφανίζονται ξανά και ξανά στο μυαλό σας, τότε αυτή είναι η εκπαίδευση για εσάς!

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αντιλαμβανόμαστε ότι ο σχεδιασμός σύνδεσης χάλυβα με σκυρόδεμα μέσω μετα- εγκατεστημένων αγκυρίων είναι ένα κρίσιμο, αλλά μικρό μέρος της καθημερινής σας εργασίας. Για να βοηθήσουμε στη βελτιστοποίηση της ροής εργασιών σας σε αυτό το βήμα, έχουμε σχεδιάσει μια σειρά εκπαιδεύσεων.

Οι ενότητες κυμαίνονται από βασικές γνώσεις των στοιχείων αγκύρωσης έως προηγμένες έννοιες σχεδιασμού των εφαρμογών και είναι σχετικές για νέους πτυχιούχους μηχανικούς αλλά και έμπειρους μηχανικούς.

Το περιεχόμενο προετοιμάζεται από ειδικούς της Hilti και είναι διαθέσιμο για εσάς ψηφιακά, καθώς και σε δια ζώσης συναντήσεις. Αυτές οι εκπαιδεύσεις θα σας επιτρέψουν να ξεκλειδώσετε τις δυνατότητες του λογισμικού Hilti PROFIS Engineering και να σχεδιάσετε αποτελεσματικά βελτιστοποιημένες συνδέσεις χάλυβα σε σκυρόδεμα.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Το Baseplate Engineering Training μπορεί να βοηθήσει σην εξοικονόμηση έως και 50% στο χρόνο σχεδιασμού

Οι τεχνικές μας εκπαιδεύσεις παρέχουν μια ισχυρή βάση όσον αφορά τον σχεδιασμό σύνδεσης  χάλυβα σε σκυρόδεμα με μετα-εγκατεστημένα αγκύρια . Η εκπαίδευση θα σας προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Μια επικαιροποιημένη ενημέρωση του ρυθμιστικού πλαισίου και πώς αυτό επηρεάζει το σχεδιασμό της Πλάκας έδρασης.
  • Γνώση του τρόπου χρήσης όλων των λειτουργιών του PROFIS Engineering για τον ταχύτερο σχεδιασμό των συνδέσεων
  • Εκπαιδευτικές ενότητες επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποιητικό παρακολούθησης από την Hilti
  • Πρόσβαση που ανανεώνεται συνεχώς με νέο ψηφιακό υλικό για τον σχεδιασμό στηρίξεων.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Βασικές κατηγορίες αγκυρίων

Τι είναι οι μετα-εγκατεστημένες αγκυρώσεις;

Επισκόπηση των διαφορετικών τύπων αγκυρίων και των αρχών λειτουργίας τους, συνοδευόμενη από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τη σωστή επιλογή αγκύρωσης.

Ρυθμιστικό πλαίσιο

Ποιοι είναι οι κανονισμοί σχεδιασμού αγκύρωσης;

Επισκόπηση των κανονισμών σχεδιασμού και του τρόπου με τον οποίο οι κατασκευαστές προϊόντων παρέχουν τεχνικά δεδομένα που συμμορφώνονται με αυτούς τους κανονισμούς.

Σχεδίαση αγκύρωσης EC2 (Στατική)

Πώς να δημιουργήσετε σχέδια συμβατά με τον EN1992-4

Λεπτομερής ανάλυση των στατικών σχεδιαστικών επαληθεύσεων σύμφωνα με τον EN1992-4 και σύγκριση των βασικών τους διαφορών από τον ETAG 001, διασφαλίζοντας έτσι ότι ο σχεδιασμός σας είναι πλήρως συμμορφωμένος με τον τρέχοντα κανονισμό.

Σχεδίαση Πλάκας Έδρασης

Πώς να σχεδιάσετε μία ολόκληρη εφαρμογή Πλάκας Έδρασης

Επισκόπηση τυπικών προκλήσεων της σύνδεσης χάλυβα με σκυρόδεμα. Επιτόπια επίδειξη του πώς να χρησιμοποιήσετε καλύτερα το PROFIS Engineering για να σχεδιάσετε βελτιστοποιημένες συνδέσεις.