Choose language

BX-S
BX‑SH B3

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

Στοιχεία για τις οδηγίες χρήσης

Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες χρήσης

 • Προειδοποίηση! Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε, ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών, των υποδείξεων ασφαλείας και προειδοποίησης, των εικόνων και των προδιαγραφών. Εξοικειωθείτε ιδίως με όλες τις οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης, τις εικόνες, τις προδιαγραφές καθώς και τα εξαρτήματα και τις λειτουργίες. Σε περίπτωση παράβλεψης υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και/ή σοβαρών τραυματισμών. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, των υποδείξεων ασφαλείας και προειδοποίησης για μεταγενέστερη χρήση.
 • Τα προϊόντα της Image alternative προορίζονται για τον επαγγελματία χρήστη και ο χειρισμός, η συντήρηση και η επισκευή τους επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο, ενημερωμένο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει ενημερωθεί ειδικά για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Από το προϊόν και τα βοηθητικά του μέσα ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι, όταν ο χειρισμός τους γίνεται με ακατάλληλο τρόπο από μη εκπαιδευμένο προσωπικό ή όταν δεν χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο.
 • Οι συνημμένες οδηγίες χρήσης αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο της τεχνολογίας τη στιγμή της εκτύπωσης. Μπορείτε να βρίσκετε πάντα την τρέχουσα έκδοση online στη σελίδα προϊόντων της Hilti. Χρησιμοποιήστε για αυτόν τον σκοπό τον σύνδεσμο ή τον κωδικό QR σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, που επισημαίνεται με το σύμβολο Image alternative.
 • Όταν δίνετε το προϊόν σε άλλους, βεβαιωθείτε ότι τους έχετε δώσει και αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Επεξήγηση συμβόλων

Υποδείξεις προειδοποίησης

Οι υποδείξεις προειδοποίησης προειδοποιούν από κινδύνους κατά την εργασία με το προϊόν. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες λέξεις επισήμανσης:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ !
 • Για μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, που οδηγεί σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
 • Για μια πιθανά επικίνδυνη κατάσταση, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ !
 • Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Σύμβολα στις οδηγίες χρήσης

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης
Image alternative Υποδείξεις χρήσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
Image alternative Χειρισμός ανακυκλώσιμων υλικών
Image alternative Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων

Σύμβολα σε εικόνες

Στις εικόνες χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Αυτοί οι αριθμοί παραπέμπουν στην εκάστοτε εικόνα στην αρχή αυτών των οδηγιών χρήσης.
Image alternative Η αρίθμηση δείχνει τη σειρά των βημάτων εργασίας στην εικόνα και ενδέχεται να διαφέρει από τα βήματα εργασίας στο κείμενο.
Image alternative Οι αριθμοί θέσης χρησιμοποιούνται στην εικόνα Επισκόπηση και παραπέμπουν στους αριθμούς του υπομνήματος στην ενότητα Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος .
Image alternative Αυτό το σύμβολο έχει σκοπό να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή σας κατά την εργασία με το προϊόν.

Σύμβολα ανάλογα με το προϊόν

Σύμβολα στο προϊόν

Στο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Το εργαλείο υποστηρίζει τεχνολογία NFC, που είναι συμβατή με πλατφόρμες iOS και Android.

Πάνω στο προϊόν

Πληροφορίες λέιζερ
Image alternative Κατηγορία λέιζερ 1, βασισμένη στο πρότυπο IEC/EN 60825-1:2014 και ικανοποιεί το CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Πληροφορίες προϊόντος

Τα προϊόντα της Image alternative προορίζονται για τον επαγγελματία χρήστη και ο χειρισμός, η συντήρηση και η επισκευή τους επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο, ενημερωμένο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει ενημερωθεί ειδικά για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Από το προϊόν και τα βοηθητικά του μέσα ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι, όταν ο χειρισμός τους γίνεται με ακατάλληλο τρόπο από μη εκπαιδευμένο προσωπικό ή όταν δεν χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο.
Η περιγραφή τύπου και ο αριθμός σειράς αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.
 • Αντιγράψτε τον αριθμό σειράς στον ακόλουθο πίνακα. Θα χρειαστείτε τα στοιχεία προϊόντος για ερωτήματα προς την αντιπροσωπεία μας ή το σέρβις μας.
  Στοιχεία προϊόντος
  Λέιζερ
  Στήριγμα
  BX-S
  BX-SH B3
  Γενιά
  01
  Αρ. σειράς

Δήλωση συμμόρφωσης

Image alternative
Ο κατασκευαστής δηλώνει ως μόνος υπεύθυνος ότι το προϊόν που περιγράφεται εδώ ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα.
Τα έγγραφα τεχνικής τεκμηρίωσης υπάρχουν εδώ:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ασφάλεια

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Image alternative ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες. Από αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι, όταν χρησιμοποιείται με ακατάλληλο τρόπο. Από παραλείψεις κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκληθούν ζημιές στο προϊόν και/ή σοβαροί τραυματισμοί.
Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
Ασφάλεια χώρου εργασίας
 • Διατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και με καλό φωτισμό. Η αταξία στο χώρο εργασίας και οι μη φωτισμένες περιοχές μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
 • Μην εργάζεστε με το προϊόν σε περιβάλλον επικίνδυνο για εκρήξεις, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.
 • Κατά την χρήση του προϊόντος, κρατάτε μακριά τα παιδιά και άλλα πρόσωπα.
 • Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο εντός των καθορισμένων ορίων χρήσης.
 • Προσέχετε τους ισχύοντες στη χώρα σας κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.
Ηλεκτρική ασφάλεια
 • Μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή σε υγρασία . Η εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει βραχυκυκλώματα, ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή εκρήξεις.
 • Στεγνώστε το προϊόν, πριν το τοποθετήσετε στο δοχείο μεταφοράς.
Ασφάλεια προσώπων
 • Να είστε πάντα προσεκτικοί, να προσέχετε τι κάνετε και να εργάζεστε με το προϊόν με περίσκεψη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μία στιγμή απροσεξίας κατά την χρήση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 • Αποφύγετε τις αφύσικες στάσεις του σώματος. Φροντίστε για την ασφαλή στήριξη του σώματός σας και διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας.
 • Φοράτε προσωπικό εξοπλισμό προστασίας. Η χρήση εξοπλισμού προσωπικής προστασίας μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.
 • Μην καθιστάτε ανενεργά τα συστήματα ασφαλείας και μην απομακρύνετε τις πινακίδες υποδείξεων και προειδοποιήσεων.
 • Αποφεύγετε την ακούσια θέση σε λειτουργία της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι απενεργοποιημένο, πριν τοποθετήσετε μπαταρίες και πριν αναλάβετε ή μεταφέρετε το προϊόν.
 • Χρησιμοποιείτε το προϊόν και τα αξεσουάρ σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες και έτσι όπως προβλέπεται για τον συγκεκριμένο τύπο εργαλείου. Λαμβάνετε ταυτόχρονα υπόψη τις συνθήκες εργασίες και την προς εκτέλεση εργασία. Η χρήση προϊόντων για εργασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
 • Μην εκτιμάτε λάθος την ασφάλεια και μην παραβλέπετε τους κανόνες ασφαλείας, ακόμη και όταν, μετά από πολλές χρήσεις, έχετε εξοικειωθεί με το προϊόν. Από απρόσεκτες ενέργειας μπορούν να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί εντός κλάσματος δευτερολέπτου.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος κοντά σε ιατρικές συσκευές.
Χρήση και αντιμετώπιση του προϊόντος
 • Χρησιμοποιείτε το προϊόν και τα αξεσουάρ μόνο σε τεχνικά άψογη κατάσταση.
 • Φυλάτε τα προϊόντα που δεν χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε να χρησιμοποιήσουν το προϊόν άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Το προϊόν είναι επικίνδυνο, όταν χρησιμοποιείται από άπειρα πρόσωπα.
 • Φροντίζετε σχολαστικά το προϊόν. Ελέγχετε, εάν τα κινούμενα μέρη λειτουργούν άψογα και δεν μπλοκάρουν, εάν έχουν σπάσει κάποια εξαρτήματα ή έχουν υποστεί τέτοια ζημιά ώστε να επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία του προϊόντος. Αναθέτετε την επισκευή των εξαρτημάτων που έχουν υποστεί ζημιά, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε κακά συντηρημένα προϊόντα.
 • Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η τροποποίηση ή παραποίηση του προϊόντος. Τροποποιήσεις ή μετατροπές, που δεν έχουν επιτραπεί ρητά από τηHilti , μπορεί να περιορίσουν το δικαίωμα του χρήστη να θέσει σε λειτουργία το προϊόν.
 • Πριν από σημαντικές μετρήσεις, καθώς και μετά από πτώση ή άλλες μηχανικές επιδράσεις, πρέπει να ελέγχετε την ακρίβεια του προϊόντος.
 • Τα αποτελέσματα της μέτρησης ενδέχεται να επηρεαστούν, λόγω της αρχής λειτουργίας, από συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος. Τέτοιες είναι π.χ. η εγγύτητα σε συσκευές που παράγουν ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία, οι δονήσεις και οι αλλαγές της θερμοκρασίας.
 • Από γρήγορα μεταβαλλόμενες συνθήκες μέτρησης μπορεί να παραποιηθούν τα αποτελέσματα της μέτρησης.
 • Εάν μεταφέρετε το προϊόν από πολύ κρύο σε ζεστό περιβάλλον ή το αντίστροφο, θα πρέπει να αφήσετε το προϊόν να εγκλιματιστεί πριν από τη χρήση. Από μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες και λανθασμένα αποτελέσματα μέτρησης.
 • Σε περίπτωση χρήσης με αντάπτορες και αξεσουάρ βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ είναι καλά στερεωμένο.
 • Παρόλο που το προϊόν έχει σχεδιαστεί για σκληρή χρήση σε εργοτάξια, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σχολαστικά, όπως όλα τα άλλα οπτικά και ηλεκτρικά προϊόντα (κιάλια, γυαλιά, φωτογραφικές μηχανές).
 • Τηρείτε τις αναφερόμενες θερμοκρασίες λειτουργίας και αποθήκευσης.

Πρόσθετες υποδείξεις για την ασφάλεια

 • Σε περίπτωση ακατάλληλου ανοίγματος του προϊόντος μπορεί να εξέλθει ακτινοβολία λέιζερ που υπερβαίνει την κατηγορία 1. Αναθέστε την επισκευή του προϊόντος μόνο στο σέρβις της Hilti .
 • Μην κατευθύνετε το προϊόν κόντρα στον ήλιο ή σε άλλες ισχυρές πηγές φωτισμού.
 • Μην στρέφετε το λέιζερ σε άλλα πρόσωπα και όχι σε γυμνό δέρμα από μικρή απόσταση.
 • Απενεργοποιήστε το προϊόν, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε πολύ φωτεινό περιβάλλον. Η ακτίνα λέιζερ πρέπει να παραμένει ορατή. Συσκοτίστε ή σκιάστε ενδεχομένως την περιοχή εργασίας.
 • Μετά από πτώση ή άλλες μηχανικές επιδράσεις πρέπει να ελέγξετε την ακρίβεια του προϊόντος.
 • Διατηρείτε καθαρό το παράθυρο εξόδου λέιζερ, για την αποφυγή λανθασμένων μετρήσεων.
 • Προσέξτε τις εθνικές απαιτήσεις προστασίας κατά την εργασία.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Παρόλο που το προϊόν ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις των οδηγιών που ισχύουν, η Hilti δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να δεχτεί παρεμβολές από έντονη ακτινοβολία, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες. Σε αυτήν την περίπτωση ή σε περίπτωση άλλων αμφιβολιών, πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμαστικές μετρήσεις. Η Hilti δεν μπορεί επίσης να αποκλείσει ότι δε θα προκληθούν παρεμβολές σε άλλες συσκευές (π.χ. συστήματα πλοήγησης αεροπλάνων).

Επιμελής χειρισμός και χρήση μπαταριών

 • Αφαιρείτε τις μπαταρίες από το προϊόν, όταν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες ενδέχεται να διαβρωθούν σε περίπτωση μεγαλύτερης διάρκειας αποθήκευσης και να εκφορτιστούν.
 • Φροντίστε ώστε οι μπαταρίες να μην καταλήγουν στα χέρια παιδιών.
 • Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα καινούργιες και παλιές μπαταρίες. Αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικών κατασκευαστών ή με διαφορετικές περιγραφές τύπου.
 • Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά.
 • Χρησιμοποιείτε για αυτό το προϊόν μόνο τον προβλεπόμενο τύπο μπαταρίας. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και κίνδυνο πυρκαγιάς.
 • Προσέξτε κατά την αντικατάσταση μπαταριών τη σωστή πολικότητα. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
 • Μην υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες και μην τις ρίχνετε στη φωτιά. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν και μπορεί να απελευθερωθούν τοξικές ουσίες.
 • Μη φορτίζετε τις μπαταρίες.
 • Μην κολλάτε τις μπαταρίες στο προϊόν.
 • Μην αποφορτίζετε τις μπαταρίες βραχυκυκλώνοντάς τις. Οι μπαταρίες μπορεί να χάσουν τη στεγανότητα, να εκραγούν, να καούν και να προκαλέσουν τραυματισμούς.
 • Μην προκαλείτε ζημιές στις μπαταρίες και μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες. Οι μπαταρίες μπορεί να χάσουν τη στεγανότητα, να εκραγούν, να καούν και να προκαλέσουν τραυματισμούς.

Περιγραφή

Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος

Image alternative
 1. Παράθυρο εξόδου λέιζερ
 2. Δαχτυλίδι ρύθμισης
 3. Πλήκτρο on/off
 4. Κουμπί απασφάλισης
 5. Βίδα στερέωσης
 6. Στήριγμα

Κατάλληλη χρήση

Το προϊόν που περιγράφεται είναι ένα λέιζερ. Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με το επαναφορτιζόμενο καρφωτικό BX 3 . Όταν το λέιζερ είναι τοποθετημένο στο σχετικό στήριγμα BX‑SH B3 (01) και είναι ρυθμισμένη μια συγκεκριμένη απόσταση, το λέιζερ επιτρέπει έναν γρήγορο προσδιορισμό της ακριβής θέσης, στην οποία θέλετε να τοποθετηθεί το επόμενο εξάρτημα στερέωσης.

Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Έκταση παράδοσης

Λέιζερ, 3x μπαταρίες AA (όχι σε όλες τις αγορές), οδηγίες χρήσης
Περισσότερα προϊόντα συστήματος εγκεκριμένα για το προϊόν σας θα βρείτε στο Hilti Store ή στη διεύθυνση: www.hilti.group

Ένδειξη "Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας χαμηλή"

Σε περίπτωση που μειωθεί η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας κάτω από το 10%, αναβοσβήνει η δίοδος λέιζερ με έναν συγκεκριμένο τρόπο:
Χρονικό σημείο εμφάνισης
Φωτεινό σήμα
Κατά την ενεργοποίηση
5× αναλαμπή
Κατά τη λειτουργία
5× αναλαμπή (κάθε 5 λεπτά)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προβαλλόμενες ακτίνες
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(11,81 in, 15,75 in, 19,69 in, 23,62 in, 31,50 in)
Ακρίβεια (σε όχι εφαρμοσμένο καρφωτικό)
-15% ... +5%
Κατηγορία λέιζερ
1
Αυτόματη απενεργοποίηση
≈ 6 min
Διάρκεια λειτουργίας
στους +20 °C (+68 °F): 15 h (τυπική)
Τροφοδοσία ρεύματος
3× μπαταρίες AA (1,5 V)
Εύρος τάσης
2,7 V … 5 V
Μέγιστη μέση ισχύς εξόδου (p)
≤ 600 mW
Βάρος με μπαταρίες
266 g
(9,38 oz)
Βάρος με βάση και με μπαταρίες
354 g
(12,49 oz)
Διαστάσεις λέιζερ (μήκος x πλάτος × ύψος)
103,6 mm × 70,1 mm × 76,4 mm
(4,079 in × 2,760 in × 3,008 in)
Διαστάσεις στηρίγματος (μήκος x πλάτος × ύψος)
85,4 mm × 100,7 mm × 137,3 mm
(3,362 in × 3,965 in × 5,406 in)
Μέγιστη ατμοσφαιρική υγρασία χωρίς συμπύκνωση
85%
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία
0 ℃ … 50 ℃
(32,0 ℉ … 122,0 ℉)
Θερμοκρασία αποθήκευσης
−15 ℃ … 70 ℃
(5,0 ℉ … 158,0 ℉)

Χειρισμός

Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στην παρούσα τεκμηρίωση και στο προϊόν.

Πρώτη θέση σε λειτουργία

Το BX-S παραδίδεται με ήδη τοποθετημένες μπαταρίες (όχι σε όλες τις αγορές). Για τη λειτουργία πρέπει αρχικά να αφαιρέσετε τη μονωτική μεμβράνη, με την οποία οι μπαταρίες προστατεύονται από πρόωρη εκφόρτιση.
 1. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταριών.
 2. Αφαιρέστε τη μονωτική μεμβράνη.
 3. Τοποθετήστε το καπάκι με τις προεξοχές πρώτα στη θήκη μπαταριών και κλείστε το. Το καπάκι ασφαλίζει με έναν χαρακτηριστικό ήχο.

Αντικατάσταση μπαταριών

Image alternative
 1. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταριών.
 2. Τοποθετήστε τις τρεις μπαταρίες AA στη θήκη μπαταριών.
  • Προσέξτε τη σωστή πολικότητα.
 3. Τοποθετήστε το καπάκι με τις προεξοχές πρώτα στη θήκη μπαταριών και κλείστε το. Το καπάκι ασφαλίζει με έναν χαρακτηριστικό ήχο.

Τοποθέτηση στηρίγματος

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από παγίδευση κατά την τοποθέτηση του στηρίγματος!
 • Φοράτε κατά την τοποθέτηση του στηρίγματος κατάλληλη προστασία για τα χέρια.
Image alternative
 1. Ανοίξτε τη βίδα στερέωσης.
 2. Τοποθετήστε το στήριγμα γύρω από το καρφωτικό.
 3. Σφίξτε τη βίδα στερέωσης.
 4. Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση.
  • Οι σχισμές στο στήριγμα πρέπει να συμπίπτουν ακριβώς με τις σχισμές αερισμού του καρφωτικού.

Τοποθέτηση / αφαίρεση λέιζερ

Image alternative
 1. Τοποθετήστε το στήριγμα.
 2. Τοποθετήστε το λέιζερ με την μπροστινή προεξοχή ασφάλισης στο στήριγμα.
 3. Πιέστε στη συνέχεια το λέιζερ με την πίσω προεξοχή ασφάλισης στο στήριγμα, μέχρι να ασφαλίσει με ένα χαρακτηριστικό κλικ.
 4. Ελέγξτε, ότι οι δύο προεξοχές ασφάλισης του λέιζερ είναι ασφαλισμένες καλά στο στήριγμα.
 5. Για αφαίρεση, πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης στο λέιζερ και αφαιρέστε το από το στήριγμα.

Χρήση λέιζερ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από ακτινοβολία λέιζερ! Η εξερχόμενη ακτινοβολία λέιζερ μπορεί να εξέλθει ανεξέλεγκτα.
 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, όταν είναι σπασμένος κάποιος φακός ή το παράθυρο εξόδου λέιζερ, ή όταν το λέιζερ έχει ασυνήθιστη εμφάνιση (πολύ φωτεινές ή πολύ σκοτεινές περιοχές, διακοπή τόξου λέιζερ, κτλ.).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος από ακατάλληλη χρήση! Από παραποιημένα αποτελέσματα μέτρησης ενδέχεται να γίνει λανθασμένη τοποθέτηση των εξαρτημάτων στερέωσης.
 • Το προϊόν είναι ένα βοήθημα και δεν υποκαθιστά ένα εργαλείο μέτρησης. Είναι κατάλληλο μόνο για μια κατά προσέγγιση μέτρηση και δεν μπορεί να παρέχει ακριβείς τιμές μέτρησης. Προσέχετε κατά τη χρήση τις ανοχές μέτρησης που παρουσιάζονται.
 • Χρησιμοποιήστε το λέιζερ BX‑S αποκλειστικά και μόνο με το σχετικό στήριγμα BX‑SH B3 σε ένα καρφωτικό Hilti της σειράς προϊόντων BX 3.
 • Το καρφωτικό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με το πόδι στήριξης δεσμίδας και πρέπει να εφαρμόζεται ακριβώς υπό ορθή γωνία.
 • Χρησιμοποιείτε το λέιζερ μόνο σε επιφάνειες κατά το δυνατό επίπεδες.
Image alternative
 1. Πατήστε το πλήκτρο on / off, για να ενεργοποιήσετε το λέιζερ.
  Το λέιζερ απενεργοποιείται αυτόματα, εάν για 6 λεπτά δεν τοποθετηθεί κανένα εξάρτημα στερέωσης.
 2. Ρυθμίστε την επιθυμητή απόσταση με τον περιστροφικό επιλογέα.
 3. Τοποθετήστε ένα εξάρτημα στερέωσης (βλέπε οδηγίες καρφωτικού).
 4. Τοποθετήστε το καρφωτικό για το επόμενο εξάρτημα στερέωσης έτσι στο υπόστρωμα, ώστε το τόξο λέιζερ να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο πάνω από το εξάρτημα στερέωσης που τοποθετήσατε πριν.
  Η σωστή ακτίνα εμφανίζεται μόνο, όταν δεν πιέζετε το καρφωτικό.
 5. Τοποθετήστε το επόμενο εξάρτημα στερέωσης.
 6. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5, μέχρι να μην θέλετε να τοποθετήσετε άλλο εξάρτημα στερέωσης.
 7. Πατήστε το πλήκτρο on / off, για να απενεργοποιήσετε το λέιζερ.

Φροντίδα και συντήρηση

Φροντίδα του προϊόντος
 • Απομακρύνετε προσεκτικά τους ρύπους που έχουν επικαθήσει.
 • Φυσήξτε τη σκόνη από το παράθυρο εξόδου λέιζερ. Μην ακουμπάτε το παράθυρο εξόδου λέιζερ με τα δάκτυλά σας.
 • Καθαρίζετε το περίβλημα μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε υλικά φροντίδας με περιεκτικότητα σε σιλικόνη, διότι ενδέχεται να προσβάλλουν τα πλαστικά μέρη.
Συντήρηση
 • Ελέγχετε τακτικά όλα τα ορατά μέρη για τυχόν ζημιές και την άψογη λειτουργία όλων των χειριστηρίων.
 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση ζημιών ή/και δυσλειτουργιών. Αναθέστε άμεσα την επισκευή του προϊόντος στο σέρβις της Hilti .
 • Μετά από εργασίες φροντίδας και συντήρησης, τοποθετήστε όλα τα συστήματα προστασίας και ελέγξτε την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Για μια ασφαλή λειτουργία χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Εγκεκριμένα από τη Hilti ανταλλακτικά, αναλώσιμα και αξεσουάρ για το προϊόν σας θα βρείτε στο πλησιέστερο Hilti Store ή στη διεύθυνση: www.hilti.group

Έλεγχος ακρίβειας

 1. Σημαδέψτε ένα σημείο σε μια επίπεδη επιφάνεια (έναν σταυρό).
 2. Τοποθετήστε το λέιζερ σωστά στο καρφωτικό.
 3. Τοποθετήστε το καρφωτικό με την κάννη στο κέντρο του σημαδεμένου σταυρού.
 4. Θέστε σε λειτουργία το λέιζερ και ρυθμίστε το στα 300 mm.
 5. Κάντε δεξιά, αριστερά και πάνω από το αρχικό σημάδι τρία ακόμη σημάδια στον προβαλλόμενο κύκλο λέιζερ.
 6. Απενεργοποιήστε το λέιζερ και παραμερίστε την άκρη το καρφωτικό.
 7. Μετρήστε τώρα τις αποστάσεις ανάμεσα στο αρχικό σημάδι και στα τρία νέα σημάδια.
  • Η απόκλιση κάθε σημείου δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από -15% έως +5% των 300 mm.
  • Εάν η απόκλιση είναι μεγαλύτερη, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
 8. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 7 για όλες τις υπόλοιπες ακτίνες (400 mm, 500 mm, 600 mm και 800 mm).

Μεταφορά και αποθήκευση

Μεταφορά
 • Ελέγχετε το προϊόν για τυχόν ζημιές πριν από κάθε χρήση καθώς και πριν και μετά από μεγαλύτερης διάρκειας μεταφορά.
Αποθήκευση
 • Αποθηκεύετε το προϊόν και τις μπαταρίες σε δροσερό και στεγνό χώρο. Προσέξτε τις οριακές τιμές θερμοκρασίας, που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
 • Μην αποθηκεύετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες στον ήλιο, πάνω σε πηγές θερμότητας ή πίσω από τζάμια.
 • Αποθηκεύετε το προϊόν και τις μπαταρίες σε σημείο στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και αναρμόδια άτομα.
 • Ελέγχετε το προϊόν για τυχόν ζημιές πριν από κάθε χρήση καθώς και πριν και μετά από μεγαλύτερης διάρκειας αποθήκευση.

Βοήθεια για προβλήματα

Σε βλάβες που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα ή δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Βλάβη
Πιθανή αιτία
Λύση
Το λέιζερ δεν λειτουργεί.
Οι μπαταρίες έχουν αδειάσει.
Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί λάθος.
Δεν έχει αφαιρεθεί η μονωτική μεμβράνη πριν από την πρώτη χρήση.
Θερμοκρασία εκτός επιτρεπόμενου εύρους.
 • Φέρτε το προϊόν σιγά-σιγά στο επιτρεπόμενο εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας.
Πλήκτρο on/off ή λέιζερ με βλάβη.
 • Απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Λανθασμένα αποτελέσματα μέτρησης
Ρύποι ή ξένα σώματα ανάμεσα στο στήριγμα και στο καρφωτικό ή ανάμεσα στο στήριγμα και το λέιζερ
 • Καθαρίστε το καρφωτικό, το στήριγμα και την υποδοχή του λέιζερ.
Στήριγμα τοποθετημένο λανθασμένα στο καρφωτικό ή λέιζερ τοποθετημένο λανθασμένα στο στήριγμα
 • Αφαιρέστε το στήριγμα και το λέιζερ και τοποθετήστε σωστά τα δύο προϊόντα.
Η δίοδος λέιζερ είναι ελαττωματική ή έχει μετατοπιστεί από κάποιο χτύπημα
 • Απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Καρφωτικό όχι τοποθετημένο υπό ορθή γωνία στην επιφάνεια.
 • Τοποθετήστε το καρφωτικό ακριβώς υπό ορθή γωνία πάνω στην επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε το πόδι στήριξης δεσμίδας.

Διάθεση στα απορρίμματα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού. Κίνδυνος από ακατάλληλη διάθεση στα απορρίμματα.
 • Σε περίπτωση ακατάλληλης απόρριψης του εξοπλισμού μπορούν να παρουσιαστούν τα ακόλουθα: Κατά την καύση πλαστικών μερών δημιουργούνται τοξικά αέρια, που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν και να προκαλέσουν έτσι δηλητηριάσεις, εγκαύματα, χημικά εγκαύματα ή ρύπανση στο περιβάλλον, όταν υποστούν ζημιά ή εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Πετώντας το εργαλείο απλά στα σκουπίδια, επιτρέπετε σε αναρμόδια πρόσωπα να χρησιμοποιήσουν ακατάλληλα τον εξοπλισμό. Ενδέχεται να τραυματίσουν σοβαρά τον εαυτό τους ή τρίτους καθώς και να ρυπάνουν το περιβάλλον.
 • Διαθέτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις.
Image alternative Τα εργαλεία της Hilti είναι κατασκευασμένα σε μεγάλο ποσοστό από ανακυκλώσιμα υλικά. Προϋπόθεση για την ανακύκλωσή τους είναι ο κατάλληλος διαχωρισμός των υλικών. Σε πολλές χώρες, η Hilti παραλαμβάνει το παλιό σας εργαλείο για ανακύκλωση. Ρωτήστε το σέρβις ή τον σύμβουλο πωλήσεων της Hilti .
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Image alternative
 • Μην πετάτε τα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!

Εγγύηση κατασκευαστή

 • Για ερωτήσεις σχετικά με τους όρους εγγύησης απευθυνθείτε στον τοπικό συνεργάτη της Hilti .