Choose language

SJD 6-A22

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

Στοιχεία για τις οδηγίες χρήσης

Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες χρήσης

 • Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία και απρόσκοπτο χειρισμό.
 • Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στις παρούσες οδηγίες χρήσης και στο προϊόν.
 • Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης πάντα στο προϊόν και δίνετε το προϊόν σε άλλα πρόσωπα μόνο μαζί με αυτές τις οδηγίες.

Επεξήγηση συμβόλων

Υποδείξεις προειδοποίησης

Οι υποδείξεις προειδοποίησης προειδοποιούν από κινδύνους κατά την εργασία με το προϊόν. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες λέξεις επισήμανσης:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ !
 • Για μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, που οδηγεί σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
 • Για μια πιθανά επικίνδυνη κατάσταση, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ !
 • Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Σύμβολα στην τεκμηρίωση

Στην παρούσα τεκμηρίωση χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Πριν από τη χρήση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
Image alternative Υποδείξεις χρήσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
Image alternative Χειρισμός ανακυκλώσιμων υλικών
Image alternative Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων

Σύμβολα σε εικόνες

Στις εικόνες χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Αυτοί οι αριθμοί παραπέμπουν στην εκάστοτε εικόνα στην αρχή αυτών των οδηγιών
Image alternative Η αρίθμηση δείχνει τη σειρά των βημάτων εργασίας στην εικόνα και ενδέχεται να διαφέρει από τα βήματα εργασίας στο κείμενο
Image alternative Οι αριθμοί θέσης χρησιμοποιούνται στην εικόνα Επισκόπηση και παραπέμπουν στους αριθμούς του υπομνήματος στην ενότητα Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος
Image alternative Αυτό το σύμβολο έχει σκοπό να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή σας κατά την εργασία με το προϊόν.

Σύμβολα ανάλογα με το προϊόν

Σύμβολα στο προϊόν

Στο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Αριθμός εμβολισμών χωρίς φορτίο
Image alternative Συνεχές ρεύμα
Image alternative Το προϊόν υποστηρίζει ασύρματη μεταφορά δεδομένων, που είναι συμβατή με τις πλατφόρμες iOS και Android.
Image alternative Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion
Image alternative Σειρά τύπου επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Li-Ion Hilti . Προσέξτε τα στοιχεία στο κεφάλαιο Κατάλληλη χρήση .
Image alternative Μην χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ποτέ ως κρουστικό εργαλείο.
Image alternative Μην αφήνετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία να πέσει κάτω. Μην χρησιμοποιείτε μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία έχει δεχτεί χτύπημα ή έχει υποστεί ζημιά με διαφορετικό τρόπο.

Πληροφορίες προϊόντος

Τα προϊόντα της Image alternative προορίζονται για τον επαγγελματία χρήστη και ο χειρισμός, η συντήρηση και η επισκευή τους επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο, ενημερωμένο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει ενημερωθεί ειδικά για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Από το περιγραφόμενο προϊόν και τα βοηθητικά του μέσα ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι, όταν ο χειρισμός τους γίνεται με ακατάλληλο τρόπο από μη εκπαιδευμένο προσωπικό ή όταν δεν χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο.
Η περιγραφή τύπου και ο αριθμός σειράς αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.
 • Αντιγράψτε τον αριθμό σειράς στον ακόλουθο πίνακα. Αναφέρετε πάντα αυτές τις πληροφορίες κάθε φορά που απευθύνεστε με ερωτήματα για το προϊόν στην αντιπροσωπεία μας ή στο σέρβις.
  Στοιχεία προϊόντος
  Πριόνι με κυκλική παλινδρόμηση
  SJD 6-A22
  Γενιά
  01
  Αρ. σειράς

Δήλωση συμμόρφωσης

Image alternative
Δηλώνουμε ως μόνοι υπεύθυνοι, ότι το προϊόν που περιγράφεται εδώ συμφωνεί με τις ισχύουσες οδηγίες και τα ισχύοντα πρότυπα. Ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης υπάρχει στο τέλος αυτής της τεκμηρίωσης.
Τα έγγραφα τεχνικής τεκμηρίωσης υπάρχουν εδώ:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ασφάλεια

Γενικές υποδείξεις για την ασφάλεια για ηλεκτρικά εργαλεία

Image alternative ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία υπάρχουν σε αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η παράβλεψη των ακόλουθων οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" που χρησιμοποιείται στις υποδείξεις για την ασφάλεια αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν συνδέοντάς τα στο ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο τροφοδοσίας) και σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας).
Ασφάλεια χώρου εργασίας
 • Διατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και με καλό φωτισμό. Η αταξία στο χώρο εργασίας και οι μη φωτισμένες περιοχές μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
 • Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον επικίνδυνο για εκρήξεις, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Από τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούνται σπινθήρες, οι οποίοι μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
 • Κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου κρατάτε μακριά τα παιδιά και άλλα πρόσωπα. Εάν σας αποσπάσουν την προσοχή, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.
Ηλεκτρική ασφάλεια
 • Το φις σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η μετατροπή του φις. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες φις μαζί με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα φις που δεν έχουν υποστεί μετατροπές και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 • Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
 • Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή σε υγρασία. Η εισχώρηση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 • Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο σύνδεσης για να μεταφέρετε ή να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή για να τραβήξετε το φις από την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο σύνδεσης μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, λάδια, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα μέρη. Τα ελαττωματικά ή τα περιστραμμένα καλώδια σύνδεσης αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 • Όταν εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε υπαίθριους χώρους, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης (μπαλαντέζες), που είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η χρήση ενός καλωδίου προέκτασης κατάλληλου για χρήση σε υπαίθριους χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 • Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου σε περιβάλλον με υγρασία, χρησιμοποιήστε αυτόματο ρελέ. Η χρήση ενός αυτόματου ρελέ μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Ασφάλεια προσώπων
 • Να είσαστε πάντα προσεκτικοί, να προσέχετε τί κάνετε και να εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο με περίσκεψη. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 • Φοράτε προσωπικό εξοπλισμό προστασίας και πάντα προστατευτικά γυαλιά. Φορώντας προσωπικό εξοπλισμό προστασίας, όπως μάσκα προστασίας από τη σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωτοασπίδες, ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.
 • Αποφεύγετε την ακούσια θέση σε λειτουργία του εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο το ηλεκτρικό εργαλείο, πριν το συνδέσετε στην παροχή ρεύματος και/ή πριν τοποθετήσετε την μπαταρία και πριν το μεταφέρετε. Εάν μεταφέροντας το ηλεκτρικό εργαλείο έχετε το δάκτυλό σας στον διακόπτη ή συνδέσετε το εργαλείο στο ρεύμα ενώ ο διακόπτης είναι στο ΟΝ, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.
 • Απομακρύνετε τα εργαλεία ρύθμισης ή τα κλειδιά από το ηλεκτρικό εργαλείο, πριν το θέσετε σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ή κλειδί που βρίσκεται σε κάποιο περιστρεφόμενο εξάρτημα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
 • Αποφύγετε τις αφύσικες στάσεις του σώματος. Φροντίστε για την ασφαλή στήριξη του σώματός σας και διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας. Έτσι μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα το ηλεκτρικό εργαλείο σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.
 • Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια μακριά από περιστρεφόμενα εξαρτήματα. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να παγιδευτούν από περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
 • Εάν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης συστημάτων αναρρόφησης και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα και ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση συστήματος αναρρόφησης σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που προέρχονται από τη σκόνη.
 • Μην εκτιμάτε λάθος την ασφάλεια και μην παραβλέπετε τους κανόνες ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία, ακόμη και όταν, μετά από πολλές χρήσεις, έχετε εξοικειωθεί με το ηλεκτρικό εργαλείο. Από απρόσεκτες ενέργειας μπορούν να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί εντός κλάσματος δευτερολέπτου.
Χρήση και αντιμετώπιση του ηλεκτρικού εργαλείου
 • Μην υπερφορτίζετε το εργαλείο. Χρησιμοποιείτε για την εργασία σας το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται για αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια στην αναφερόμενη περιοχή ισχύος.
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργαλείο, ο διακόπτης του οποίου είναι χαλασμένος. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο το οποίο δεν μπορεί να τεθεί πλέον σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
 • Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και/ή απομακρύνετε μια αποσπώμενη μπαταρία πριν διεξάγετε ρυθμίσεις στο εργαλείο, αντικαταστήσετε κάποιο αξεσουάρ ή αποθηκεύσετε το εργαλείο. Αυτό το προληπτικό μέτρο ασφαλείας αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
 • Φυλάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή που δεν έχουν διαβάσει αυτές τις οδηγίες χρήσης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα, όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα πρόσωπα.
 • Φροντίζετε σχολαστικά τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα αξεσουάρ. Ελέγχετε, εάν τα κινούμενα μέρη λειτουργούν άψογα και δεν μπλοκάρουν, εάν έχουν σπάσει κάποια εξαρτήματα ή έχουν υποστεί τέτοια ζημιά ώστε να επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε τα χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το εργαλείο. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε κακά συντηρημένα ηλεκτρικά εργαλεία.
 • Διατηρείτε τα εξαρτήματα κοπής αιχμηρά και καθαρά. Τα σχολαστικά συντηρημένα εξαρτήματα κοπής με αιχμηρές ακμές κολλάνε σπανιότερα και καθοδηγούνται με μεγαλύτερη ευκολία.
 • Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα αξεσουάρ, τα εργαλεία ρύθμισης κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Λαμβάνετε ταυτόχρονα υπόψη τις συνθήκες εργασίες και την προς εκτέλεση εργασία. Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
 • Διατηρείτε τις λαβές και επιφάνειες συγκράτησης στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδια και γράσα. Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες συγκράτησης δεν επιτρέπουν ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.
Χρήση και αντιμετώπιση του επαναφορτιζόμενου εργαλείου
 • Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με φορτιστές που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε φορτιστές που είναι κατάλληλοι για ένα συγκεκριμένο είδος μπαταριών, όταν χρησιμοποιούνται με άλλες μπαταρίες.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο τις προβλεπόμενες για τα ηλεκτρικά εργαλεία επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και κίνδυνο πυρκαγιάς.
 • Κρατήστε τις μπαταρίες που δεν χρησιμοποιείτε μακριά από συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες και άλλα μεταλλικά μικροαντικείμενα, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν γεφύρωση των επαφών. Ένα βραχυκύκλωμα μεταξύ των επαφών της μπαταρίας μπορεί να έχει ως συνέπεια εγκαύματα ή πυρκαγιά.
 • Σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης μπορούν να διαρρεύσουν υγρά από την μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε είδους επαφή. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα υγρά έρθουν σε επαφή με τα μάτια σας, επισκεφθείτε επιπρόσθετα ένα γιατρό. Τα υγρά της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσουν ερεθισμούς ή εγκαύματα στο δέρμα.
 • Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν υποστεί μετατροπές. Οι μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά ή μετατροπές μπορεί να συμπεριφερθούν απρόβλεπτα και να προκαλέσουν φωτιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.
 • Μην εκθέτετε την μπαταρία σε φωτιά ή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η φωτιά ή οι θερμοκρασία άνω των 130 °C (265 °F) μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
 • Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για τη φόρτιση και μην φορτίζετε την μπαταρία ή το επαναφορτιζόμενο εργαλείο ποτέ εκτός του εύρους θερμοκρασιών που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Η λανθασμένη φόρτιση ή η φόρτιση εκτός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασίας μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
Σέρβις
 • Αναθέτετε την επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου μόνο σε κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό με χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι θα διατηρηθεί η ασφάλεια του εργαλείου.
 • Μην συντηρείτε ποτέ μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά. Κάθε συντήρηση μπαταριών θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένα σέρβις.

Υποδείξεις για την ασφάλεια για πριόνια με κινούμενη πριονόλαμα

 • Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες συγκράτησης, όταν εκτελείτε εργασίες κατά τις οποίες το ηλεκτρικό εργαλείο ενδέχεται να έρθει σε επαφή με καλυμμένα ηλεκτρικά καλώδια. Η επαφή με καλώδιο που βρίσκεται υπό τάση μπορεί να θέσει υπό τάση ακόμη και τα μεταλλικά μέρη του εργαλείου και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
 • Στερεώστε και ασφαλίστε το εξάρτημα με μέγγενες ή με άλλο τρόπο σε ένα σταθερό υπόστρωμα. Εάν κρατάτε το αντικείμενο μόνο με το χέρι ή κόντρα στο σώμα σας, παραμένει ασταθές, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει απώλεια του ελέγχου.

Πρόσθετες υποδείξεις για την ασφάλεια

Ασφάλεια προσώπων
 • Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο σε τεχνικά άψογη κατάσταση.
 • Μην πραγματοποιείτε ποτέ παραποιήσεις ή μετατροπές στο εργαλείο.
 • Διατηρείτε τις χειρολαβές στεγνές και καθαρές.
 • Φοράτε κατά τη χρήση του εργαλείου κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, ωτοασπίδες και προστατευτικά γάντια.
 • Φοράτε προστατευτικά γάντια κατά την αντικατάσταση του εξαρτήματος. Η επαφή με το εξάρτημα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό από κοπή και εγκαύματα.
 • Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά. Τα θραύσματα του υλικού μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στο σώμα και στα μάτια.
 • Μην κοιτάτε κατευθείαν στον φωτισμό (LED) και μην φωτίζετε το πρόσωπο άλλων. Υπάρχει κίνδυνος θάμβωσης.
 • Βεβαιωθείτε πριν την έναρξη της εργασίας για την κατηγορία κινδύνου της σκόνης που δημιουργείται κατά την εργασία. Χρησιμοποιήστε επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα με επίσημα εγκεκριμένη κατηγοριοποίηση προστασίας, που να ανταποκρίνεται στους τοπικούς κανονισμούς προστασίας από τη σκόνη.
 • Φροντίστε για καλό αερισμό του χώρου εργασίας και φοράτε ενδεχομένως μάσκα προστασίας της αναπνοής, η οποία να είναι κατάλληλη για την εκάστοτε σκόνη. Η επαφή ή η εισπνοή σκόνης μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις και/ή παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος του χρήστη ή ατόμων που βρίσκονται κοντά. Συγκεκριμένα είδη σκόνης, όπως για παράδειγμα η σκόνη από δρυ ή οξιά θεωρούνται ως καρκινογόνα, ιδίως σε συνδυασμό με πρόσθετες ουσίες επεξεργασίας ξύλου (χρωμάτια, υλικά προστασίας ξυλείας). Η εργασία με υλικά με αμίαντο επιτρέπεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Κάνετε διαλείμματα από την εργασία καθώς και ασκήσεις για καλύτερη αιμάτωση των δακτύλων σας. Σε παρατεταμένη εργασία ενδέχεται να προκληθούν από κραδασμούς προβλήματα σε αιμοφόρα αγγεία ή στο νευρικό σύστημα στα δάχτυλα, στα χέρια ή στις αρθρώσεις των χεριών.
Ηλεκτρική ασφάλεια
 • Ελέγξτε την περιοχή εργασίας πριν από την έναρξη της εργασίας για καλυμμένα ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες αερίου και ύδρευσης. Από εξωτερικά μεταλλικά μέρη στο εργαλείο μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, εάν π.χ. κατά λάθος προκαλέσετε ζημιά σε ένα ηλεκτρικό καλώδιο.
Επιμελής χειρισμός και χρήση ηλεκτρικών εργαλείων
 • Ασφαλίστε το προς επεξεργασία αντικείμενο. Ένα αντικείμενο που είναι στερεωμένο με διατάξεις σύσφιξης ή μέγγενη συγκρατείται με μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι μόνο με το χέρι.
Ειδικές υποδείξεις για την ασφάλεια για σέγες
 • Καθοδηγείτε κατά την κοπή το προϊόν πάντα μακριά από σώμα σας.
 • Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια σας μπροστά ή κοντά στην πριονόλαμα.
 • Μην κόβετε σε άγνωστα υποστρώματα και διατηρείτε απαλλαγμένο από εμπόδια το σημείο κοπής επάνω και κάτω.
 • Μην βάζετε τα χέρια σας κάτω από το αντικείμενο κατά την κοπή.

Επιμελής χειρισμός και χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών

 • Προσέξτε τις ειδικές οδηγίες για τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη λειτουργία των επαναφορτιζόμενων μπαταριών Li‑Ion.
 • Κρατάτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και φωτιά.
 • Δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογείτε, να συμπιέζετε, να θερμαίνετε πάνω από τους 80°C (176°F) ή να καίτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 • Μην χρησιμοποιείτε και μην φορτίζετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, που έχουν χτυπηθεί, έχουν πέσει από ύψος μεγαλύτερο του ενός μέτρου ή έχουν υποστεί άλλου είδους ζημιά. Επικοινωνείτε σε αυτή την περίπτωση πάντα με το σέρβις της Hilti .
 • Εάν η μπαταρία καίει υπερβολικά όταν την ακουμπάτε, ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά. Τοποθετήστε την μπαταρία σε ένα σημείο στο οποίο έχετε ορατότητα, μη εύφλεκτο και με επαρκή απόσταση από εύφλεκτα υλικά. Αφήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία να κρυώσει. Εάν η μπαταρία εξακολουθεί να καίει υπερβολικά μετά από μία ώρα όταν την ακουμπάτε, τότε έχει υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με το σέρβις της Hilti .

Περιγραφή

Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος

Image alternative
 1. Κουμπί ασφάλισης
 2. Διακόπτης on/off
 3. Χειρολαβή
 4. Περιστροφικός διακόπτης για ρυθμίσεις αριθμού εμβολισμών
 5. Ένδειξη κατάστασης φόρτισης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
 6. Πλήκτρο απασφάλισης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
 7. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
 8. Σχισμές αερισμού
 9. Προσαρμογέας αναρρόφησης
 10. Άγκιστρο ασφάλισης
 11. Πέλμα βάσης
 12. Κλίμακα για ρύθμιση φαλτσογωνιάς
 13. Μοχλό για ρυθμίσεις παλινδρόμησης
 14. Δίσκος
 15. Προστατευτικό επαφής
 16. Κάλυμμα
 17. Τσοκ
 18. Λυχνία LED
 19. Μοχλός για απασφάλιση πριονόλαμας
 20. Προστατευτικό απόσχισης σκλήθρων
 21. Τροφοδοσία ρεύματος για SJD DRS-6A μονάδα αναρρόφησης σκόνης (αξεσουάρ)

Κατάλληλη χρήση

Το προϊόν που περιγράφεται είναι μια καθοδηγούμενη με το χέρι επαναφορτιζόμενη σέγα. Προορίζεται για την κοπή πλαστικών, ξύλων, μετάλλων καθώς και γυψοσανίδων και ινοσανίδων.

Το προϊόν εφοδιάζεται με ένα αποσπώμενο στόμιο σύνδεσης για προαιρετική ηλεκτρική σκούπα, που είναι σχεδιασμένο για τους συνήθεις σωλήνες ηλεκτρικής σκούπας. Για τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης με το προϊόν, ενδέχεται να είναι απαραίτητος ένας κατάλληλος αντάπτορας.
 • Χρησιμοποιείτε για αυτό το προϊόν μόνο τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion της Hilti της σειράς τύπου B 22.

 • Χρησιμοποιείτε για αυτές τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μόνο τους φορτιστές Hilti της σειράς C4/36.

 • Χρησιμοποιείτε για αυτό το προϊόν μόνο πριονόλαμες με απόληξη T (απόληξη μονού εκκέντρου).

Πιθανή λανθασμένη χρήση

 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το προϊόν για το κόψιμο κλαδιών και κορμών δένδρων.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το προϊόν για την κατεργασία υλικών επικίνδυνων για την υγεία.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το προϊόν για εργασίες σε υγρό περιβάλλον.
 • Κρατήστε την παροχή ρεύματος για τη μονάδα αναρρόφησης σκόνης μακριά από συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες και άλλα μεταλλικά μικροαντικείμενα, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν γεφύρωση των επαφών. Ένα βραχυκύκλωμα μεταξύ των επαφών μπορεί να έχει ως συνέπεια εγκαύματα ή πυρκαγιά.

Ένδειξη κατάστασης φόρτισης

Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας Li‑Ion εμφανίζεται μετά από ελαφρό πάτημα του/ενός πλήκτρου απασφάλισης (το πολύ μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση).
Κατάσταση
Σημασία
4 LED ανάβουν.
Κατάσταση φόρτισης: 75 % έως 100 %
3 LED ανάβουν.
Κατάσταση φόρτισης: 50 % έως 75 %
2 LED ανάβουν.
Κατάσταση φόρτισης: 25 % έως 50 %
1 LED ανάβει.
Κατάσταση φόρτισης: 10 % έως 25 %
1 LED αναβοσβήνει.
Κατάσταση φόρτισης: < 10 %
Όταν είναι πατημένος ο διακόπτης ελέγχου και έως και 5 δευτερόλεπτα αφού αφήσετε τον διακόπτη ελέγχου δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της κατάστασης φόρτισης. Όταν αναβοσβήνουν τα LED της ένδειξης κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας, προσέξτε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο Βοήθεια για προβλήματα.

Σύστημα εξαγωγής ρινισμάτων με φύσημα

Το σύστημα εξαγωγής ρινισμάτων με φύσημα κατευθύνει ένα ρεύμα αέρα προς την πριονόλαμα, για να διατηρείται ελεύθερη η γραμμή κοπής από ρινίσματα.

Αριθμός εμβολισμών

Ο αριθμός εμβολισμών μπορεί να ρυθμιστεί με τον περιστροφικό διακόπτη. Η θέση 1 αντιστοιχεί σε 800 εμβολισμούς ανά λεπτό και η θέση 6 σε 3000 εμβολισμούς ανά λεπτό.
Ανάλογα με τη δύναμη με την οποία πιέζετε τον διακόπτη on/off, αρχίζει η ταχύτητα εμβολισμού με 75 εμβολισμούς ανά λεπτό και αυξάνεται μέχρι τους καθορισμένους εμβολισμούς, που είναι ρυθμισμένοι με τον περιστροφικό διακόπτη.

Παλινδρόμηση 4 επιπέδων

Με την παλινδρόμηση 4 επιπέδων, υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής της απόδοσης κοπής και της εμφάνισης στο υλικό που υποβάλλεται σε επεξεργασία. Με τον μοχλό για τη ρύθμιση της παλινδρόμησης υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής των 4 επιπέδων.
Όσο πιο καθαρή και λεπτομερής θέλετε να γίνει η ακμή κοπής, τόσο μικρότερο επίπεδο παλινδρόμησης πρέπει να επιλέγετε. Με δοκιμές στην πράξη μπορείτε να βρείτε την ιδανική ρύθμιση.
Κατάσταση
Σημασία
Επίπεδο 0
χωρίς παλινδρόμηση
Επίπεδο 1
μικρή παλινδρόμηση
Επίπεδο 2
μεσαία παλινδρόμηση
Επίπεδο 3
Μεγάλη παλινδρόμηση

Κουμπί ασφάλισης

Image alternative
Το κουμπί ασφάλισης μπορεί να τοποθετηθεί σε τρεις θέσεις.
 • Η μεσαία θέση είναι η κανονική θέση: Το κουμπί ασφάλισης είναι ορατό αριστερά και δεξιά. Μπορείτε π.χ. να προσαρμόσετε τον αριθμό εμβολισμών.
  Μπορείτε να πατήσετε ή να αφήσετε ελεύθερο τον διακόπτη on/off.
 • Το κουμπί ασφάλισης είναι ορατό μόνο αριστερά: Θέση μεταφοράς (Το εργαλείο δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.)
  Ο διακόπτης on/off είναι κλειδωμένος, δεν μπορείτε να τον πατήσετε.
 • Το κουμπί ασφάλισης είναι ορατό μόνο δεξιά: Αφού ενεργοποιηθεί το εργαλείο (ο διακόπτης on/off είναι τελείως πατημένος), μπορείτε να πιέσετε το κουμπί ασφάλισης προς τα δεξιά, για να ασφαλίσετε τη θέση "Οn". Για απασφάλιση, πρέπει να πατήσετε ξανά τον διακόπτη on/off.

Προστατευτικό απόσχισης σκλήθρων

Το προϊόν μπορεί να είναι εξοπλισμένο με ένα προστατευτικό απόσχισης σκλήθρων.
Με το προστατευτικό απόσχισης σκλήθρων αποτρέπεται η απόσχιση της επιφάνειας υλικών ξύλου κατά την κοπή.

Αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής

Εάν ο διακόπτης on/off πατηθεί παρατεταμένα για περισσότερα από 15 λεπτά (π.χ. κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση), η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η βαθιά εκφόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

SJD DRS-6A Μονάδα αναρρόφησης σκόνης (αξεσουάρ)

Η μονάδα αναρρόφησης σκόνης SJD DRS‑6A χρησιμοποιείται ως αξεσουάρ για τη σέγα της Hilti SJD 6-A22.
Συγκεντρώνει ένα μεγάλο ποσοστό της σκόνης που δημιουργείται και μπορεί να στερεωθεί γρήγορα και εύκολα στη σέγα. Μέσα στη μονάδα αναρρόφησης σκόνης είναι ενσωματωμένος ένας ανεμιστήρας αναρρόφησης. Κινείται από ένα δικό του μοτέρ. Κατά την ενεργοποίηση της σέγας, η μονάδα τροφοδοτείται με ρεύμα από την επαναφορτιζόμενη μπαταρία της. Η μονάδα αναρρόφησης σκόνης δεν είναι κατάλληλη για εργασίες με υλικά που περιέχουν ασβέστη, σκόνη μετάλλων, σκόνη από γυαλιά και ανθρακονήματα. Για σκόνη και ρινίσματα που είναι υγρά ή εκρηκτικά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται η μονάδα συλλογής σκόνης.

Έκταση παράδοσης

Παλμική σέγα, κάλυμμα, προσαρμογέας αναρρόφησης, προστατευτικό απόσχισης σκλήθρων, οδηγίες χρήσης, κλειδί άλεν.
Περισσότερα, εγκεκριμένα για το προϊόν σας συστήματα θα βρείτε στο Hilti Center ή online στη διεύθυνση: www.hilti.com

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παλμική σέγα


SJD 6-A22
Ονομαστική τάση
21,6 V
Βάρος κατά EPTA Procedure 01 συμπερ. επαναφορτιζόμενης μπαταρίας B22⁄8.0
3,2 kg
Ύψος εμβολισμού
28 mm
Αριθμός εμβολισμών χωρίς φορτίο (n0)
75/min … 3.000/min
Μέγιστη απόδοση κοπής σε ξύλο
150 mm
Μέγιστη απόδοση κοπής σε αλουμίνιο
25 mm
Μέγιστη απόδοση κοπής σε μη κραματοποιημένο χάλυβα
10 mm
Γωνία κοπής (αριστερά/δεξιά)
0° … 45°
Εξωτερική διάμετρος προσαρμογέα αναρρόφησης
27,5 mm
Θερμοκρασία αποθήκευσης
−20 ℃ … 70 ℃
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία
−17 ℃ … 60 ℃
Θερμοκρασία μπαταρίας στην έναρξη φόρτισης
−10 ℃ … 45 ℃
Θερμοκρασία αποθήκευσης
−20 ℃ … 40 ℃
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία
−17 ℃ … 60 ℃

Πληροφορίες θορύβου και τιμές κραδασμών κατά EN 62841

Οι αναφερόμενες στις παρούσες οδηγίες τιμές ηχητικής πίεσης και κραδασμών έχουν μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη μέθοδο μέτρησης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση μεταξύ ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι επίσης κατάλληλες για πρόχειρη εκτίμηση των εκθέσεων.
Τα αναφερόμενα στοιχεία αντιπροσωπεύουν τις κύριες εφαρμογές του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν ωστόσο το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά εξαρτήματα ή με ελλιπή συντήρηση, ενδέχεται να διαφέρουν τα στοιχεία. Το γεγονός αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις εκθέσεις σε όλη τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.
Για μια ακριβής εκτίμηση της έκθεσης θα πρέπει να συνυπολογίζονται και οι χρόνοι, στους οποίους είναι απενεργοποιημένο το εργαλείο ή λειτουργεί μεν, αλλά δεν χρησιμοποιείται πραγματικά. Το γεγονός αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εκθέσεις σε όλη τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.
Καθορίστε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χρήστη από την επίδραση του θορύβου και/ή των κραδασμών, όπως για παράδειγμα: Συντήρηση ηλεκτρικού εργαλείου και εξαρτημάτων, διατήρηση χεριών σε κανονική θερμοκρασία, οργάνωση των σταδίων εργασίας.
Τιμές εκπομπής θορύβου

SJD 6-A22
Επίπεδο στάθμης ήχου (LWA)
98 dB(A)
Ανακρίβεια επιπέδου στάθμης ήχου (KWA)
5 dB(A)
Στάθμη θορύβου (LpA)
87 dB(A)
Ανακρίβεια επιπέδου ηχητικής πίεσης (KpA)
5 dB(A)
Συνολικές τιμές κραδασμών

SJD 6-A22
Τιμή κραδασμών για κοπή ξύλινων σανίδων (ah,B)
5,8 m/s²
Ανακρίβεια κοπής νοβοπάν (K)
1,5 m/s²
Τιμή κραδασμών για κοπή μεταλλικών λαμαρινών (ah,M)
5,6 m/s²
Ανακρίβεια κοπής μεταλλικών λαμαρινών (K)
1,5 m/s²

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Τάση λειτουργίας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
21,6 V
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία
−17 ℃ … 60 ℃
Θερμοκρασία αποθήκευσης
−20 ℃ … 40 ℃
Θερμοκρασία μπαταρίας στην έναρξη φόρτισης
−10 ℃ … 45 ℃

Προετοιμασία εργασίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από ακούσια έναρξη λειτουργίας!
 • Βεβαιωθείτε ότι το σχετικό προϊόν είναι εκτός λειτουργίας, πριν τοποθετήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 • Αφαιρέστε την μπαταρία, πριν πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο εργαλείο ή αντικαταστήσετε αξεσουάρ.
Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στην παρούσα τεκμηρίωση και στο προϊόν.

Φορτίστε την μπαταρία

 1. Διαβάστε πριν από τη φόρτιση τις οδηγίες χρήσης του φορτιστή.
 2. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και του φορτιστή είναι καθαρές και στεγνές.
 3. Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε έναν εγκεκριμένο φορτιστή.

Τοποθέτηση μπαταρίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από βραχυκύκλωμα ή πτώση της μπαταρίας!
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στις επαφές στην μπαταρία και στις επαφές στο προϊόν, πριν τοποθετήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 • Βεβαιωθείτε ότι η επαναφορτιζόμενη μπαταρία κουμπώνει πάντα σωστά.
 1. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία.
 2. Εισάγετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο προϊόν, μέχρι να κουμπώσει με χαρακτηριστικό ήχο.
 3. Βεβαιωθείτε ότι εδράζει καλά η μπαταρία.

Αφαίρεση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

 1. Πατήστε τα πλήκτρα απασφάλισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
 2. Τραβήξτε την μπαταρία από το εργαλείο.

Τοποθέτηση δίσκου

Image alternative
 1. Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 1. Πιέστε την πριονόλαμα (δόντια προς την κατεύθυνση κοπής) στο τσοκ μέχρι να κουμπώσει.
 2. Ελέγξτε εάν έχει ασφαλίσει σωστά η πριονόλαμα, τραβώντας την.

Τοποθέτηση καλύμματος

 1. Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Image alternative
 1. Ωθήστε το κάλυμμα από μπροστά στο προϊόν, μέχρι να κουμπώσει.
  Το κάλυμμα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο, όταν το πέλμα βάσης βρίσκεται στην κανονική θέση (θέση μηδέν μοίρες).

Τοποθέτηση προσαρμογέα αναρρόφησης

Image alternative
 1. Ωθήστε τον προσαρμογέα αναρρόφησης από πίσω οριζόντια στο πέλμα βάσης, μέχρι να κουμπώσουν στο πλάι τα δύο άγκιστρα ασφάλισης.
 2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα της ηλεκτρικής σκούπας στον προσαρμογέα αναρρόφησης.

Χειρισμός

Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στην παρούσα τεκμηρίωση και στο προϊόν.

Χρήση συστήματος αναρρόφησης σκόνης

Η αναρρόφηση σκόνης μειώνει την επιβάρυνση από τη σκόνη, αυξάνει την ασφάλεια κατά την εργασία λόγω καλύτερης ορατότητας στην τομή και εμποδίζει μεγάλες επιβαρύνσεις του χώρου εργασίας από τη σκόνη και τα ρινίσματα.
 1. Τοποθετήστε το κάλυμμα.
 2. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα σύστημα αναρρόφησης σκόνης, όταν πρόκειται να κόψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα ξύλο ή υλικά, από τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν μεγάλες συγκεντρώσεις σκόνης.

Ενεργοποίηση

Image alternative
 1. Τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
  Με μια λειτουργία ασφαλείας εξασφαλίζεται, ότι το εργαλείο δεν θα τίθεται σε λειτουργία, όταν ενεργοποιείται πρώτα το εργαλείο και μετά τοποθετείται η επαναφορτιζόμενη μπαταρία στη βάση του εργαλείου.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ασφάλισης βρίσκεται στη μεσαία θέση.
 3. Πατήστε το διακόπτη on/off.
 4. Για την ασφάλιση του διακόπτη στο "On", πιέστε στη συνέχεια το κουμπί ασφάλισης προς τα δεξιά.
 5. Για απασφάλιση, πατήστε ξανά τον διακόπτη on/off.
  • Το κουμπί ασφάλισης επιστρέφει ξανά στη μεσαία θέση.

Κοπή με βύθιση

 1. Γυρίστε το μοχλό για τη ρύθμιση της παλινδρόμησης στη θέση 0.
 2. Εφαρμόστε το προϊόν με την μπροστινή ακμή του πέλματος βάσης στο προς επεξεργασία αντικείμενο.
 3. Συγκρατήστε το προϊόν και πατήστε τον διακόπτη on/off.
 4. Πιέστε το προϊόν δυνατά κόντρα στο αντικείμενο και βυθίστε το μειώνοντας τη γωνία εφαρμογής.
 5. Αφού τρυπήσετε το αντικείμενο, φέρτε το προϊόν στην κανονική θέση εργασίας.
  • Το πέλμα βάσης εφαρμόζει σε ολόκληρη την επιφάνεια.
 6. Συνεχίστε να κόβετε κατά μήκος της γραμμής κοπής.

Απενεργοποίηση

 • Αφήστε ελεύθερο το διακόπτη on/off.
  Για την ασφάλιση του διακόπτη στο "Off", πιέστε το κουμπί ασφάλισης προς τα αριστερά.

Αφαίρεση

Αφαίρεση προσαρμογέα αναρρόφησης

Image alternative
 1. Πιέστε τα δύο άγκιστρα ασφάλισης προς τα μέσα.
 1. Αφαιρέστε τον προσαρμογέα αναρρόφησης από το πέλμα βάσης τραβώντας τον προς τα πίσω.
 2. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα της ηλεκτρικής σκούπας από τον προσαρμογέα αναρρόφησης.

Αφαίρεση καλύμματος

 1. Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Image alternative
 1. Λυγίστε ελαφρά το κάλυμμα και αφαιρέστε το τραβώντας το προς τα μπροστά.

Αφαίρεση πριονόλαμας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού. Η ανεξέλεγκτη αφαίρεση της πριονόλαμας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
 • Κρατάτε το προϊόν κατά την εξαγωγή της πριονόλαμας έτσι ώστε να μην τραυματιστούν πρόσωπα ή ζώα από την εξαγωγή της πριονόλαμας.
Image alternative
 1. Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 1. Ανοίξτε τον μοχλό για την απασφάλιση της πριονόλαμας προς το πλάι μέχρι να τερματίσει.
  • Η πριονόλαμα αποσυνδέεται και εξέρχεται.

Φροντίδα και συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από τοποθετημένη μπαταρία !
 • Πριν από κάθε εργασία φροντίδας και συντήρησης αφαιρείτε πάντα την μπαταρία!
Φροντίδα του προϊόντος
 • Απομακρύνετε προσεκτικά τους ρύπους που έχουν επικαθήσει.
 • Εφόσον υπάρχουν, καθαρίστε τις σχισμές αερισμού με μια στεγνή, μαλακή βούρτσα.
 • Καθαρίζετε το περίβλημα μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε υλικά φροντίδας με περιεκτικότητα σε σιλικόνη, διότι ενδέχεται να προσβάλλουν τα πλαστικά μέρη.
 • Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί, για να καθαρίσετε τις επαφές του προϊόντος.
Φροντίδα επαναφορτιζόμενων μπαταριών Li‑Ion
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία με βουλωμένες σχισμές αερισμού. Καθαρίζετε τις σχισμές αερισμού προσεκτικά με μια στεγνή, μαλακή βούρτσα.
 • Αποφύγετε την άσκοπη έκθεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας σε σκόνη ή ρύπους. Μην εκθέτετε ποτέ την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε μεγάλη υγρασία (π.χ. βύθιση σε νερό ή παραμονή σε βροχή).
  Εάν έχει βραχεί μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία, αντιμετωπίστε τη όπως μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά. Απομονώστε τη σε ένα μη εύφλεκτο δοχείο και απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
 • Διατηρείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία καθαρή από ξένα λάδια και γράσα. Μην επιτρέπετε να συγκεντρώνονται άσκοπα σκόνες ή ρύποι στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Καθαρίζετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με μια στεγνή, μαλακή βούρτσα ή ένα καθαρό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υλικά φροντίδας με περιεκτικότητα σε σιλικόνη, διότι ενδέχεται να προσβάλλουν τα πλαστικά μέρη.
  Μην ακουμπάτε τις επαφές της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και μην απομακρύνετε από τις επαφές το εργοστασιακό γράσο.
 • Καθαρίζετε το περίβλημα μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε υλικά φροντίδας με περιεκτικότητα σε σιλικόνη, διότι ενδέχεται να προσβάλλουν τα πλαστικά μέρη.
Συντήρηση
 • Ελέγχετε τακτικά όλα τα ορατά μέρη για τυχόν ζημιές και την άψογη λειτουργία όλων των χειριστηρίων.
 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση ζημιών ή/και δυσλειτουργιών. Αναθέστε άμεσα την επισκευή του προϊόντος στο σέρβις της Hilti .
 • Μετά από εργασίες φροντίδας και συντήρησης, τοποθετήστε όλα τα συστήματα προστασίας και ελέγξτε την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Για μια ασφαλή λειτουργία χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Εγκεκριμένα από τη Hilti ανταλλακτικά, αναλώσιμα και αξεσουάρ για το προϊόν σας θα βρείτε στο πλησιέστερο Hilti Store ή στη διεύθυνση: www.hilti.group

Καθαρισμός προσαρμογέα αναρρόφησης

 1. Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 2. Αφαιρέστε τον προσαρμογέα αναρρόφησης.
 3. Καθαρίστε τον προσαρμογέα αναρρόφησης.
 4. Ελέγξτε ότι είναι άθικτα τα άγκιστρα ασφάλισης.
 5. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα αναρρόφησης.

Καθαρισμός πριονόλαμων

 1. Απορητινώνετε τακτικά τις χρησιμοποιημένες πριονόλαμες.
 2. Τοποθετήστε τις πριονόλαμες 24 ώρες σε πετρέλαιο ή προϊόν απορητίνωσης του εμπορίου.

Μεταφορά και αποθήκευση επαναφορτιζόμενων εργαλείων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών

Μεταφορά
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Ακούσια ενεργοποίηση κατά τη μεταφορά !
 • Μεταφέρετε τα προϊόντα σας πάντα χωρίς τις μπαταρίες τοποθετημένες!
 • Αφαιρέστε την/τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 • Μην μεταφέρετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ποτέ χύδην. Κατά τη μεταφορά θα πρέπει οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες να προστατεύονται από υπερβολικές κρούσεις και δονήσεις και να απομονώνονται από κάθε είδους αγώγιμα υλικά ή άλλες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με άλλους πόλους μπαταριών και προκληθεί βραχυκύκλωμα. Λάβετε υπόψη τις τοπικές προδιαγραφές μεταφοράς για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 • Δεν επιτρέπεται η αποστολή επαναφορτιζόμενων μπαταριών μέσω ταχυδρομείου. Απευθυνθείτε σε μια μεταφορική εταιρεία, όταν θέλετε να αποστείλετε άθικτες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 • Ελέγχετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για τυχόν ζημιές πριν από κάθε χρήση καθώς και πριν και μετά από μεγαλύτερης διάρκειας μεταφορά.
Αποθήκευση
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  Ακούσια πρόκληση ζημιάς από ελαττωματικές μπαταρίες. !
 • Αποθηκεύετε τα προϊόντα σας πάντα χωρίς τις μπαταρίες τοποθετημένες!
 • Αποθηκεύετε τα προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε δροσερό και στεγνό χώρο. Προσέξτε τις οριακές τιμές θερμοκρασίας, που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
 • Μην φυλάτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πάνω στον φορτιστή. Μετά τη διαδικασία φόρτισης, αφαιρείτε πάντα την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τον φορτιστή.
 • Μην αποθηκεύετε ποτέ τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στον ήλιο, πάνω σε πηγές θερμότητας ή πίσω από τζάμια.
 • Αποθηκεύετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε σημείο στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και αναρμόδια άτομα.
 • Ελέγχετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για τυχόν ζημιές πριν από κάθε χρήση καθώς και πριν και μετά από μεγαλύτερης διάρκειας αποθήκευση.

Βοήθεια για προβλήματα

Σε βλάβες που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα ή δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Βλάβη
Πιθανή αιτία
Λύση
Η πριονόλαμα πέφτει έξω.
Η πριονόλαμα δεν έχει ασφαλίσει σωστά.
 • Επαναλάβετε τη διαδικασία σύσφιξης.
 • Βεβαιωθείτε ότι το τσοκ να είναι τελείως ανοιχτό και ότι πιέζετε την πριονόλαμα κόντρα στην αντίσταση.
Σύστημα σύσφιξης λερωμένο.
 • Καθαρίστε το τσοκ.
Αδυναμία εισαγωγής πριονόλαμας.
Σύστημα σύσφιξης λερωμένο.
 • Καθαρίστε το τσοκ.
Αδυναμία ρύθμισης παλινδρόμησης.
Εγκοπή του μοχλού παλινδρόμησης λερωμένη.
 • Καθαρίστε την εγκοπή του μοχλού παλινδρόμησης από ακαθαρσίες.
Δεν λειτουργεί η παλινδρόμηση.
Μηχανισμός παλινδρόμησης λερωμένος.
 • Ελέγξτε εάν υπάρχουν ακαθαρσίες στην περιοχή του δίχαλου παλινδρόμησης και αφαιρέστε τις.
Ο μοχλός παλινδρόμησης βρίσκεται στη θέση "0".
 • Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.
Η μπαταρία αδειάζει πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως.
Πολύ χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 • Αφήστε την μπαταρία να φτάσει σταδιακά σε θερμοκρασία δωματίου.
Η μπαταρία δεν κουμπώνει αισθητά κάνοντας "κλικ".
Οι προεξοχές ασφάλισης στην μπαταρία είναι λερωμένες.
 • Καθαρίστε τις προεξοχές ασφάλισης και τοποθετήστε ξανά την μπαταρία.
1 LED αναβοσβήνει.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη.
 • Αντικαταστήστε την μπαταρία και φορτίστε την άδεια μπαταρία.
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι πολύ κρύα ή πολύ ζεστή.
 • Αφήστε την μπαταρία να φτάσει σταδιακά σε θερμοκρασία δωματίου ή να κρυώσει.
Αναβοσβήνουν και τα 4 LED.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Υπερφόρτωση εργαλείου.
 • Αφήστε ελεύθερο τον διακόπτη on/off και πατήστε τον ξανά. Αφήστε μετά το εργαλείο να λειτουργήσει περ. 30 δευτερόλεπτα χωρίς φορτίο.
Έντονη αύξηση θερμοκρασίας στο προϊόν ή στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Ηλεκτρική βλάβη
 • Απενεργοποιήστε αμέσως το εργαλείο, αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, παρατηρήστε τη, αφήστε τη να κρυώσει και επικοινωνήστε με το σέρβις της Hilti .

Διάθεση στα απορρίμματα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από ακατάλληλη διάθεση στα απορρίμματα! Κίνδυνοι για την υγεία από εξερχόμενα αέρια ή υγρά.
 • Μην αποστέλλετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά!
 • Καλύψτε τις συνδέσεις με ένα μη αγώγιμο υλικό, για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα.
 • Πετάξτε τις μπαταρίες έτσι ώστε να μην μπορούν να καταλήξουν στα χέρια παιδιών.
 • Απορρίψτε την μπαταρία στο Hilti Store ή απευθυνθείτε στην αρμόδια επιχείριση διάθεσης απορριμμάτων.
Image alternative Τα προϊόντα της Hilti είναι κατασκευασμένα σε μεγάλο ποσοστό από ανακυκλώσιμα υλικά. Προϋπόθεση για την ανακύκλωσή τους είναι ο κατάλληλος διαχωρισμός των υλικών. Σε πολλές χώρες, η Hilti παραλαμβάνει το παλιό σας εργαλείο για ανακύκλωση. Απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti ή στον σύμβουλο πωλήσεων.
Image alternative
 • Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, της ηλεκτρονικές συσκευές και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!

RoHS (οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών)

Image alternative
Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τον πίνακα επικίνδυνων ουσιών: qr.hilti.com/r5212958
Έναν σύνδεσμο για τον πίνακα RoHS θα βρείτε στο τέλος αυτής της τεκμηρίωσης ως κωδικό QR.

Εγγύηση κατασκευαστή

 • Για ερωτήσεις σχετικά με τους όρους εγγύησης απευθυνθείτε στον τοπικό συνεργάτη της Hilti .