Choose language

PR 30-HVSG A12

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

Στοιχεία για τις οδηγίες χρήσης

Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες χρήσης

 • Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία και απρόσκοπτο χειρισμό.
 • Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στις παρούσες οδηγίες χρήσης και στο προϊόν.
 • Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης πάντα στο προϊόν και δίνετε το προϊόν σε άλλα πρόσωπα μόνο μαζί με αυτές τις οδηγίες.

Επεξήγηση συμβόλων

Υποδείξεις προειδοποίησης

Οι υποδείξεις προειδοποίησης προειδοποιούν από κινδύνους κατά την εργασία με το προϊόν. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες λέξεις επισήμανσης:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ !
 • Για μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, που οδηγεί σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
 • Για μια πιθανά επικίνδυνη κατάσταση, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ !
 • Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Σύμβολα στην τεκμηρίωση

Στην παρούσα τεκμηρίωση χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Πριν από τη χρήση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
Image alternative Υποδείξεις χρήσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
Image alternative Χειρισμός ανακυκλώσιμων υλικών
Image alternative Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων

Σύμβολα σε εικόνες

Στις εικόνες χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Αυτοί οι αριθμοί παραπέμπουν στην εκάστοτε εικόνα στην αρχή αυτών των οδηγιών
Image alternative Η αρίθμηση δείχνει τη σειρά των βημάτων εργασίας στην εικόνα και ενδέχεται να διαφέρει από τα βήματα εργασίας στο κείμενο
Image alternative Οι αριθμοί θέσης χρησιμοποιούνται στην εικόνα Επισκόπηση και παραπέμπουν στους αριθμούς του υπομνήματος στην ενότητα Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος
Image alternative Αυτό το σύμβολο έχει σκοπό να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή σας κατά την εργασία με το προϊόν.

Σύμβολα ανάλογα με το προϊόν

Σύμβολα στο προϊόν

Στο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Το προϊόν υποστηρίζει ασύρματη μεταφορά δεδομένων, που είναι συμβατή με τις πλατφόρμες iOS και Android.
Image alternative Σειρά τύπου επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Li-Ion Hilti . Προσέξτε τα στοιχεία στο κεφάλαιο Κατάλληλη χρήση .
Image alternative Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion
Image alternative Μην χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ποτέ ως κρουστικό εργαλείο.
Image alternative Μην αφήνετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία να πέσει κάτω. Μην χρησιμοποιείτε μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία έχει δεχτεί χτύπημα ή έχει υποστεί ζημιά με διαφορετικό τρόπο.

Πάνω στο προϊόν

Πληροφορίες λέιζερ
Image alternative Κατηγορία λέιζερ 2, βασισμένη στο πρότυπο IEC60825-1/EN60825-1:2007 και αντιστοιχεί σε CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Μην κοιτάτε στην ακτίνα.

Πληροφορίες προϊόντος

Τα προϊόντα της Image alternative προορίζονται για τον επαγγελματία χρήστη και ο χειρισμός, η συντήρηση και η επισκευή τους επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο, ενημερωμένο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει ενημερωθεί ειδικά για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Από το προϊόν και τα βοηθητικά του μέσα ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι, όταν ο χειρισμός τους γίνεται με ακατάλληλο τρόπο από μη εκπαιδευμένο προσωπικό ή όταν δεν χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο.
Η περιγραφή τύπου και ο αριθμός σειράς αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.
 • Αντιγράψτε τον αριθμό σειράς στον ακόλουθο πίνακα. Θα χρειαστείτε τα στοιχεία προϊόντος για ερωτήματα προς την αντιπροσωπεία μας ή το σέρβις μας.
  Στοιχεία προϊόντος
  Χωροβάτης λέιζερ | δέκτης λέιζερ
  PR 30-HVSG A12 | PRA 30G
  Γενιά
  02
  Αρ. σειράς

Δήλωση συμμόρφωσης

Image alternative
Δηλώνουμε ως μόνοι υπεύθυνοι, ότι το προϊόν που περιγράφεται εδώ συμφωνεί με τις ισχύουσες οδηγίες και τα ισχύοντα πρότυπα. Ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης υπάρχει στο τέλος αυτής της τεκμηρίωσης.
Image alternative
Τα έγγραφα τεχνικής τεκμηρίωσης υπάρχουν εδώ:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ασφάλεια

Βασικές επισημάνσεις για την ασφάλεια

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες. Η παράβλεψη των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" που χρησιμοποιείται στις υποδείξεις για την ασφάλεια αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν συνδέοντάς τα στο ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο τροφοδοσίας) και σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας).

Γενικά μέτρα ασφαλείας

 • Να είσαστε πάντα προσεκτικοί, να προσέχετε τί κάνετε και να εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο με περίσκεψη. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 • Μην καθιστάτε ανενεργά τα συστήματα ασφαλείας και μην απομακρύνετε τις πινακίδες υποδείξεων και προειδοποιήσεων.
 • Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τις συσκευές προβολής λέιζερ.
 • Σε περίπτωση ακατάλληλου βιδώματος της συσκευής ενδέχεται να προκληθεί ακτινοβολία λέιζερ, που υπερβαίνει την κατηγορία 2. Αναθέστε την επισκευή της συσκευής μόνο στα σημεία σέρβις της Hilti .
 • Οι ακτίνες λέιζερ θα πρέπει να διέρχονται σε μεγάλη απόσταση πάνω ή κάτω από το ύψος των ματιών.
 • Λαμβάνετε υπόψη σας τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκρήξεων.
 • Υπόδειξη σύμφωνα με το FCC§15.21: Τροποποιήσεις ή μετατροπές, που δεν έχουν επιτραπεί ρητά από τη Hilti , μπορεί να περιορίσουν το δικαίωμα του χρήστη να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή.
 • Μετά από πτώση ή άλλες μηχανικές επιδράσεις πρέπει να ελέγξετε την ακρίβεια της συσκευής.
 • Εάν μεταφέρετε τη συσκευή από πολύ κρύο σε πιο ζεστό περιβάλλον ή το αντίστροφο, πρέπει να αφήσετε τη συσκευή να εγκλιματιστεί πριν από τη χρήση.
 • Σε περίπτωση χρήσης με αντάπτορες και αξεσουάρ βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καλά στερεωμένη.
 • Για να αποφύγετε εσφαλμένες μετρήσεις πρέπει να διατηρείτε καθαρή τη θυρίδα εξόδου ακτίνας λέιζερ.
 • Παρόλο που η συσκευή έχει σχεδιαστεί για σκληρή χρήση σε εργοτάξια, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σχολαστικά, όπως και κάθε οπτικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός (κιάλια, γυαλιά, φωτογραφικές μηχανές).
 • Παρόλο που η συσκευή είναι προστατευμένη από την εισχώρηση υγρασίας, θα πρέπει να την σκουπίζετε με στεγνό πανί πριν την τοποθετήσετε στη συσκευασία μεταφοράς της.
 • Ελέγχετε τη συσκευή πριν από σημαντικές μετρήσεις.
 • Κατά τη χρήση, ελέγχετε πολλές φορές την ακρίβεια.
 • Φροντίστε για καλό φωτισμό της περιοχής εργασίας.
 • Κρατάτε το λέιζερ μακριά από βροχή και υγρασία.
 • Αποφύγετε να ακουμπάτε τις επαφές.
 • Φροντίζετε σχολαστικά τη συσκευή σας. Ελέγχετε, εάν τα κινούμενα μέρη της συσκευής λειτουργούν άψογα και δεν μπλοκάρουν, εάν έχουν σπάσει κάποια εξαρτήματα ή έχουν υποστεί ζημιά επηρεάζοντας έτσι αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής. Δώστε τα χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε κακά συντηρημένες συσκευές.

Κατάλληλη οργάνωση των θέσεων εργασίας

 • Αποκλείστε την περιοχή μέτρησης. Βεβαιωθείτε ότι κατά την τοποθέτηση του λέιζερ δεν στρέφετε την ακτίνα κόντρα σε άλλα άτομα ή στον εαυτό σας.
 • Αποφεύγετε να παίρνετε αφύσικες στάσεις με το σώμα σας όταν εργάζεστε επάνω σε σκάλες. Φροντίστε να έχετε καλή ευστάθεια και διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας.
 • Μετρήσεις κοντά σε αντικείμενα ή/και επιφάνειες με αντανάκλαση, μέσα από γυάλινες επιφάνειες ή παρόμοια υλικά ενδέχεται να παραποιήσουν το αποτέλεσμα.
 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί επάνω σε στιβαρή επίπεδη επιφάνεια (χωρίς δονήσεις!).
 • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εντός των καθορισμένων ορίων χρήσης.
 • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή, τα αξεσουάρ, τα εξαρτήματα κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες και έτσι όπως προβλέπεται για τον εκάστοτε τύπο της συσκευής. Λαμβάνετε ταυτόχρονα υπόψη τις συνθήκες εργασίες και την προς εκτέλεση εργασία. Η χρήση συσκευών για εργασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
 • Απαγορεύεται η εργασία με πήχεις μέτρησης κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Παρόλο που η συσκευή ικανοποιεί τις αυστηρές απαιτήσεις των οδηγιών που ισχύουν, η Hilti δεν μπορεί να αποκλείσει τα ακόλουθα:
 • Η συσκευή ενδέχεται να δέχεται παρεμβολές από έντονη ακτινοβολία, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει λανθασμένη λειτουργία.
  Σε αυτές τις περιπτώσεις καθώς και σε περιπτώσεις άλλων αμφιβολιών, θα πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμαστικές μετρήσεις.
 • Η συσκευή ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες συσκευές (π.χ. συστήματα πλοήγησης αεροσκαφών).

Κατηγοριοποίηση λέιζερ για εργαλεία κατηγορίας λέιζερ 2

Η συσκευή ανταποκρίνεται στην κατηγορία λέιζερ 2 κατά IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Οι συσκευές αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χωρίς περαιτέρω μέτρα προστασίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού! Μην κατευθύνετε την ακτίνα λέιζερ σε ανθρώπους.
 • Μην κοιτάτε ποτέ κατευθείαν τη πηγή φωτός του λέιζερ. Σε περίπτωση απευθείας επαφής με τα μάτια, κλείστε τα μάτια και απομακρύνετε το κεφάλι από την περιοχή της ακτινοβολίας.

Επιμελής χρήση επαναφορτιζόμενων συσκευών

 • Κρατάτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
 • Δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογείτε, να συμπιέζετε, να θερμαίνετε πάνω από τους 80°C (176°F) ή να καίτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, εκρήξεων και χημικών εγκαυμάτων.
 • Μην εκθέτετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε έντονες μηχανικές κρούσεις και μην πετάτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 • Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στα χέρια παιδιών.
 • Αποφύγετε την εισχώρηση υγρασίας. Η εισχώρηση υγρασίας ενδέχεται να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και να έχει ως συνέπεια εγκαύματα ή πυρκαγιά.
 • Σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης μπορούν να διαρρεύσουν υγρά από την μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε είδους επαφή. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα υγρά έρθουν σε επαφή με τα μάτια σας, επισκεφθείτε επιπρόσθετα ένα γιατρό. Τα υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν ερεθισμούς ή εγκαύματα στο δέρμα.
 • Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που είναι εγκεκριμένες για την εκάστοτε συσκευή. Σε περίπτωση χρήσης άλλων επαναφορτιζόμενων μπαταριών ή χρήσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για άλλους σκοπούς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και εκρήξεων.
 • Αποθηκεύετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία κατά το δυνατό σε δροσερό και στεγνό χώρο. Ποτέ μην αποθηκεύετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στον ήλιο, επάνω σε καλοριφέρ ή πίσω από τζάμια.
 • Κρατήστε τις μπαταρίες που δε χρησιμοποιείτε ή το φορτιστή μακριά από συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες και άλλα μεταλλικά μικροαντικείμενα, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν γεφύρωση των μπαταριών ή των επαφών φόρτισης. Η βραχυκύκλωση των επαφών μπαταριών ή φορτιστών μπορεί να επιφέρει εγκαύματα και φωτιά.
 • Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (για παράδειγμα μπαταρίες με ρωγμές, σπασμένα τμήματα, λυγισμένες και/ή στραβωμένες επαφές) δεν επιτρέπεται ούτε να φορτίζονται ούτε να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται.
 • Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με φορτιστές που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε φορτιστές που είναι κατάλληλοι για ένα συγκεκριμένο είδος μπαταριών, όταν χρησιμοποιούνται με άλλες μπαταρίες.
 • Προσέξτε τις ειδικές οδηγίες για τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη λειτουργία των επαναφορτιζόμενων μπαταριών Li‑Ion.
 • Για την αποστολή της συσκευής πρέπει να μονώσετε τις μπαταρίες ή να τις απομακρύνετε από τη συσκευή. Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά από τις μπαταρίες.
 • Εάν η μπαταρία που δεν χρησιμοποιείται είναι εμφανώς πολύ ζεστή, ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά η ίδια ή το σύστημα της συσκευής και της μπαταρίας. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα μη εύφλεκτο σημείο σε επαρκή απόσταση από εύφλεκτα υλικά, όπου μπορείτε να την παρατηρείτε και αφήστε τη να κρυώσει.

Περιγραφή

Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος

Χωροβάτης λέιζερ PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Ακτίνα λέιζερ (επίπεδο περιστροφής)
 2. Περιστρεφόμενη κεφαλή
 3. Διάταξη στόχευσης
 4. Χειρολαβή
 5. Πλήκτρο απασφάλισης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
 6. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li‑Ion
 7. Ένδειξη κατάστασης φόρτισης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
 8. Πεδίο χειρισμού
 9. Πλάκα βάσης με σπείρωμα 5/8"

Πεδίο χειρισμού PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Πλήκτρο και LED λειτουργίας κλίσης
 2. Πλήκτρο και LED λειτουργίας προειδοποίησης κραδασμών
 3. Πλήκτρο ταχύτητας περιστροφής
 4. LED για κατάσταση on/off και αυτόματη στάθμιση
 5. Πλήκτρο ON/OFF
 6. LED λειτουργίας επιτήρησης (μόνο στην κάθετη αυτόματη ευθυγράμμιση)
 7. LED ένδειξης κατάστασης φόρτισης μπαταρίας

Πεδίο χειρισμού και δέκτης λέιζερ PRA 30G

Image alternative
 1. Πλήκτρο μενού
 2. Κλίση πλην προς τα αριστερά. Με PRA 90 κάτω. Πλοήγηση στο μενού.
 3. Αυτόματη ευθυγράμμιση / λειτουργία επιτήρησης / λειτουργία σήμανσης
 4. Πλήκτρο OK
 5. Κλίση συν προς τα δεξιά. Με PRA 90 ψηλά. Πλοήγηση στο μενού.
 6. Πλήκτρο ON/OFF
 7. Οθόνη
 8. Εγκοπή σήμανσης
 9. Παράθυρο ανίχνευσης

Οθόνη δέκτη λέιζερ PRA 30G

Image alternative
 1. Απόσταση της ακτίνας λέιζερ από την εγκοπή σήμανσης
 2. Ένδειξη έντασης ήχου
 3. Ένδειξη για την απενεργοποίηση των περιοχών ακτίνων
 4. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
 5. Ένδειξη ακρίβειας
 6. Ένδειξη της θέσης του δέκτη σε σχέση με το ύψος του επιπέδου του λέιζερ

Κατάλληλη χρήση

Το προϊόν που περιγράφεται είναι ένας χωροβάτης λέιζερ με περιστρεφόμενη, ορατή ακτίνα λέιζερ, ο χειρισμός του οποίου είναι δυνατός από ένα άτομο. Η συσκευή προορίζεται για τον υπολογισμό, τη μεταφορά και τον έλεγχο οριζοντίων αναφοράς, κάθετων και κεκλιμένων επιπέδων και ορθών γωνιών.

 • Χρησιμοποιείτε για αυτό το προϊόν μόνο την επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion της Hilti B12/2.6 ή/και B 12‑30.
 • Χρησιμοποιείτε για αυτό το προϊόν μόνο τον φορτιστή της Hilti C 4⁄12‑50.

Αυτόματη στάθμιση

Η αυτόματη στάθμιση πραγματοποιείται μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Τα LED υποδηλώνουν την εκάστοτε κατάσταση λειτουργίας. Η αυτόματη στάθμιση είναι ενεργή και μπορεί να απενεργοποιηθεί με το πλήκτρο Image alternative. Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή απευθείας στο έδαφος, σε τρίποδο ή με κατάλληλες βάσεις.

Αυτόματη ευθυγράμμιση

Η αυτόματη ευθυγράμμιση επιτρέπει σε ένα άτομο την ευθυγράμμιση του επιπέδου λέιζερ στον δέκτη λέιζερ. Ο χωροβάτης λέιζερ αναγνωρίζει την εκάστοτε ευθυγράμμιση σε:
 • Οριζόντια σε συνδυασμό με το αυτόματο τρίποδο PRA 90 και τον δέκτη λέιζερ PRA 30G.
 • Κλίση του άξονα Χ σε συνδυασμό με τον δέκτη λέιζερ PRA 30G.
 • Κάθετα σε συνδυασμό με τον δέκτη λέιζερ PRA 30G.

Κλίση

Η κλίση μπορεί να πραγματοποιηθεί χειροκίνητα ή αυτόματα. Για μεγαλύτερες κατωφέρειες μπορεί να τοποθετηθεί ο αντάπτορας κλίσης PRA 79.

Λειτουργία επιτήρησης

Σε συνδυασμό με τον δέκτη λέιζερ PRA 30G ο χωροβάτης λέιζερ επιτηρεί την ευθυγράμμιση του επιπέδου λέιζερ. Σε περίπτωση απόκλισης της ευθυγράμμισης, το σύστημα διορθώνει την κατεύθυνση του επιπέδου του λέιζερ, για να διατηρηθεί το σημείο μηδέν του δέκτη. Ο χωροβάτης λέιζερ διορθώνει όλα τα σφάλματα που οφείλονται σε διακυμάνσεις θερμοκρασίας, άνεμο ή άλλες επιδράσεις. Εάν η οπτική σύνδεση μεταξύ ακτίνας λέιζερ και δέκτη λέιζερ έχει διακοπεί περισσότερα από δύο λεπτά, το σύστημα γνωστοποιεί ένα σφάλμα. Η λειτουργία επιτήρησης μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στην κάθετη μέτρηση μέσω του μενού AUTO.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτόματη απενεργοποίηση πραγματοποιείται, όταν δεν επιτυγχάνεται στάθμιση, επειδή ο χωροβάτης λέιζερ:
 • Έχει υπερβολική κλίση σε σχέση με την οριζόντιο (εκτός από τη λειτουργία κλίσης).
 • είναι μηχανικά μπλοκαρισμένο.
 • έχει βρεθεί εκτός κατακόρυφου επιπέδου λόγω τρανταγμών ή χτυπήματος.
 • Έχει αναγνωριστεί σφάλμα.
Μετά την απενεργοποίηση, η περιστροφή της ακτίνας τίθεται εκτός λειτουργίας και όλα τα LED αναβοσβήνουν.

Λειτουργία προειδοποίησης κραδασμών

Εάν ο χωροβάτης λέιζερ εκτραπεί κατά τη λειτουργία από το επίπεδο, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία προειδοποίησης με τη βοήθεια της ενσωματωμένης λειτουργίας προειδοποίησης κραδασμών. Η λειτουργία προειδοποίησης κραδασμών είναι ενεργοποιημένη μόνο αφού παρέλθουν δύο λεπτά μετά την επίτευξη της στάθμισης. Εάν πατήσετε κάποιο πλήκτρο στο πεδίο χειρισμού εντός αυτών των 2 λεπτών, μεσολαβούν εκ νέου δύο λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί η λειτουργία προειδοποίησης κραδασμών. Εάν ο χωροβάτης λέιζερ είναι σε λειτουργία προειδοποίησης:
 • αναβοσβήνουν όλα τα LED.
 • σταματάει η περιστρεφόμενη κεφαλή.
 • Σβήνει η ακτίνα λέιζερ.
Η ευαισθησία της λειτουργίας προειδοποίησης κραδασμών μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του δέκτη λέιζερ PRA 30G.
Η λειτουργία προειδοποίησης κραδασμών μπορεί να απενεργοποιηθεί με το πλήκτρο Image alternative, εάν το υπόστρωμα δεν είναι απαλλαγμένο από δονήσεις ή όταν εργάζεστε στη λειτουργία κλίσης.

Λειτουργία αδρανοποίησης

Για διαλείμματα από την εργασία ή άλλες ενέργειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία αδρανοποίησης του χωροβάτη λέιζερ. Σε αυτήν την κατάσταση, διατηρούνται όλες οι ρυθμίσεις του επιπέδου λέιζερ ή της κλίση. Η λειτουργία αδρανοποίησης εξοικονομεί ρεύμα και παρατείνει τη διάρκειας ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
Η λειτουργία αδρανοποίησης ενεργοποιείται/απενεργοποιείται με τον δέκτη λέιζερ PRA 30G.
Η λειτουργία αδρανοποίησης παραμένει ενεργή το πολύ για 4h. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος το σύστημα τίθεται εκτός λειτουργίας.

Απενεργοποίηση των περιοχών ακτίνων

Μπορούν να απενεργοποιηθούν μεμονωμένες περιοχές της ακτίνας λέιζερ, για:
 • να προστατεύσετε εσάς και άλλους συναδέλφους από την ακτίνα λέιζερ.
 • να μην επηρεάσετε περισσότερες κοντινές μετρήσεις.

Δέκτης λέιζερ/τηλεχειριστήριο

Οι δέκτες λέιζερ της Hilti δείχνουν ψηφιακά την απόσταση ανάμεσα στην ακτίνα λέιζερ (επίπεδο λέιζερ) που προσκρούει στο πεδίο ανίχνευσης και στις εγκοπές σήμανσης στον δέκτη λέιζερ. Η ακτίνα λέιζερ μπορεί να ληφθεί και σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Το PRA 30G μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δέκτης λέιζερ και τηλεχειριστήριο για τον χωροβάτη λέιζερ.

Σύζευξη αξεσουάρ και συσκευής

Σύζευξη αξεσουάρ και συσκευήςΣύζευξη είναι η ασύρματη αντιστοίχιση αξεσουάρ και συσκευών μεταξύ τους.
Ο χωροβάτης λέιζερ και ο δέκτης λέιζερ είναι συζευγμένα κατά την παράδοση. Έτσι εξασφαλίζεται μια εργασία χωρίς παρεμβολές στον περιβάλλοντα χώρο άλλων ασύρματων συσκευών.
Χωρίς σύζευξη δεν είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας άλλοι δέκτες λέιζερ ή αυτόματα τρίποδα PRA 90.

Ενδείξεις με LED

Ο χωροβάτης λέιζερ είναι εξοπλισμένος με ενδείξεις LED.
Κατάσταση
Σημασία
όλα τα LED αναβοσβήνουν
Η συσκευή δέχτηκε χτύπημα, έχασε τη στάθμιση ή έχει κάποιο σφάλμα.
Το LED αυτόματης στάθμισης αναβοσβήνει πράσινο
Η συσκευή βρίσκεται στη φάση στάθμισης.
Το LED αυτόματης στάθμισης ανάβει μόνιμα πράσινο
Η συσκευή είναι σταθμισμένη / με κατάλληλο τρόπο σε λειτουργία.
Το LED προειδοποίησης κραδασμών ανάβει μόνιμα πορτοκαλί
Η προειδοποίηση κραδασμών είναι απενεργοποιημένη.
Το LED ένδειξης κλίσης ανάβει μόνιμα πορτοκαλί
Η λειτουργία κλίσης είναι ενεργοποιημένη.
Το LED επιτήρησης αναβοσβήνει πορτοκαλί
Η συσκευή ευθυγραμμίζει το επίπεδο του λέιζερ στο σημείο αναφοράς (PRA 30G).
Το LED επιτήρησης ανάβει μόνιμα πορτοκαλί
Η συσκευή είναι σε λειτουργία επιτήρησης. Η ευθυγράμμιση στο σημείο αναφοράς (PRA 30G) είναι σωστή.

Ένδειξη κατάστασης φόρτισης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Li‑Ion

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li‑Ion διαθέτει ένδειξη κατάστασης φόρτισης.
Κατάσταση
Σημασία
4 LED αναμμένα.
Κατάσταση φόρτισης: 75 % έως 100 %
3 LED αναμμένα.
Κατάσταση φόρτισης: 50 % έως 75 %
2 LED αναμμένα.
Κατάσταση φόρτισης: 25 % έως 50 %
1 LED αναμμένο.
Κατάσταση φόρτισης: 10 % έως 25 %
1 LED αναβοσβήνει.
Κατάσταση φόρτισης: < 10 %
Κατά την εργασία εμφανίζεται η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας στο πεδίο χειρισμού της συσκευής.
Η κατάσταση φόρτισης μπορεί να εμφανιστεί στην κατάσταση ηρεμίας πατώντας το πλήκτρο κλειδώματος.
Κατά τη διαδικασία φόρτισης, η κατάσταση φόρτισης φαίνεται από την ένδειξη στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία (βλέπε οδηγίες χρήσης φορτιστή).

Έκταση παράδοσης

Χωροβάτης λέιζερ PR 30-HVSG A12, δέκτης λέιζερ/τηλεχειριστήριο PRA 30G, 2 μπαταρίες (κυψέλες AA), στόχος PRA 54, οδηγίες χρήσης.
Περισσότερα, εγκεκριμένα για το προϊόν σας συστήματα θα βρείτε στο Hilti Store ή στη διεύθυνση: www.hilti.group

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά χωροβάτη λέιζερ


PR 30-HVSG A12
Ονομαστική τάση
10,8 V
Ονομαστική ένταση
120 mA
Μέγιστη σχετική ατμοσφαιρική υγρασία
80 %
Μέγιστο υψόμετρο χρήσης πάνω από το υψόμετρο αναφοράς
2.000 m
Εμβέλεια λήψης (διάμετρος) με PRA 30G
2 m … 300 m
Εμβέλεια επικοινωνίας (PRA 30G)
200 m
Ακρίβεια στα 10 m (υπό τυποποιημένες συνθήκες περιβάλλοντος κατά MIL‑STD‑810G)
±1,0 mm
Κατηγορία λέιζερ
2, ορατό
Περιοχή αυτόματης στάθμισης
±5°
Θερμοκρασία λειτουργίας
−10 ℃ … 50 ℃
Θερμοκρασία αποθήκευσης
−25 ℃ … 60 ℃
Βάρος (συμπερ. επαναφορτιζόμενης μπαταρίας B12/2.6 ή/και B 12‑30)
2,5 kg
Ύψος δοκιμής πτώσης (υπό τυποποιημένες συνθήκες περιβάλλοντος κατά MIL‑STD‑810G)
1,5 m
Κατηγορία προστασίας κατά IEC 60529 (εκτός από επαναφορτιζόμενη μπαταρία και θήκη μπαταρίας)
IP66
Ακτίνα ευθυγράμμισης
Συνεχής ακτίνα, υπό ορθή γωνία προς την επιφάνεια περιστροφής
Μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς εκπομπής
7,3 dBm
Συχνότητα
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Τεχνικά χαρακτηριστικά δέκτη λέιζερ

Ονομαστική τάση
3 V
Ονομαστική ένταση
150 mA
Μέγιστη σχετική ατμοσφαιρική υγρασία
80 %
Μέγιστο υψόμετρο χρήσης πάνω από το υψόμετρο αναφοράς
2.000 m
Περιοχή ένδειξης απόστασης
±52 mm
Περιοχή ένδειξης επιπέδου λέιζερ
±0,5 mm
Μήκος του πεδίου ανίχνευσης
≤ 120 mm
Ένδειξη κέντρου από άνω ακμή περιβλήματος
75 mm
Χρόνος αναμονής χωρίς ανίχνευση πριν από αυτόματη απενεργοποίηση
15 min
Εμβέλεια τηλεχειριστηρίου (διάμετρος) προς το PR 30‑HVSG A12
2 m … 150 m
Ύψος δοκιμής πτώσης στη βάση του δέκτη PRA 83 (υπό τυποποιημένες συνθήκες περιβάλλοντος κατά MIL‑STD‑810G)
2 m
Θερμοκρασία λειτουργίας
−20 ℃ … 50 ℃
Θερμοκρασία αποθήκευσης
−25 ℃ … 60 ℃
Βάρος (με μπαταρίες)
0,25 kg
Κατηγορία προστασίας κατά IEC 60529, εκτός από τη θήκη μπαταριών
IP66
Μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς εκπομπής
−0,2 dBm
Συχνότητα
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Χειρισμός χωροβάτη λέιζερ

Προετοιμασία εργασίας

Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στην παρούσα τεκμηρίωση και στο προϊόν.

Σωστός χειρισμός του χωροβάτη λέιζερ και της μπαταρίας

Η μπαταρία τύπου B12 δεν διαθέτει κατηγορία προστασίας. Κρατάτε την μπαταρία μακριά από βροχή και υγρασία.
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Hilti , η μπαταρία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με το αντίστοιχο προϊόν και πρέπει να τοποθετείται για αυτόν τον σκοπό στη θήκη μπαταριών.
Image alternative
 1. Εικόνα 1: Εργασία σε οριζόντια λειτουργία.
 2. Εικόνα 2: Στη λειτουργία κλίσης, πρέπει να ανυψώνετε τον χωροβάτη λέιζερ στην πλευρά του πεδίου χειρισμού.
 3. Εικόνα 3: Απόθεση ή μεταφορά σε κεκλιμένη θέση. Εργασία σε κάθετη θέση.
  • Κρατάτε τον χωροβάτη λέιζερ έτσι, ώστε η θήκη μπαταριών ή η μπαταρία να ΜΗΝ είναι στραμμένη προς τα επάνω και έτσι να μπορεί να εισχωρήσει υγρασία.

Τοποθέτηση / αφαίρεση μπαταρίας

Image alternative
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ηλεκτρικός κίνδυνος. Από λερωμένες επαφές ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και του εργαλείου δεν έχουν ξένα σώματα, πριν τοποθετήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού. Εάν δεν είναι σωστά τοποθετημένη η επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μπορεί να πέσει.
 • Ελέγξτε την καλή τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στο εργαλείο για να μην πέσει και θέσει σε κίνδυνο εσάς καθώς και άλλους.
 1. Εισάγετε την μπαταρία, μέχρι να κουμπώσει καλά.
  • Ο χωροβάτης λέιζερ είναι έτοιμος για ενεργοποίηση.
 2. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης και κρατήστε το πατημένο.
 3. Τραβήξτε έξω την μπαταρία.

Ενεργοποίηση χωροβάτη λέιζερ και οριζόντια εργασία

Ελέγξτε πριν από σημαντικές μετρήσεις την ακρίβεια του χωροβάτη λέιζερ, ιδίως, εάν προηγουμένως είχε πέσει κάτω, είχε εκτεθεί σε ασυνήθιστες επιδράσεις ή μετά από παρατεταμένη αποθήκευση.
Image alternative
 1. Τοποθετήστε τον χωροβάτη λέιζερ σε κατάλληλη βάση.
 2. Πατήστε το πλήκτρο Image alternative.
  • Το LED αυτόματης στάθμισης αναβοσβήνει πράσινο.
  • Μόλις επιτευχθεί η στάθμιση, ενεργοποιείται η ακτίνα λέιζερ, περιστρέφεται και ανάβει μόνιμα το LED αυτόματης στάθμισης.
  Ως στήριγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια επίτοιχη βάση ή ένα τρίποδο. Η μέγιστη γωνία κλίσης της επιφάνειας εφαρμογής επιτρέπεται να είναι ± 5°.

Οριζόντια χειροκίνητη ευθυγράμμιση με τρίποδο PRA 90

Ο χωροβάτης λέιζερ είναι τοποθετημένος στο αυτόματο τρίποδο PRA 90.
Ο δέκτης λέιζερ PRA 30G, ο χωροβάτης λέιζερ και το αυτόματο τρίποδο PRA 90 είναι συζευγμένα.
Ο δέκτης λέιζερ PRA 30G και το πεδίο χειρισμού του αυτόματου τρίποδου PRA 90 είναι αντικριστά και έχουν απευθείας οπτική επαφή μεταξύ τους.
Image alternative
 1. Πατήστε στον χωροβάτη λέιζερ, στον δέκτη λέιζερ PRA 30G και στο αυτόματο τρίποδο PRA 90 το πλήκτρο Image alternative.
  • Οι συσκευές είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας.
 2. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο λέιζερ προς τα επάνω, πατήστε το πλήκτρο Image alternative στον δέκτη λέιζερ PRA 30G, ή το βέλος "προς τα επάνω" στο αυτόματο τρίποδο PRA 90.
 3. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο λέιζερ προς τα κάτω, πατήστε το πλήκτρο Image alternative στον δέκτη λέιζερ PRA 30G, ή το βέλος "προς τα κάτω" στο αυτόματο τρίποδο PRA 90.

Οριζόντια αυτόματη ευθυγράμμιση με το τρίποδο PRA 90

Ο χωροβάτης λέιζερ είναι τοποθετημένος στο αυτόματο τρίποδο PRA 90.
Ο δέκτης λέιζερ PRA 30G, ο χωροβάτης λέιζερ και το αυτόματο τρίποδο PRA 90 είναι συζευγμένα.
Ο δέκτης λέιζερ PRA 30G και το πεδίο χειρισμού του αυτόματου τρίποδου PRA 90 είναι αντικριστά και έχουν απευθείας οπτική επαφή μεταξύ τους.
Image alternative
 1. Πατήστε στον χωροβάτη λέιζερ, στον δέκτη λέιζερ PRA 30G και στο αυτόματο τρίποδο PRA 90 το πλήκτρο Image alternative.
  • Οι συσκευές είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας.
 2. Διατηρείτε τις εγκοπές σήμανσης του δέκτη λέιζερ PRA 30G στο ύψος στόχευσης που πρόκειται να ρυθμιστεί. Πρέπει να κρατάτε ακίνητο ή να ακινητοποιήσετε τον δέκτη λέιζερ PRA 30G.
 3. Αρχίστε την αυτόματη ευθυγράμμιση με διπλό κλικ στον δέκτη λέιζερ PRA 30G με το πλήκτρο Image alternative, ή επιλέξτε τη λειτουργία μέσω του μενού AUTO.
  • Το αυτόματο τρίποδο PRA 90 ανεβαίνει και κατεβαίνει, μέχρι να φτάσει στη θέση. Ακούγεται ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα στον δέκτη λέιζερ.
  • Όταν επιτευχθεί η θέση, σταθμίζεται ο χωροβάτης λέιζερ. Η επιτυχής ολοκλήρωση εμφανίζεται στην οθόνη με ένα συνεχή ηχητικό σήμα 5 δευτερολέπτων. Το σύμβολο Image alternative εμφανίζεται για λίγο.
  • Εάν δεν μπορεί να εκτελεστεί με επιτυχία η αυτόματη ευθυγράμμιση, ακούγονται σύντομα ηχητικά σήματα και το σύμβολο Image alternative εμφανίζεται για λίγο.
 4. Ελέγξτε τη ρύθμιση ύψους στην οθόνη.
 5. Αφαιρέστε τον δέκτη λέιζερ PRA 30G.
 6. Πρόωρος τερματισμός της αυτόματης ευθυγράμμισης με διπλό κλικ στο πλήκτρο Image alternative στον δέκτη λέιζερ PRA 30G.

Κάθετα χειροκίνητη ευθυγράμμιση

Ο χωροβάτης λέιζερ είναι στερεωμένος με ασφάλεια κάθετα (τρίποδο, σε επίτοιχη βάση, σε αντάπτορα πρόσοψης ή σε αντάπτορα χάραξης ή βρίσκεται στις πίσω λαβές). Ένα σημείο αναφοράς (A) υπάρχει κάτω από την κεφαλή λέιζερ (π.χ. ένας καρφί σε οδηγό νήματος ή ένα χρωματιστό σημείο στο δάπεδο).
Ο δέκτης λέιζερ PRA 30G και ο χωροβάτης λέιζερ είναι συζευγμένοι.
Ο δέκτης λέιζερ PRA 30G και η πλευρά λήψης του χωροβάτη λέιζερ είναι αντικριστά και έχουν απευθείας οπτική επαφή μεταξύ τους. Η καλύτερη πλευρά λήψης στον χωροβάτη λέιζερ είναι η πλευρά, στην οποία τοποθετείται η επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Image alternative
 1. Πατήστε στον χωροβάτη λέιζερ το πλήκτρο Image alternative.
  • Ο χωροβάτης λέιζερ σταθμίζεται και προβάλλει στη συνέχεια μια κατακόρυφη ακτίνα λέιζερ προς τα κάτω.
 2. Ευθυγραμμίστε τον χωροβάτη λέιζερ έτσι, ώστε η προβαλλόμενη ακτίνα λέιζερ να διέρχεται ακριβώς από το σημείο αναφοράς (A). Το σημείο αναφοράς δεν είναι σημείο κατακόρυφου!
 3. Για να ρυθμίσετε τον οδηγό του επιπέδου λέιζερ προς τα δεξιά ή αριστερά, πατήστε το πλήκτρο Image alternative ή/και Image alternative στον δέκτη λέιζερ PRA 30G.
  • Ο χωροβάτης λέιζερ αρχίζει την περιστροφή αφού πατήσετε ένα από τα δύο πλήκτρα κατεύθυνσης.

Κάθετα αυτόματη ευθυγράμμιση

Ο χωροβάτης λέιζερ είναι στερεωμένος με ασφάλεια κάθετα (τρίποδο, σε επίτοιχη βάση, σε αντάπτορα πρόσοψης ή σε αντάπτορα χάραξης ή βρίσκεται στις πίσω λαβές). Ένα σημείο αναφοράς (A) υπάρχει κάτω από την κεφαλή λέιζερ (π.χ. ένας καρφί σε οδηγό νήματος ή ένα χρωματιστό σημείο στο δάπεδο).
Ο δέκτης λέιζερ PRA 30G και ο χωροβάτης λέιζερ είναι συζευγμένοι.
Ο δέκτης λέιζερ PRA 30G και η πλευρά λήψης του χωροβάτη λέιζερ είναι αντικριστά και έχουν απευθείας οπτική επαφή μεταξύ τους. Η καλύτερη πλευρά λήψης στον χωροβάτη λέιζερ είναι η πλευρά, στην οποία τοποθετείται η επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Image alternative
 1. Πατήστε στον χωροβάτη λέιζερ το πλήκτρο Image alternative.
  • Ο χωροβάτης λέιζερ σταθμίζεται και προβάλλει στη συνέχεια μια κατακόρυφη ακτίνα λέιζερ προς τα κάτω.
 2. Ευθυγραμμίστε τον χωροβάτη λέιζερ έτσι, ώστε η προβαλλόμενη ακτίνα λέιζερ να διέρχεται ακριβώς από το σημείο αναφοράς (A). Το σημείο αναφοράς δεν είναι σημείο κατακόρυφου!
 3. Διατηρείτε τις εγκοπές σήμανσης του δέκτη λέιζερ PRA 30G στο επίπεδο στόχευσης (Β) που πρόκειται να ρυθμιστεί. Πρέπει να κρατάτε ακίνητο ή να ακινητοποιήσετε τον δέκτη λέιζερ PRA 30G.
 4. Αρχίστε την αυτόματη ευθυγράμμιση με διπλό κλικ στον δέκτη λέιζερ PRA 30G με το πλήκτρο Image alternative, ή επιλέξτε τη λειτουργία μέσω του μενού AUTO.
  • Η κεφαλή λέιζερ μετακινείται προς τα δεξιά και τα αριστερά, μέχρι να επιτευχθεί η θέση. Ακούγεται ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα στον δέκτη λέιζερ.
  • Όταν επιτευχθεί η θέση, σταθμίζεται ο χωροβάτης λέιζερ. Το σύμβολο Image alternative εμφανίζεται για λίγο.
  • Εάν δεν μπορεί να εκτελεστεί με επιτυχία η αυτόματη ευθυγράμμιση, ακούγονται σύντομα ηχητικά σήματα και το σύμβολο Image alternative εμφανίζεται για λίγο.
 5. Διπλό κλικ στον δέκτη λέιζερ PRA 30G με το πλήκτρο Image alternative.
  • Κατά την αυτόματη ευθυγράμμιση: Πρόωρος τερματισμός της αυτόματης ευθυγράμμισης.

Κάθετα αυτόματη ευθυγράμμιση με λειτουργία επιτήρησης

Ο χωροβάτης λέιζερ είναι στερεωμένος με ασφάλεια κάθετα (τρίποδο, σε επίτοιχη βάση, σε αντάπτορα πρόσοψης ή σε αντάπτορα χάραξης ή βρίσκεται στις πίσω λαβές). Ένα σημείο αναφοράς (A) υπάρχει κάτω από την κεφαλή λέιζερ (π.χ. ένας καρφί σε οδηγό νήματος ή ένα χρωματιστό σημείο στο δάπεδο).
Ο δέκτης λέιζερ PRA 30G και ο χωροβάτης λέιζερ είναι συζευγμένοι.
Ο δέκτης λέιζερ PRA 30G και η πλευρά λήψης του χωροβάτη λέιζερ είναι αντικριστά και έχουν απευθείας οπτική επαφή μεταξύ τους. Η καλύτερη πλευρά λήψης στον χωροβάτη λέιζερ είναι η πλευρά, στην οποία τοποθετείται η επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 1. Πατήστε στον χωροβάτη λέιζερ το πλήκτρο Image alternative.
  • Ο χωροβάτης λέιζερ σταθμίζεται και προβάλλει στη συνέχεια μια κατακόρυφη ακτίνα λέιζερ προς τα κάτω.
 2. Ευθυγραμμίστε τον χωροβάτη λέιζερ έτσι, ώστε η προβαλλόμενη ακτίνα λέιζερ να διέρχεται ακριβώς από το σημείο αναφοράς (A). Το σημείο αναφοράς δεν είναι σημείο κατακόρυφου!
 3. Διατηρείτε τις εγκοπές σήμανσης του δέκτη λέιζερ PRA 30G στο επίπεδο στόχευσης (Β) που πρόκειται να ρυθμιστεί. Πρέπει να κρατάτε ακίνητο ή να ακινητοποιήσετε τον δέκτη λέιζερ PRA 30G.
 4. Πατήστε στο PRA 30G το πλήκτρο Image alternative για να ανοίξετε το μενού AUTO. Αρχίστε την αυτόματη ευθυγράμμιση με λειτουργία επιτήρησης Image alternative.
  • Η κεφαλή λέιζερ μετακινείται προς τα δεξιά και τα αριστερά, μέχρι να επιτευχθεί η θέση. Ακούγεται ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα στον δέκτη λέιζερ.
  • Όταν επιτευχθεί η θέση, σταθμίζεται ο χωροβάτης λέιζερ. Το σύμβολο Image alternative εμφανίζεται για λίγο και το ηχητικό σήμα σταματάει.
  • Ο χωροβάτης λέιζερ μεταβαίνει στη λειτουργία επιτήρησης. Οι μικρότερης έκτασης αποκλίσεις από εξωτερικές επιδράσεις αντισταθμίζονται αυτόματα και η ακτίνα λέιζερ διατηρείται στο ύψος των εγκοπών σήμανσης του δέκτη λέιζερ.
  • Εάν δεν μπορεί να εκτελεστεί με επιτυχία η αυτόματη ευθυγράμμιση, ακούγονται σύντομα ηχητικά σήματα και το σύμβολο Image alternative εμφανίζεται για λίγο.
 5. PRA 30G Μην απομακρύνετε τον δέκτη λέιζερ από το επίπεδο στόχευσης, όσο είναι ενεργή η λειτουργία επιτήρησης.
 6. Διπλό κλικ στον δέκτη λέιζερ PRA 30G με το πλήκτρο Image alternative.
  • Κατά την αυτόματη ευθυγράμμιση: Πρόωρος τερματισμός της αυτόματης ευθυγράμμισης.
  • Με ενεργή λειτουργία επιτήρησης: Τερματισμός της λειτουργίας επιτήρησης.

Χειροκίνητη ρύθμιση κλίσης

Ο χωροβάτης λέιζερ είναι τοποθετημένος ανάλογα με την περίπτωση εφαρμογής ή τοποθετημένος με ασφάλεια.
Ο δέκτης λέιζερ PRA 30G και ο χωροβάτης λέιζερ είναι συζευγμένοι.
Ο δέκτης λέιζερ PRA 30G και η πλευρά λήψης του χωροβάτη λέιζερ είναι αντικριστά και έχουν απευθείας οπτική επαφή μεταξύ τους. Η καλύτερη πλευρά λήψης στον χωροβάτη λέιζερ είναι η πλευρά, στην οποία τοποθετείται η επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Image alternative
 1. Τοποθετήστε τον χωροβάτη λέιζερ είτε στην επάνω είτε στην κάτω ακμή του επιπέδου κλίσης.
 2. Ευθυγραμμίστε τον χωροβάτη λέιζερ με τη διάταξη στόχευσης στην κεφαλή παράλληλα με το επίπεδο κλίσης.
 3. Πατήστε στον χωροβάτη λέιζερ και στον δέκτη λέιζερ PRA 30G το πλήκτρο Image alternative.
  • Μόλις επιτευχθεί η στάθμιση, ενεργοποιείται η ακτίνα λέιζερ, περιστρέφεται και ανάβει μόνιμα το LED αυτόματης στάθμισης.
 4. Πατήστε στον χωροβάτη λέιζερ το πλήκτρο Image alternative.
  • Στον χωροβάτη λέιζερ ανάβει μόνιμα το LED λειτουργίας κλίσης.
  • Στον δέκτη λέιζερ PRA 30G εμφανίζεται το σύμβολο λειτουργίας κλίσης.
 5. Κλίνετε το επίπεδο λέιζερ με τα πλήκτρα Image alternative ή Image alternative του δέκτη λέιζερ.
  Στη χειροκίνητη ρύθμιση κλίσης, ο χωροβάτης λέιζερ σταθμίζει το επίπεδο λέιζερ μία φορά και στη συνέχεια το σταθεροποιεί μία φορά. Λάβετε υπόψη, ότι αυτός ο χωροβάτης λέιζερ δεν εξισορροπεί το κεκλιμένο επίπεδο λέιζερ σε μια πιθανή απόκλιση, που προκύπτει από την αλλαγή των συνθηκών περιβάλλοντος και/ή τη μεταφορά της στερέωσης. Δονήσεις, αλλαγές θερμοκρασίας ή άλλες επιδράσεις, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενδέχεται να επηρεάσουν τη θέση του επιπέδου του λέιζερ.

Ρύθμιση κλίσης με τον αντάπτορα κλίσης PRA 79

Ο αντάπτορας κλίσης PRA 79 μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση εφαρμογής, να τοποθετηθεί σε τρίποδο ή σε επίτοιχη βάση.
Η γωνία κλίσης του αντάπτορα κλίσης PRA 79 είναι ρυθμισμένη στο 0°.
 1. Τοποθετήστε τον χωροβάτη λέιζερ στον αντάπτορα κλίσης PRA 79. Προσέξτε τις οδηγίες του αντάπτορα κλίσης PRA 79. Το πεδίο χειρισμού του χωροβάτη λέιζερ δείχνει προς εσάς.
 2. Τοποθετήστε τον χωροβάτη λέιζερ είτε στην επάνω είτε στην κάτω ακμή του επιπέδου κλίσης.
 3. Πατήστε στον χωροβάτη λέιζερ το πλήκτρο Image alternative.
  • Μόλις επιτευχθεί η στάθμιση, ενεργοποιείται η ακτίνα λέιζερ, περιστρέφεται και ανάβει μόνιμα το LED αυτόματης στάθμισης.
 4. Πατήστε στον χωροβάτη λέιζερ το πλήκτρο Image alternative.
  • Στον χωροβάτη λέιζερ ανάβει μόνιμα το LED λειτουργίας κλίσης.
 5. Ρυθμίστε στον αντάπτορα κλίσης PRA 79 την επιθυμητή γωνία κλίσης.
  Στη χειροκίνητη ρύθμιση κλίσης, ο χωροβάτης λέιζερ σταθμίζει το επίπεδο λέιζερ μία φορά και στη συνέχεια το σταθεροποιεί μία φορά. Λάβετε υπόψη, ότι αυτός ο χωροβάτης λέιζερ δεν εξισορροπεί το κεκλιμένο επίπεδο λέιζερ σε μια πιθανή απόκλιση, που προκύπτει από την αλλαγή των συνθηκών περιβάλλοντος και/ή τη μεταφορά της στερέωσης. Δονήσεις, αλλαγές θερμοκρασίας ή άλλες επιδράσεις, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενδέχεται να επηρεάσουν τη θέση του επιπέδου του λέιζερ.

Αυτόματη ρύθμιση κλίσης

Ο χωροβάτης λέιζερ είναι τοποθετημένος ανάλογα με την περίπτωση εφαρμογής ή τοποθετημένος με ασφάλεια.
Ο δέκτης λέιζερ PRA 30G και ο χωροβάτης λέιζερ είναι συζευγμένοι.
Ο δέκτης λέιζερ PRA 30G και η πλευρά λήψης του χωροβάτη λέιζερ είναι αντικριστά και έχουν απευθείας οπτική επαφή μεταξύ τους. Η καλύτερη πλευρά λήψης στον χωροβάτη λέιζερ είναι η πλευρά, στην οποία τοποθετείται η επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Image alternative
 1. Τοποθετήστε τον χωροβάτη λέιζερ είτε στην επάνω είτε στην κάτω ακμή του επιπέδου κλίσης.
 2. Πατήστε στον χωροβάτη λέιζερ και στον δέκτη λέιζερ PRA 30G το πλήκτρο Image alternative.
  • Μόλις επιτευχθεί η στάθμιση, ενεργοποιείται η ακτίνα λέιζερ, περιστρέφεται και ανάβει μόνιμα το LED αυτόματης στάθμισης.
 3. Πατήστε στον χωροβάτη λέιζερ το πλήκτρο Image alternative.
  • Στον χωροβάτη λέιζερ ανάβει μόνιμα το LED λειτουργίας κλίσης.
  • Στον δέκτη λέιζερ PRA 30G εμφανίζεται το σύμβολο λειτουργίας κλίσης.
 4. Φέρτε τις εγκοπές σήμανσης του δέκτη λέιζερ PRA 30G στην άλλη ακμή του επιπέδου κλίσης.
 5. Αρχίστε την αυτόματη ευθυγράμμιση με διπλό κλικ στον δέκτη λέιζερ PRA 30G με το πλήκτρο Image alternative, ή επιλέξτε τη λειτουργία μέσω του μενού AUTO.
  • Ο χωροβάτης λέιζερ θέτει αυτόματα υπό κλίση το επίπεδο του λέιζερ στον άξονα Χ, μέχρι να φτάσει στην εγκοπή σήμανσης του δέκτη λέιζερ PRA 30G. Ακούγεται ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα στον δέκτη λέιζερ.
  • Όταν επιτευχθεί η θέση, σταθμίζεται ο χωροβάτης λέιζερ στον άξονα Υ. Η επιτυχής ολοκλήρωση εμφανίζεται στην οθόνη με ένα συνεχή ηχητικό σήμα 5 δευτερολέπτων. Το σύμβολο Image alternative εμφανίζεται για λίγο.
  • Εάν δεν μπορεί να εκτελεστεί με επιτυχία η αυτόματη ευθυγράμμιση, ακούγονται σύντομα ηχητικά σήματα και το σύμβολο Image alternative εμφανίζεται για λίγο.
 6. Πρόωρος τερματισμός της αυτόματης κλίσης με ένα διπλό κλικ στον δέκτη λέιζερ PRA 30G με το πλήκτρο Image alternative.
  Ο χωροβάτης λέιζερ αρχίζει την αυτόματη αναζήτηση σε λάθος κατεύθυνση, πατήστε το πλήκτρο Image alternative για να αλλάξετε την κατεύθυνση αναζήτησης.

Χειροκίνητη λειτουργία Scanline

 1. Πατήστε στον χωροβάτη λέιζερ το πλήκτρο Image alternative.
 2. Φέρτε το επίπεδο του λέιζερ στην επιθυμητή θέση / ύψος. Η λειτουργία Scanline είναι διαθέσιμη και στην οριζόντια, στην κάθετη καθώς και στη λειτουργία κλίσης.
 3. Πατήστε στο PRA 30G το πλήκτρο Image alternative για να ανοίξετε το μενού.
 4. Επιλέξτε το στοιχείο μενού για τη λειτουργία Scanline Image alternative.
 5. Από το μενού για τη ρύθμιση του πλάτους γραμμής μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος της γραμμής σάρωσης σε τέσσερα επίπεδα.
 6. Με τα σύμβολα Image alternative και Image alternative μπορείτε να μετακινείτε τη γραμμή σάρωσης προς τα αριστερά και δεξιά. Για τον σκοπό αυτό δεν χρειάζεται ο δέκτης λέιζερ να είναι στην ακτίνα λέιζερ.

Αυτόματη λειτουργία Scanline

 1. Πατήστε στον χωροβάτη λέιζερ το πλήκτρο Image alternative.
 2. Φέρτε το επίπεδο του λέιζερ στην επιθυμητή θέση / ύψος. Η λειτουργία Scanline είναι διαθέσιμη και στην οριζόντια, στην κάθετη καθώς και στη λειτουργία κλίσης.
 3. Πατήστε στο PRA 30G το πλήκτρο Image alternative για να ανοίξετε το μενού AUTO.
 4. Αρχίστε την αυτόματη λειτουργία Scanline Image alternative.
 5. Φέρτε τον δέκτη λέιζερ στην επιθυμητή θέση. Ο χωροβάτης λέιζερ συγκεντρώνει την ακτίνα αυτόματα σε μια πιο μικρή γραμμή στην περιοχή του δέκτη λέιζερ.
  Το πλάτος της γραμμής σάρωσης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του PRA 30G. Όσο πιο στενή επιλέξετε τη γραμμή σάρωσης, τόσο πιο φωτεινή εμφανίζεται.
 6. Από το στοιχείο μενού της λειτουργίας Scanline μπορείτε να μετακινείτε με τα σύμβολα Image alternative και Image alternative τη γραμμή προς τα αριστερά και δεξιά. Για τον σκοπό αυτό δεν χρειάζεται ο δέκτης λέιζερ να είναι πλέον στην ακτίνα λέιζερ.

Απενεργοποίηση λειτουργίας προειδοποίησης κραδασμών

 1. Πατήστε στον χωροβάτη λέιζερ το πλήκτρο Image alternative.
 2. Πατήστε το πλήκτρο Image alternative .
  • Το μόνιμα αναμμένο LED απενεργοποίησης λειτουργίας προειδοποίησης κραδασμών υποδηλώνει ότι έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία.
  Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, απενεργοποιήστε τον χωροβάτη λέιζερ και ενεργοποιήστε τον εκ νέου.

Χειρισμός δέκτη λέιζερ

Τοποθέτηση μπαταριών στον δέκτη λέιζερ

Image alternative
 • Τοποθετήστε τις μπαταρίες στον δέκτη λέιζερ.
  Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες κατασκευασμένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Σύζευξη χωροβάτη λέιζερ και δέκτη λέιζερ PRA 30G

 1. Τοποθετήστε τις δύο συσκευές σε μια απόσταση περ. 0,5m. Πατήστε ταυτόχρονα στις δύο συσκευές για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο Image alternative.
  • Η επιτυχής σύζευξη επιβεβαιώνεται με αναβόσβησμα όλων των LED στον χωροβάτη λέιζερ και ένα ηχητικό σήμα στον δέκτη λέιζερ PRA 30G. Στον δέκτη λέιζερ εμφανίζονται σύντομα τα σύμβολα Image alternative και Image alternative.
  • Οι συσκευές είναι συζευγμένες.
  • Ο χωροβάτης λέιζερ και ο δέκτης λέιζερ απενεργοποιούνται.
 2. Ενεργοποιήστε ξανά τις συσκευές.

Σύζευξη τρίποδου PRA 90 και δέκτη λέιζερ PRA 30G

 1. Τοποθετήστε τις δύο συσκευές σε μια απόσταση περ. 0,5m. Πατήστε ταυτόχρονα στις δύο συσκευές για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο Image alternative.
  • Η επιτυχής σύζευξη επιβεβαιώνεται με αναβόσβησμα όλων των LED στο αυτόματο τρίποδο PRA 90 και ένα ηχητικό σήμα στον δέκτη λέιζερ PRA 30G. Στον δέκτη λέιζερ εμφανίζονται σύντομα τα σύμβολα Image alternative και Image alternative.
  • Οι συσκευές είναι συζευγμένες.
  • Το αυτόματο τρίποδο και ο δέκτης λέιζερ απενεργοποιούνται.
 2. Ενεργοποιήστε ξανά τις συσκευές.
  • Στον δέκτη λέιζερ εμφανίζεται ο χωροβάτης λέιζερ και το αυτόματο τρίποδο.

Λήψη ακτίνας λέιζερ με τον δέκτη λέιζερ

 1. Πατήστε στον δέκτη λέιζερ το πλήκτρο Image alternative.
 2. Κρατήστε τον δέκτη λέιζερ με το παράθυρο ανίχνευσης κατευθείαν στο επίπεδο της ακτίνας λέιζερ.
 3. Κρατάτε σταθερό τον δέκτη λέιζερ κατά την ευθυγράμμιση και φροντίστε ώστε να είναι ελεύθερο το οπτικό πεδίο μεταξύ δέκτη λέιζερ και χωροβάτη λέιζερ.
  • Η λήψη της ακτίνας λέιζερ εμφανίζεται οπτικά και ηχητικά.
  • Ο δέκτης λέιζερ δείχνει την απόσταση από τον χωροβάτη λέιζερ.
  • Ο δέκτης λέιζερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποστάσεις (ακτίνες) έως 300 m.

Επεξήγηση των επιλογών μενού

 • Για να ανοίξετε το μενού πατήστε το πλήκτρο Image alternative.
 • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Image alternative και Image alternative για να πλοηγηθείτε στο μενού.
 • Το επιλεγμένο σύμβολο απεικονίζεται με ένα μαύρο φόντο. Παράδειγμα: Image alternative
 • Μια ενεργή ρύθμιση απεικονίζεται με ένα μαύρο πλαίσιο. Παράδειγμα: Image alternative
 • Για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Image alternative.
Βασικό μενού
Image alternative Λειτουργία σήμανσης
Image alternative Ταχύτητα περιστροφής
Image alternative Ρυθμίσεις χωροβάτη λέιζερ
Image alternative Ρυθμίσεις δέκτη λέιζερ
Image alternative Πληροφορίες
Image alternative Επιστροφή. Μεταβαίνετε χωρίς τροποποιήσεις σε ένα υπερκείμενο επίπεδο ή βγαίνετε από το μενού.
Μενού Λειτουργία σήμανσης
Image alternative Μενού Ρύθμιση πλάτους γραμμής (η ένδειξη δείχνει το τρέχον επιλεγμένο πλάτος)
Image alternative Μετακίνηση γραμμής προς τα αριστερά
Image alternative Μετακίνηση γραμμής προς τα δεξιά
Υπομενού Ρύθμιση πλάτους γραμμής
Image alternative Φαρδιά
Image alternative Μέτρια
Image alternative Στενή
Image alternative Κουκίδα
Μενού Ταχύτητα περιστροφής
Image alternative 300 στροφές ανά λεπτό
Image alternative 600 στροφές ανά λεπτό
Image alternative 1200 στροφές ανά λεπτό
Μενού Ρυθμίσεις χωροβάτη λέιζερ
Image alternative Λειτουργία αδρανοποίησης
Image alternative Προειδοποίησης κραδασμών
Image alternative Απενεργοποίηση των περιοχών ακτίνων
Υπομενού Προειδοποίηση κραδασμών
Image alternative Επίπεδο 1, μεγάλη ευαισθησία
Image alternative Επίπεδο 2, μέτρια ευαισθησία
Image alternative Επίπεδο 3, χαμηλή ευαισθησία
Υπομενού Λειτουργία αδρανοποίησης
Image alternative Λειτουργία αδρανοποίησης ενεργή
Image alternative Λειτουργία αδρανοποίησης ανενεργή
Υπομενού απενεργοποίησης των περιοχών ακτίνων
Image alternative Παράδειγμα: Περιοχή ακτίνας επάνω αριστερά ενεργοποιημένη
Image alternative Παράδειγμα: Περιοχή ακτίνας επάνω αριστερά απενεργοποιημένη
Image alternative Οι υπόλοιπες περιοχές ακτίνων ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται με τον ίδιο τρόπο.
Μενού Ρυθμίσεις δέκτη λέιζερ
Image alternative Ένταση ήχου
Image alternative Ακρίβεια
Υπομενού Ένταση ήχου
Image alternative Ήχος εκτός
Image alternative Ένταση ήχου επίπεδο 1
Image alternative Ένταση ήχου επίπεδο 2
Image alternative Ένταση ήχου επίπεδο 3
Υπομενού ακρίβειας
Image alternative 1 mm
Image alternative 2 mm
Image alternative 5 mm
Image alternative 10 mm
Image alternative 25 mm
Μενού Πληροφορίες
Image alternative Εκδόσεις λογισμικού
Image alternative Ημερομηνία σέρβις
Image alternative Κωδικός QR
Μενού AUTOΠατήστε το πλήκτρο Image alternative μία φορά, για να ανοίξετε το μενού AUTO.
Image alternative Αυτόματη ευθυγράμμιση
Image alternative Αυτόματη ευθυγράμμιση με λειτουργία επιτήρησης
Image alternative Αυτόματη λειτουργία Scanline

Δέκτης λέιζερ με βάση PRA 83

Image alternative
 1. Τοποθετήστε τον δέκτη λέιζερ λοξά από επάνω στην πλαστική θήκη του PRA 83.
 2. Πιέστε τώρα τον δέκτη λέιζερ στην πλαστική θήκη μέχρι η πλαστική θήκη να περιβάλλει εξ ολοκλήρου τον δέκτη λέιζερ.
 3. Τοποθετήστε την πλαστική θήκη στη μαγνητική λαβή.
 4. Πατήστε το πλήκτρο Image alternative.
 5. Ανοίξτε την περιστροφική λαβή της λαβής.
 6. Στερεώστε τη βάση δέκτη PRA 83 στην τηλεσκοπική ράβδο ή στη ράβδο στάθμισης και στερεώστε τη βιδώνοντας την περιστροφική λαβή.
  • Ο δέκτης λέιζερ είναι έτοιμος για μέτρηση.

Δέκτης λέιζερ με βάση PRA 80

Image alternative
 1. Ανοίξτε τον μηχανισμό ασφάλισης του PRA 80 και τοποθετήστε τον δέκτη λέιζερ.
 2. Κλείστε τον μηχανισμό ασφάλισης του PRA 80.
 3. Πατήστε το πλήκτρο Image alternative.
 4. Ανοίξτε την περιστροφική λαβή της λαβής.
 5. Στερεώστε τη βάση του δέκτη PRA 80 σε μια τηλεσκοπική ράβδο ή ράβδο στάθμισης και στερεώστε τη βιδώνοντας την περιστροφική λαβή.
  • Ο δέκτης λέιζερ είναι έτοιμος για μέτρηση.

Δέκτης λέιζερ με βάση PRA 81

Image alternative
 1. Ανοίξτε τον μηχανισμό ασφάλισης του PRA 81 και τοποθετήστε τον δέκτη λέιζερ.
 2. Κλείστε τον μηχανισμό ασφάλισης του PRA 81.
 3. Πατήστε το πλήκτρο Image alternative.
 4. Κρατήστε τον δέκτη λέιζερ με το παράθυρο ανίχνευσης κατευθείαν στο επίπεδο της ακτίνας λέιζερ.
 5. Τοποθετήστε τον δέκτη λέιζερ έτσι, ώστε στην ένδειξη απόστασης να εμφανίζεται 0 .
 6. Μετρήστε την επιθυμητή απόσταση με τη βοήθεια της μετροταινίας.

Φροντίδα και συντήρηση

Φροντίδα και συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από τοποθετημένη μπαταρία !
 • Πριν από κάθε εργασία φροντίδας και συντήρησης αφαιρείτε πάντα την μπαταρία!
Φροντίδα της συσκευής
 • Απομακρύνετε προσεκτικά τους ρύπους που έχουν επικαθήσει.
 • Καθαρίζετε το περίβλημα μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε υλικά φροντίδας με περιεκτικότητα σε σιλικόνη, διότι ενδέχεται να προσβάλλουν τα πλαστικά μέρη.
Φροντίδα επαναφορτιζόμενων μπαταριών Li‑Ion
 • Διατηρείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία καθαρή και απαλλαγμένη από λάδια και γράσα.
 • Καθαρίζετε το περίβλημα μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε υλικά φροντίδας με περιεκτικότητα σε σιλικόνη, διότι ενδέχεται να προσβάλλουν τα πλαστικά μέρη.
 • Αποφύγετε την εισχώρηση υγρασίας.
Συντήρηση
 • Ελέγχετε τακτικά όλα τα ορατά μέρη για τυχόν ζημιές και τα στοιχεία χειρισμού ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία.
 • Σε περίπτωση ζημιών και/ή δυσλειτουργιών, μην χρησιμοποιείται το επαναφορτιζόμενο εργαλείο. Αναθέστε αμέσως την επισκευή στο σέρβις της Hilti .
 • Μετά από εργασίες φροντίδας και συντήρησης, τοποθετήστε όλα τα συστήματα προστασίας και ελέγξτε τη λειτουργία τους.
Καθαρισμός του παραθύρου εξόδου λέιζερ
 • Φυσήξτε τη σκόνη από το παράθυρο εξόδου λέιζερ.
 • Μην ακουμπάτε το παράθυρο εξόδου λέιζερ με τα δάκτυλα.
  Χρησιμοποιώντας πολύ τραχύ υλικό καθαρισμού, μπορεί να γρατσουνιστεί το γυαλί και να περιοριστεί η ακρίβεια της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε άλλα υγρά, εκτός από καθαρό οινόπνευμα ή νερό, δεδομένου ότι ενδέχεται να προσβάλλουν τα πλαστικά μέρη.
  Στεγνώστε τον εξοπλισμό τηρώντας τις οριακές τιμές θερμοκρασίας, που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Σέρβις μετροτεχνίας Hilti

Το σέρβις μετροτεχνίας της Hilti διενεργεί τον έλεγχο και σε περίπτωση απόκλισης, την επαναφορά και τον επανέλεγχο της συμμόρφωσης της συσκευής με τις προδιαγραφές. Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές τη στιγμή του ελέγχου βεβαιώνεται γραπτώς από το πιστοποιητικό σέρβις. Προτείνεται:
 • Επιλέξτε κατάλληλο διάστημα ελέγχου ανάλογα με τη χρήση.
 • Μετά από ακραία καταπόνηση της συσκευής, πριν από σημαντικές εργασίες, ωστόσο τουλάχιστον ετησίως πρέπει να αναθέτετε έναν έλεγχο σέρβις μετροτεχνίας της Hilti .
Ο έλεγχος από το σέρβις μετροτεχνίας της Hilti δεν αποδεσμεύει τον χρήστη από τον έλεγχο της συσκευής πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Έλεγχος ακρίβειας μέτρησης

Για τη διατήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, πρέπει να ελέγχεται τακτικά η συσκευή (τουλάχιστον πριν από κάθε μεγαλύτερη/σημαντική μέτρηση).
Μετά από μια πτώση της συσκευής από μεγαλύτερο ύψος θα πρέπει να εξετάζεται η ικανότητα λειτουργίας. Υπό τις ακόλουθες συνθήκες μπορείτε να υποθέσετε ότι η συσκευή λειτουργεί απρόσκοπτα:
 • Κατά την πτώση δεν υπήρξε υπέρβαση του ύψους πτώσης που αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
 • Η συσκευή λειτουργούσε απρόσκοπτα και πριν από την πτώση.
 • Η συσκευή δεν υπέστη μηχανική ζημιά κατά την πτώση (π.χ. θραύση του πενταπρίσματος).
 • Η συσκευή παράγει κατά την χρήση στην εργασία μια περιστρεφόμενη ακτίνα λέιζερ.

Έλεγχος οριζόντιου κύριου και εγκάρσιου άξονα

Image alternative
 1. Στήστε το τρίποδο περ. 20 m από κάποιον τοίχο και ευθυγραμμίστε την κεφαλή του τρίποδου οριζόντια με τη βοήθεια αλφαδιού.
 2. Τοποθετήστε τη συσκευή στο τρίποδο και ευθυγραμμίστε την κεφαλή της συσκευής στον τοίχο με τη βοήθεια των εγκοπών στόχευσης.
 3. Εικόνα a: Με τη βοήθεια του δέκτη, κάντε λήψη ενός σημείου (σημείο 1) και σημαδέψτε στον τοίχο.
 4. Περιστρέψτε δεξιόστροφα κατά 90º τη συσκευή γύρω από τον άξονά της. Δεν επιτρέπεται να αλλάξετε το ύψος της συσκευής.
 5. Εικόνα b: Με τη βοήθεια του δέκτη λέιζερ, κάντε λήψη ενός δεύτερου σημείου (σημείο 2) και σημαδέψτε στον τοίχο.
 6. Εικόνα c και d: Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα άλλες δύο φορές και κάντε λήψη του σημείου 3 και του σημείου 4 με τη βοήθεια του δέκτη και σημαδέψτε στον τοίχο.
  Σε περίπτωση σχολαστικής διενέργειας θα πρέπει η κάθετη απόσταση των δύο σημαδεμένων σημείων 1 και 3 (κύριος άξονας) ή/και των σημείων 2 και 4 (εγκάρσιος άξονας) να ανέρχεται σε < 2 mm (στα 20 m). Σε περίπτωση μεγαλύτερης απόκλισης, στείλτε τη συσκευή για διακρίβωση στο σέρβις της Hilti .

Έλεγχος κάθετου άξονα

Image alternative
 1. Στήστε τη συσκευή κάθετα σε ένα κατά το δυνατό επίπεδο δάπεδο σε απόσταση περ. 1 έως 10 m από κάποιον τοίχο.
 2. Ευθυγραμμίστε τις λαβές παράλληλα με τον τοίχο.
 3. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή και σημαδέψτε το σημείο αναφοράς (R) στο δάπεδο.
 4. Με τη βοήθεια του δέκτη, σημαδέψτε το σημείο (A) στο κάτω άκρο του τοίχου.
 5. Με τη βοήθεια του δέκτη σημαδέψτε το σημείο (B) σε ύψος περ. 10 m.
 6. Περιστρέψτε τη συσκευή 180° και ευθυγραμμίστε τη στο σημείο αναφοράς (R) στο δάπεδο και στο κάτω σημείο (A) στον τοίχο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον σκοπό αυτό και την αυτόματη ευθυγράμμιση.
 7. Ευθυγραμμίστε αυτόματα το κάθετο επίπεδο λέιζερ.
 8. Με τη βοήθεια του δέκτη σημαδέψτε το σημείο (C) σε ύψος περ. 10 m.
  • Σε περίπτωση σχολαστικής διενέργειας θα πρέπει η οριζόντια απόσταση των δύο σημαδεμένων σημείων (B) και (C) να είναι < 2 mm (στα 10 m). Σε περίπτωση μεγαλύτερης απόκλισης, στείλτε τη συσκευή για διακρίβωση στο σέρβις της Hilti .

Μεταφορά και αποθήκευση

Μεταφορά και αποθήκευση

Μεταφορά επαναφορτιζόμενων εργαλείων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Ακούσια ενεργοποίηση κατά τη μεταφορά !
 • Μεταφέρετε τα προϊόντα σας πάντα χωρίς τις μπαταρίες τοποθετημένες!
 • Αφαιρέστε την/τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 • Μην μεταφέρετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ποτέ χύδην. Κατά τη μεταφορά θα πρέπει οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες να προστατεύονται από υπερβολικές κρούσεις και δονήσεις και να απομονώνονται από κάθε είδους αγώγιμα υλικά ή άλλες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με άλλους πόλους μπαταριών και προκληθεί βραχυκύκλωμα. Λάβετε υπόψη τις τοπικές προδιαγραφές μεταφοράς για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 • Δεν επιτρέπεται η αποστολή επαναφορτιζόμενων μπαταριών μέσω ταχυδρομείου. Απευθυνθείτε σε μια μεταφορική εταιρεία, όταν θέλετε να αποστείλετε άθικτες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 • Ελέγχετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για τυχόν ζημιές πριν από κάθε χρήση καθώς και πριν και μετά από μεγαλύτερης διάρκειας μεταφορά.
Αποθήκευση επαναφορτιζόμενων εργαλείων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  Ακούσια πρόκληση ζημιάς από ελαττωματικές μπαταρίες. !
 • Αποθηκεύετε τα προϊόντα σας πάντα χωρίς τις μπαταρίες τοποθετημένες!
 • Αποθηκεύετε τα προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε δροσερό και στεγνό χώρο. Προσέξτε τις οριακές τιμές θερμοκρασίας, που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
 • Μην φυλάτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πάνω στον φορτιστή. Μετά τη διαδικασία φόρτισης, αφαιρείτε πάντα την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τον φορτιστή.
 • Μην αποθηκεύετε ποτέ τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στον ήλιο, πάνω σε πηγές θερμότητας ή πίσω από τζάμια.
 • Αποθηκεύετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε σημείο στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και αναρμόδια άτομα.
 • Ελέγχετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για τυχόν ζημιές πριν από κάθε χρήση καθώς και πριν και μετά από μεγαλύτερης διάρκειας αποθήκευση.

Βοήθεια για προβλήματα

Σε βλάβες που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα ή δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Βλάβη
Πιθανή αιτία
Λύση
Η συσκευή δε λειτουργεί.
Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί ολόκληρη.
 • Κουμπώστε την μπαταρία ώστε να ακουστεί κλικ.
Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη.
 • Αντικαταστήστε την μπαταρία και φορτίστε την άδεια μπαταρία.
Η συσκευή έχει κάποιο σφάλμα.
 • Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή. Εάν παραμένει το παράθυρο, επικοινωνήστε με το σέρβις της Hilti .
Η μπαταρία αδειάζει πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως.
Πολύ χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 • Φέρτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σταδιακά σε θερμοκρασία δωματίου.
Η μπαταρία δεν κουμπώνει αισθητά κάνοντας "κλικ".
Οι προεξοχές ασφάλισης στην μπαταρία είναι λερωμένες.
 • Καθαρίστε τις προεξοχές ασφάλισης και τοποθετήστε ξανά την μπαταρία.
Έντονη αύξηση θερμοκρασίας στη συσκευή ή στην μπαταρία.
Ηλεκτρική βλάβη
 • Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή, αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, παρατηρήστε τη, αφήστε τη να κρυώσει και επικοινωνήστε με το σέρβις της Hilti .
Image alternative
Σοβαρό σφάλμα. Στον χωροβάτη λέιζερ αναβοσβήνουν όλα τα LED.
Σοβαρό σφάλμα. Το μήνυμα πραγματοποιείται πάντα με ένα σχετικό σύμβολο.
 • Περαιτέρω επεξεργασία αδύνατη. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά όλες τις συσκευές.
Image alternative
Προειδοποίηση
Το μήνυμα προειδοποίησης πραγματοποιείται πάντα με το σχετικό σύμβολο.
 • Για λύσεις ανατρέξτε στο εκάστοτε σύμβολο.
Image alternative
Η σύζευξη απέτυχε
Σύζευξη χωροβάτη λέιζερ και δέκτη λέιζερ αδύνατη.
 • Ακολουθήστε επακριβώς τις οδηγίες για τη σύζευξη των συσκευών.
Image alternative
Η σύζευξη απέτυχε
Σύζευξη τρίποδου και δέκτη λέιζερ δυνατή.
 • Ακολουθήστε επακριβώς τις οδηγίες για τη σύζευξη των συσκευών.
Image alternative
Προειδοποίησης κραδασμών
Η προειδοποίηση κραδασμών έχει ενεργοποιηθεί.
 • Φροντίστε για μια ασφαλή και αντικραδασμική ευστάθεια του χωροβάτη λέιζερ.
 • Αλλάξτε την ευαισθησία της λειτουργίας προειδοποίησης κραδασμών.
Image alternative
Προειδοποίηση θέσης λέιζερ
Λέιζερ με υπερβολική κλίση, στάθμιση αδύνατη.
 • Φέρτε το λέιζερ σε μια κατά το δυνατό όρθια θέση.
Image alternative
Προειδοποίηση κλίσης
Δέκτης λέιζερ εκτός αυτόματης περιοχής κλίσης.
Image alternative
Προειδοποίηση λειτουργίας επιτήρησης
Λειτουργία επιτήρησης αδύνατη ή έχει διακοπεί.
 • Ελέγξτε τη θέση του χωροβάτη λέιζερ και δέκτη λέιζερ και ευθυγραμμίστε εάν χρειάζεται εκ νέου τις συσκευές.
 • Απομακρύνετε τα εμπόδια από το επίπεδο του λέιζερ.
 • Αρχίστε στο τέλος τη λειτουργία επιτήρησης.
Image alternative
Προειδοποίηση ρύθμισης ύψους
Η αυτόματη ρύθμιση ύψους είναι αδύνατη.
 • Το τρίποδο δεν έχει συνδεθεί. Δημιουργία σύζευξης μεταξύ τρίποδου, χωροβάτη λέιζερ και δέκτη λέιζερ.
 • Ενεργοποιήστε το τρίποδο.
 • Ενεργοποιήστε το χωροβάτη λέιζερ.
Image alternative
Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας στον χωροβάτη λέιζερ χαμηλή.
Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας στον χωροβάτη λέιζερ χαμηλή.
 • Φορτίστε την μπαταρία.
Image alternative
Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας στον δέκτη λέιζερ χαμηλή.
Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας στον δέκτη λέιζερ χαμηλή.
 • Φορτίστε την μπαταρία.
Image alternative
Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας στο τρίποδο χαμηλή.
Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας στο τρίποδο χαμηλή.
 • Φορτίστε την μπαταρία.
Image alternative
Λειτουργία αδρανοποίησης ενεργοποιημένη.
Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αδρανοποίησης.

RoHS (οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών)

Image alternative
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τον πίνακα επικίνδυνων ουσιών: qr.hilti.com/r7677226.
Στο τέλος αυτής της τεκμηρίωσης θα βρείτε ως κωδικό QR έναν σύνδεσμο για τον πίνακα RoHS.

Διάθεση στα απορρίμματα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από ακατάλληλη διάθεση στα απορρίμματα! Κίνδυνοι για την υγεία από εξερχόμενα αέρια ή υγρά.
 • Μην αποστέλλετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά!
 • Καλύψτε τις συνδέσεις με ένα μη αγώγιμο υλικό, για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα.
 • Πετάξτε τις μπαταρίες έτσι ώστε να μην μπορούν να καταλήξουν στα χέρια παιδιών.
 • Απορρίψτε την μπαταρία στο Hilti Store ή απευθυνθείτε στην αρμόδια επιχείριση διάθεσης απορριμμάτων.
Image alternative Τα προϊόντα της Hilti είναι κατασκευασμένα σε μεγάλο ποσοστό από ανακυκλώσιμα υλικά. Προϋπόθεση για την ανακύκλωσή τους είναι ο κατάλληλος διαχωρισμός των υλικών. Σε πολλές χώρες, η Hilti παραλαμβάνει το παλιό σας εργαλείο για ανακύκλωση. Απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti ή στον σύμβουλο πωλήσεων.
Image alternative
 • Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, της ηλεκτρονικές συσκευές και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!

Εγγύηση κατασκευαστή

 • Για ερωτήσεις σχετικά με τους όρους εγγύησης απευθυνθείτε στον τοπικό συνεργάτη της Hilti .