Choose language

PM 2-LG

Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο

Στοιχεία για τις οδηγίες χρήσης

Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες χρήσης

 • Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία και απρόσκοπτο χειρισμό.
 • Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στις παρούσες οδηγίες χρήσης και στο προϊόν.
 • Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης πάντα στο προϊόν και δίνετε το προϊόν σε άλλα πρόσωπα μόνο μαζί με αυτές τις οδηγίες.

Επεξήγηση συμβόλων

Υποδείξεις προειδοποίησης

Οι υποδείξεις προειδοποίησης προειδοποιούν από κινδύνους κατά την εργασία με το προϊόν. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες λέξεις επισήμανσης:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ !
 • Για μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, που οδηγεί σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
 • Για μια πιθανά επικίνδυνη κατάσταση, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ !
 • Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Σύμβολα στην τεκμηρίωση

Στην παρούσα τεκμηρίωση χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Πριν από τη χρήση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
Image alternative Υποδείξεις χρήσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
Image alternative Χειρισμός ανακυκλώσιμων υλικών
Image alternative Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων

Σύμβολα σε εικόνες

Στις εικόνες χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Αυτοί οι αριθμοί παραπέμπουν στην εκάστοτε εικόνα στην αρχή αυτών των οδηγιών
Image alternative Η αρίθμηση δείχνει τη σειρά των βημάτων εργασίας στην εικόνα και ενδέχεται να διαφέρει από τα βήματα εργασίας στο κείμενο
Image alternative Οι αριθμοί θέσης χρησιμοποιούνται στην εικόνα Επισκόπηση και παραπέμπουν στους αριθμούς του υπομνήματος στην ενότητα Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος
Image alternative Αυτό το σύμβολο έχει σκοπό να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή σας κατά την εργασία με το προϊόν.

Σύμβολα ανάλογα με το προϊόν

Σύμβολα στο προϊόν

Στο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Το προϊόν υποστηρίζει τεχνολογία NFC, που είναι συμβατή με πλατφόρμες iOS και Android.

Πληροφορίες προϊόντος

Τα προϊόντα της Image alternative προορίζονται για τον επαγγελματία χρήστη και ο χειρισμός, η συντήρηση και η επισκευή τους επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο, ενημερωμένο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει ενημερωθεί ειδικά για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Από το προϊόν και τα βοηθητικά του μέσα ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι, όταν ο χειρισμός τους γίνεται με ακατάλληλο τρόπο από μη εκπαιδευμένο προσωπικό ή όταν δεν χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο.
Η περιγραφή τύπου και ο αριθμός σειράς αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.
 • Αντιγράψτε τον αριθμό σειράς στον ακόλουθο πίνακα. Θα χρειαστείτε τα στοιχεία προϊόντος για ερωτήματα προς την αντιπροσωπεία μας ή το σέρβις μας.
  Στοιχεία προϊόντος
  Λέιζερ προβολής γραμμών
  PM 2-LG
  Γενιά
  02
  Αρ. σειράς

Δήλωση συμμόρφωσης

Image alternative
Ο κατασκευαστής δηλώνει ως μόνος υπεύθυνος ότι το προϊόν που περιγράφεται εδώ ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα.
Τα έγγραφα τεχνικής τεκμηρίωσης υπάρχουν εδώ:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Αυτοκόλλητα στο προϊόν

Πληροφορίες λέιζερ
Image alternative Κατηγορία λέιζερ 2, βασισμένη στο πρότυπο IEC60825-1/EN60825-1:2014 και αντιστοιχεί σε CFR 21 § 1040.10 και 1040.11 (Laser Notice 56).
Μην κοιτάτε στην ακτίνα.

Ασφάλεια

Γενικές υποδείξεις για την ασφάλεια Εργαλεία μέτρησης

Image alternative ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες. Από εργαλεία μέτρησης ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι, όταν χρησιμοποιούνται με ακατάλληλο τρόπο. Από παραλείψεις κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκληθούν ζημιές στο εργαλείο μέτρησης και/ή σοβαροί τραυματισμοί.
Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
Ασφάλεια χώρου εργασίας
 • Διατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και με καλό φωτισμό. Η αταξία στο χώρο εργασίας και οι μη φωτισμένες περιοχές μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
 • Μην εργάζεστε με το προϊόν σε περιβάλλον επικίνδυνο για εκρήξεις, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.
 • Κατά την χρήση του προϊόντος, κρατάτε μακριά τα παιδιά και άλλα πρόσωπα.
 • Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο εντός των καθορισμένων ορίων χρήσης.
 • Προσέχετε τους ισχύοντες στη χώρα σας κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.
Ηλεκτρική ασφάλεια
 • Μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή σε υγρασία . Η εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει βραχυκυκλώματα, ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή εκρήξεις.
 • Παρόλο που το προϊόν προστατεύεται από την εισχώρηση υγρασίας, θα πρέπει να το σκουπίζετε πριν το τοποθετήσετε στο δοχείο μεταφοράς.
Ασφάλεια προσώπων
 • Να είσαστε πάντα προσεκτικοί, να προσέχετε τι κάνετε και να εργάζεστε με το εργαλείο μέτρησης με περίσκεψη. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία μέτρησης, όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του εργαλείου μέτρησης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 • Αποφύγετε τις αφύσικες στάσεις του σώματος. Φροντίστε για την ασφαλή στήριξη του σώματός σας και διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας.
 • Φοράτε προσωπικό εξοπλισμό προστασίας. Η χρήση εξοπλισμού προσωπικής προστασίας μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.
 • Μην καθιστάτε ανενεργά τα συστήματα ασφαλείας και μην απομακρύνετε τις πινακίδες υποδείξεων και προειδοποιήσεων.
 • Αποφεύγετε την ακούσια θέση σε λειτουργία της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο το εργαλείο μέτρησης, πριν το συνδέσετε στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία, πριν το πιάσετε ή το μεταφέρετε.
 • Χρησιμοποιείτε το προϊόν και τα αξεσουάρ σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες και έτσι όπως προβλέπεται για τον συγκεκριμένο τύπο εργαλείου. Λαμβάνετε ταυτόχρονα υπόψη τις συνθήκες εργασίες και την προς εκτέλεση εργασία. Η χρήση προϊόντων για εργασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
 • Μην εκτιμάτε λάθος την ασφάλεια και μην παραβλέπετε τους κανόνες ασφαλείας για εργαλεία μέτρησης, ακόμη και όταν, μετά από πολλές χρήσεις, έχετε εξοικειωθεί με το εργαλείο μέτρησης. Από απρόσεκτες ενέργειας μπορούν να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί εντός κλάσματος δευτερολέπτου.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση του εργαλείου μέτρησης κοντά σε ιατρικές συσκευές.
Χρήση και αντιμετώπιση του εργαλείου μέτρησης
 • Χρησιμοποιείτε το προϊόν και τα αξεσουάρ μόνο σε τεχνικά άψογη κατάσταση.
 • Φυλάτε τα εργαλεία μέτρησης που δεν χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε να χρησιμοποιήσουν το προϊόν άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Τα εργαλεία μέτρησης είναι επικίνδυνα, όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα πρόσωπα.
 • Φροντίζετε σχολαστικά τα εργαλεία μέτρησης. Ελέγχετε, εάν τα κινούμενα μέρη λειτουργούν άψογα και δεν μπλοκάρουν, εάν έχουν σπάσει κάποια εξαρτήματα ή έχουν υποστεί τέτοια ζημιά ώστε να επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία του εργαλείου μέτρησης. Δώστε τα χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μέτρησης. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε κακά συντηρημένα εργαλεία μέτρησης.
 • Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η τροποποίηση ή παραποίηση του προϊόντος. Τροποποιήσεις ή μετατροπές, που δεν έχουν επιτραπεί ρητά από τηHilti , μπορεί να περιορίσουν το δικαίωμα του χρήστη να θέσει σε λειτουργία το προϊόν.
 • Πριν από σημαντικές μετρήσεις, καθώς και μετά από πτώση ή άλλες μηχανικές επιδράσεις, πρέπει να ελέγχετε την ακρίβεια του εργαλείου μέτρησης.
 • Τα αποτελέσματα της μέτρησης ενδέχεται να επηρεαστούν, λόγω της αρχής λειτουργίας, από συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος. Τέτοιες είναι π.χ. η εγγύτητα σε συσκευές που παράγουν ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία, οι δονήσεις και οι αλλαγές της θερμοκρασίας.
 • Από γρήγορα μεταβαλλόμενες συνθήκες μέτρησης μπορεί να παραποιηθούν τα αποτελέσματα της μέτρησης.
 • Εάν μεταφέρετε το προϊόν από πολύ κρύο σε ζεστό περιβάλλον ή το αντίστροφο, θα πρέπει να αφήσετε το προϊόν να εγκλιματιστεί πριν από τη χρήση. Από μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες και λανθασμένα αποτελέσματα μέτρησης.
 • Σε περίπτωση χρήσης με αντάπτορες και αξεσουάρ βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ είναι καλά στερεωμένο.
 • Παρόλο που το εργαλείο μέτρησης έχει σχεδιαστεί για σκληρή χρήση σε εργοτάξια, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σχολαστικά, όπως και κάθε οπτικό και ηλεκτρικό προϊόν (κιάλια, γυαλιά, φωτογραφικές μηχανές).
 • Τηρείτε τις αναφερόμενες θερμοκρασίες λειτουργίας και αποθήκευσης.

Πρόσθετες υποδείξεις για την ασφάλεια για όργανα μέτρησης με λέιζερ

 • Σε περίπτωση ακατάλληλου ανοίγματος του προϊόντος μπορεί να εξέλθει ακτινοβολία λέιζερ που υπερβαίνει την κατηγορία 2. Αναθέστε την επισκευή του προϊόντος μόνο στο σέρβις της Hilti .
 • Αποκλείστε την περιοχή μέτρησης. Βεβαιωθείτε ότι κατά την τοποθέτηση του προϊόντος δεν κατευθύνετε την ακτίνα λέιζερ σε άλλα άτομα ή στον εαυτό σας. Οι ακτίνες λέιζερ θα πρέπει να διέρχονται σε μεγάλη απόσταση πάνω ή κάτω από το ύψος των ματιών.
 • Διατηρείτε καθαρό το παράθυρο εξόδου λέιζερ, για την αποφυγή λανθασμένων μετρήσεων.
 • Πριν από μετρήσεις/ τη χρήση και επαναλαμβανόμενα κατά τη χρήση ελέγχετε την ακρίβεια του προϊόντος.
 • Μετρήσεις κοντά σε αντικείμενα ή/και επιφάνειες με αντανάκλαση, μέσα από γυάλινες επιφάνειες ή παρόμοια υλικά ενδέχεται να παραποιήσουν το αποτέλεσμα.
 • Τοποθετήστε το προϊόν σε κατάλληλη βάση, σε τρίποδο ή τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια.
 • Απαγορεύεται η εργασία με πήχεις μέτρησης κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης.
 • Βεβαιωθείτε ότι στον περιβάλλοντα χώρο δεν χρησιμοποιείται άλλο όργανο μέτρησης με λέιζερ, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει τη μέτρησή σας.
 • Μην αφήνετε τις ακτίνες λέιζερ να εκτείνονται σε μη επιτηρούμενες περιοχές.

Πρόσθετες υποδείξεις για την ασφάλεια

 • Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση εξαρτημάτων ή/και αξεσουάρ. Ελέγξτε πριν από την έναρξη της εργασίας, ότι είναι καλά στερεωμένα τα τοποθετημένα αξεσουάρ.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Παρόλο που η συσκευή ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις των οδηγιών που ισχύουν, η Hilti δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να δεχτεί παρεμβολές από έντονη ακτινοβολία, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες. Σε αυτήν την περίπτωση ή σε περίπτωση άλλων αμφιβολιών, πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμαστικές μετρήσεις. Η Hilti δεν μπορεί επίσης να αποκλείσει ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε άλλες συσκευές (π.χ. συστήματα πλοήγησης αεροπλάνων).

Κατηγοριοποίηση λέιζερ για προϊόντα της κατηγορίας λέιζερ 2

Το προϊόν ανταποκρίνεται στην κατηγορία λέιζερ 2 κατά IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 και κατά CFR 21 § 1040 (FDA). Τα προϊόντα αυτά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χωρίς περαιτέρω μέτρα προστασίας. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει, όπως και στον ήλιο, να κοιτάτε κατευθείαν στην πηγή εκπομπής φωτός. Σε περίπτωση απευθείας επαφής με τα μάτια, κλείστε τα μάτια και απομακρύνετε το κεφάλι από την περιοχή της ακτινοβολίας. Μην κατευθύνετε την ακτίνα λέιζερ σε ανθρώπους.

Επιμελής χειρισμός και χρήση μπαταριών

 • Αφαιρείτε τις μπαταρίες από το προϊόν, όταν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες ενδέχεται να διαβρωθούν σε περίπτωση μεγαλύτερης διάρκειας αποθήκευσης και να εκφορτιστούν.
 • Φροντίστε ώστε οι μπαταρίες να μην καταλήγουν στα χέρια παιδιών.
 • Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα καινούργιες και παλιές μπαταρίες. Αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικών κατασκευαστών ή με διαφορετικές περιγραφές τύπου.
 • Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά.
 • Χρησιμοποιείτε για αυτό το προϊόν μόνο τον προβλεπόμενο τύπο μπαταρίας. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και κίνδυνο πυρκαγιάς.
 • Προσέξτε κατά την αντικατάσταση μπαταριών τη σωστή πολικότητα. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
 • Μην υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες και μην τις ρίχνετε στη φωτιά. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν και μπορεί να απελευθερωθούν τοξικές ουσίες.
 • Μη φορτίζετε τις μπαταρίες.
 • Μην κολλάτε τις μπαταρίες στο προϊόν.
 • Μην αποφορτίζετε τις μπαταρίες βραχυκυκλώνοντάς τις. Οι μπαταρίες μπορεί να χάσουν τη στεγανότητα, να εκραγούν, να καούν και να προκαλέσουν τραυματισμούς.
 • Μην προκαλείτε ζημιές στις μπαταρίες και μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες. Οι μπαταρίες μπορεί να χάσουν τη στεγανότητα, να εκραγούν, να καούν και να προκαλέσουν τραυματισμούς.

Περιγραφή

Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος

Image alternative
 1. Θήκη μπαταριών
 2. Ένδειξη κατάστασης φόρτισης
 3. Πλήκτρο λειτουργίας δέκτη
 4. Πλήκτρο λειτουργίας γραμμών
 5. Παράθυρο εξόδου λέιζερ
 6. Σπείρωμα στερέωσης
 7. Διακόπτης επιλογής on / off και κλείδωμα / ξεκλείδωμα του εκκρεμούς
 8. Κρίκος για στερέωση της ασφάλειας πτώσης
 9. Θέση πινακίδας επιδόσεων

Κατάλληλη χρήση

Το προϊόν που περιγράφεται είναι ένα αυτόματης στάθμισης λέιζερ προβολής γραμμών, το οποίο προορίζεται για στάθμιση και εκτέλεση εργασιών ευθυγράμμισης. Το λέιζερ προβολής γραμμών έχει δύο πράσινες γραμμές (οριζόντια και κάθετη) και ένα σημείο τομής γραμμών. Ο χειρισμός του λέιζερ προβολής γραμμών μπορεί να γίνει από ένα άτομο. Οι γραμμές και το σημείο τομής γραμμών έχουν εμβέλεια περ. 20 m (65 ft). Η εμβέλεια εξαρτάται από τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος. Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Πιθανές χρήσεις είναι: Στάθμιση πριζών, καναλιών καλωδίων, θερμαντικών σωμάτων και εγκαταστάσεων. Στάθμιση κρεμαστών οροφών. Στάθμιση και ευθυγράμμιση θυρών και παραθύρων. Μεταφορά υψών. Κάθετη ευθυγράμμιση σωλήνων.

Μηνύματα λειτουργίας

Κατάσταση
Σημασία
Το LED δεν ανάβει.
 • Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
 • Οι μπαταρίες έχουν αδειάσει.
 • Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί λάθος.
Το LED ανάβει μόνιμα.
Η ακτίνα λέιζερ είναι ενεργοποιημένη. Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Οι μπαταρίες είναι γεμάτες.
Το LED αναβοσβήνει γρήγορα.
Οι μπαταρίες έχουν σχεδόν αδειάσει
Το LED αναβοσβήνει.
Η συσκευή απενεργοποιήθηκε αυτόματα, όμως το εκκρεμές δεν είναι κλειδωμένο.
Η ακτίνα λέιζερ αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 10 (εκκρεμές όχι κλειδωμένο) ή 2 (εκκρεμές κλειδωμένο) δευτερόλεπτα.
Οι μπαταρίες έχουν σχεδόν αδειάσει
Η ακτίνα λέιζερ αναβοσβήνει πέντε φορές και στη συνέχεια μένει αναμμένη.
 • Η αυτόματη απενεργοποίηση απενεργοποιήθηκε.
 • Έχει ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί η λειτουργία δέκτη.
Η ακτίνα λέιζερ αναβοσβήνει με μεγάλη συχνότητα.
Η συσκευή δεν μπορεί να πραγματοποιήσει αυτόματη στάθμιση.
Η ακτίνα λέιζερ αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα.
Τρόπος λειτουργίας κεκλιμένης γραμμής. Το εκκρεμές είναι κλειδωμένο, επομένως δεν είναι σταθμισμένες οι γραμμές.

Έκταση παράδοσης

Λέιζερ προβολής γραμμών, θήκη, 4x μπαταρίες AA (όχι σε όλες τις αγορές), οδηγίες χρήσης, πιστοποιητικό κατασκευαστή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμβέλεια γραμμών και σημείου τομής χωρίς δέκτη λέιζερ
20 m
(65 ft ‑ 10 in)
Εμβέλεια γραμμών και σημείου τομής με δέκτη λέιζερ (εξαρτάται από τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος και τη θέση του δέκτη από το λέιζερ)
2 m … 50 m
(6 ft ‑ 10 in … 164 ft)
Χρόνος αυτόματης στάθμισης
3 s
Περιοχή αυτόματης στάθμισης (τυπική)
±4°
Ακρίβεια στα 10 m (33 ft)
±3 mm
(±0,1 in)
Πάχος γραμμής (απόσταση 5 m)
< 2 mm
(< 0,1 in)
Κατηγορία λέιζερ
Κατηγορία 2, ορατό, 510 - 530 nm, ±10 nm (IEC 60825-1:2014), class II (CFR 21 §1040.10 και 1040.11) (FDA)
Απόκλιση δέσμης γραμμών λέιζερ *180°
0,05... 0,08 mrad
Μέση ισχύς εξόδου (μέγ.) (p)
< 1 mW
Μήκος κύματος (λ), ±10 nm
510 nm … 530 nm
Διάρκεια παλμών (tp)
< 60 µs
Συχνότητα παλμών (f)
< 12 kHz
Τροφοδοσία ρεύματος
4x μπαταρίες 1,5V AA
Διάρκεια λειτουργίας (τυπική), όλες οι γραμμές ενεργοποιημένες
στους 24°C (72°F) : 10 ώρες
Διάρκεια λειτουργίας (τυπική), μόνο οριζόντιες ή κάθετες γραμμές ενεργές
στους 24°C (72°F) : 20 ώρες
Αυτόματη απενεργοποίηση (ενεργοποιημένη μετά από)
1 ώρα
Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας
LED και ακτίνες λέιζερ
Θερμοκρασία λειτουργίας
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Θερμοκρασία αποθήκευσης
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Προστασία από σκόνη και ψεκασμό νερού (εκτός από τη θήκη μπαταριών)
IP 54 κατά IEC 60529
Σπείρωμα τρίποδου
UNC 1/4"
Διαστάσεις μήκος x πλάτος x ύψος
66 mm x 116 mm x 103 mm
(2,6 in x 4,6 in x 4,1 in)
Βάρος με πόδι και μαζί με μπαταρίες
600 g
(21,2 oz)

Χειρισμός

Τοποθέτηση / αντικατάσταση μπαταριών

 • Προσέξτε τη σωστή πολικότητα των μπαταριών.
 • Αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες κατασκευασμένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Image alternative
 1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
 2. Αφαιρέστε ενδεχομένως τις άδειες μπαταρίες.
 3. Τοποθετήστε τις καινούργιες μπαταρίες.
 4. Κλείστε τη θήκη μπαταριών.

Ασφάλεια από πτώση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση του εξαρτήματος και/ή αξεσουάρ!
 • Χρησιμοποιείτε μόνο την προτεινόμενη για το προϊόν σας ασφάλεια πτώσης Hilti .
 • Ελέγχετε την ασφάλεια πτώσης και τα σημεία στερέωσης της ασφάλειας πτώσης πριν από κάθε χρήση για πιθανές ζημιές.
Προσέξτε τις εθνικές οδηγίες για εργασίες σε ύψος.
Χρησιμοποιείτε ως ασφάλεια από πτώση για αυτό το προϊόν αποκλειστικά την ασφάλεια πτώσης Hilti PMA 92.
 • Στερεώστε την ασφάλεια πτώσης στο λέιζερ και σε μια φέρουσα δομή. Ελέγξτε ότι συγκρατείται καλά.
  Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης της Hilti ασφάλειας πτώσης.

Ενεργοποίηση ακτίνων λέιζερ

 1. Θέστε τον διακόπτη επιλογής στη θέση Image alternative (on / ξεκλείδωτο).
  • Ενεργοποιούνται όλες οι γραμμές λέιζερ και όλα τα σημεία.
 2. Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας γραμμών μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή λειτουργία γραμμών.
  • Το προϊόν εναλλάσσεται επανειλημμένα ανάμεσα στους τρόπους λειτουργίας σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά: όλες οι γραμμές, οριζόντια γραμμή, κάθετη γραμμή.

Ρύθμιση ακτίνας λέιζερ για λειτουργία "Κεκλιμένη γραμμή"

 1. Θέστε τον διακόπτη επιλογής στη θέση Image alternative (on / κλειδωμένο).
  • Η οριζόντια γραμμή ενεργοποιείται.
 2. Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας γραμμών μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή λειτουργία γραμμών.
  • Το προϊόν εναλλάσσεται επανειλημμένα ανάμεσα στους τρόπους λειτουργίας σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά: οριζόντια γραμμή, κάθετη γραμμή, όλες οι γραμμές.
  Στη λειτουργία "Κεκλιμένη γραμμή", το εκκρεμές είναι κλειδωμένο και το λέιζερ δεν είναι αλφαδιασμένο.
  Η ακτίνα/οι ακτίνες λέιζερ αναβοσβήνουν κάθε 5 δευτερόλεπτα.

Απενεργοποίηση ακτίνων λέιζερ

 1. Θέστε τον διακόπτη επιλογής στη θέση OFF .
  • Η ακτίνα λέιζερ απενεργοποιείται και το εκκρεμές κλειδώνει.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από ακούσια θέση σε λειτουργία!
 • Βεβαιωθείτε ότι το σχετικό προϊόν είναι εκτός λειτουργίας, πριν τοποθετήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 1. Η ακτίνα λέιζερ απενεργοποιείται αυτόματα, όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι άδεια.

Παραδείγματα εφαρμογών

Μεταφορά ύψους

Image alternative

Ευθυγράμμιση προφίλ ξηράς δόμησης

Image alternative

Ευθυγράμμιση φωτιστικών οροφής

Image alternative

Ευθυγράμμιση σωληνώσεων

Image alternative

Ευθυγράμμιση στοιχείων θέρμανσης

Image alternative

Ευθυγράμμιση θυρών και πλαισίων παραθύρων

Image alternative

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας δέκτη λέιζερ

Η εμβέλεια του δέκτη λέιζερ μπορεί να είναι περιορισμένη λόγω ασυμμετρίας της ισχύος του λέιζερ που οφείλεται στον τρόπο κατασκευής και εξωτερικών πηγών φωτός που ενδεχομένως παρεμβάλλονται.
Για την επίτευξη μιας ιδανικής εμβέλειας, εργαστείτε στην ισχυρή πλευρά του λέιζερ γραμμών και αποφύγετε την εργασία σε άμεσο φως. Η ισχυρή πλευρά είναι η μπροστινή πλευρά του λέιζερ προβολής γραμμών.
 1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δέκτη, πατήστε το πλήκτρο Λειτουργία δέκτη.
  • Η ακτίνα λέιζερ αναβοσβήνει πέντε φορές για επιβεβαίωση.
  • Το LED δίπλα από το πλήκτρο λειτουργίας δέκτη ανάβει πράσινο.
  • Η ορατότητα των ακτίνων λέιζερ μειώνεται.
 2. Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο Λειτουργία δέκτη, για να απενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία δέκτη.
  • Το LED δίπλα από το πλήκτρο λειτουργίας δέκτη σβήνει.
  • Η ορατότητα των ακτίνων λέιζερ αυξάνεται στο κανονικό επίπεδο.
  Κατά την απενεργοποίηση του λέιζερ, απενεργοποιείται η λειτουργία δέκτη.

Έλεγχος

Έλεγχος στάθμισης της ακτίνας λέιζερ

Image alternative
 1. Η απόσταση ανάμεσα στους τοίχους πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 m.
 2. Τοποθετήστε το λέιζερ σε επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια, σε απόσταση περίπου 20 cm από τον τοίχο (A) και κατευθύνετε το σημείο τομής των ακτίνων λέιζερ στον τοίχο (A).
 3. Σημαδέψτε το σημείο τομής των ακτίνων λέιζερ με έναν σταυρό (1) στον τοίχο (A) και έναν σταυρό (2) στον τοίχο (Β).
 4. Τοποθετήστε το λέιζερ σε επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια, σε απόσταση περίπου 20 cm από τον τοίχο (Β) και κατευθύνετε το σημείο τομής των ακτίνων λέιζερ στον σταυρό (1) στον τοίχο (A).
 5. Ρυθμίστε το ύψος του σημείου τομής των ακτίνων λέιζερ έτσι, ώστε να συμπίπτει το σημείο τομής με το σημάδι (2) στον τοίχο (Β). Χρησιμοποιήστε, ενδεχομένως, ένα τρίποδο ή μια επίτοιχη βάση.
 6. Σημαδέψτε εκ νέου το σημείο τομής των ακτίνων λέιζερ με έναν σταυρό (3) στον τοίχο (Α).
 7. Μετρήστε τη διαφορά D μεταξύ των σταυρών (1) και (3) στον τοίχο (A) (RL = μήκος δωματίου).
Image alternative
 1. Υπολογίστε την τιμή R.
  • Η τιμή R θα πρέπει να είναι μικρότερη από 3 mm (1⁄8″).
 2. Εάν το αποτέλεσμα βρίσκεται εκτός της ανοχής, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .

Έλεγχος ακρίβειας της οριζόντιας γραμμής

Image alternative
 1. Τοποθετήστε τη συσκευή στην άκρη ενός δωματίου με μήκος τουλάχιστον 10 m.
  Η επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να είναι επίπεδη και οριζόντια.
 2. Ενεργοποιήστε όλες τις ακτίνες λέιζερ και βεβαιωθείτε, ότι είναι ξεκλείδωτο το εκκρεμές.
 3. Κάντε ένα σημάδι σε απόσταση τουλάχιστον 10 m από τη συσκευή, έτσι ώστε το σημείο τομής των γραμμών λέιζερ να προβάλλεται στο κέντρο του σημαδιού (d0) και η κάθετη γραμμή του σημαδιού να διέρχεται ακριβώς μέσα από το κέντρο της κάθετης γραμμής λέιζερ.
 1. Περιστρέψτε τη συσκευή κατά 45°, δεξιόστροφα κοιτώντας την από πάνω.
Image alternative
 1. Σημαδέψτε στη συνέχεια στο σημάδι το σημείο (d1) όπου η οριζόντια γραμμή λέιζερ συναντά την κάθετη γραμμή του σημαδιού.
 2. Περιστρέψτε τώρα τη συσκευή κατά 90°, αριστερόστροφα.
 3. Σημαδέψτε στη συνέχεια στο σημάδι το σημείο (d2) όπου η οριζόντια γραμμή λέιζερ συναντά την κάθετη γραμμή του σημαδιού.
 4. Μετρήστε τις ακόλουθες κάθετες αποστάσεις: d0-d1, d0-d2 και d1-d2. Προσδιορίστε τη μεγαλύτερη (dmax) και τη μικρότερη διαφορά (dmin).
 5. Για d0-d1, d0-d2 και d1-d2 ισχύει:
Image alternative
 1. Η μεγαλύτερη μετρημένη κάθετη απόσταση επιτρέπεται να ανέρχεται το πολύ στα 5 mm σε μια απόσταση μέτρησης 10 m.
  • dmax-dmin = απόσταση του ψηλότερου σημαδιού από το χαμηλότερο σημάδι σε χιλιοστά/¹⁄₁₀ ίντσας
  • D = απόσταση από τη συσκευή στο σημάδι σε μέτρα/πόδια

Έλεγχος ακρίβειας της κάθετης γραμμής

Για τον έλεγχο χρειάζεστε ένα άνοιγμα πόρτας ή παρόμοιο με ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2 m. Σε κάθε πλευρά πρέπει εκτός αυτού να υπάρχει χώρος τουλάχιστον 2.5 m.
Image alternative
 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε, ότι είναι ξεκλείδωτο το εκκρεμές.
 2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση 2,5 m από το άνοιγμα της πόρτας στο δάπεδο και ευθυγραμμίστε την κάθετη γραμμή στο κέντρο του ανοίγματος της πόρτας.
 3. Σημαδέψτε το κέντρο της κάθετης γραμμής στο δάπεδο (1) και στην επάνω ακμή του ανοίγματος της πόρτας (3) καθώς και 2,5 m πίσω από το άνοιγμα της πόρτας στο δάπεδο (2).
Image alternative
 1. Τοποθετήστε τη συσκευή ακριβώς πίσω από το σημείο (2) στο δάπεδο και κατευθύνετε την ακτίνα λέιζερ έτσι, ώστε να διέρχεται από τα σημεία (2) και (1).
 2. Από την επάνω ακμή του ανοίγματος της πόρτας μπορείτε να διαβάσετε κατευθείαν την απόκλιση ανάμεσα στη γραμμή λέιζερ και το σημείο (3). Αυτή η τιμή αντιστοιχεί στην απόκλιση σε διπλάσιο ύψος.
 3. Μετρήστε το ύψος του ανοίγματος της πόρτας.
 4. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση ανέρχεται σε 3 mm ανά ύψος 10 m.
Image alternative
 1. Για την προσδιορισμένη με την προαναφερόμενη μέθοδο απόκλιση προκύπτει η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση ως εξής:
 2. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση σε χιλιοστά πρέπει να είναι μικρότερη από 0.3 mm/m x το διπλάσιο ύψος σε μέτρα.
  • D = μετρημένη διπλάσια απόκλιση σε χιλιοστά / ¹⁄₁₀ ίντσας
  • H = ύψος της πόρτας σε μέτρα

Συμπεριφορά σε περίπτωση αποκλίσεων

 • Εάν διαπιστώσετε αποκλίσεις, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .

Φροντίδα και συντήρηση

Φροντίδα του προϊόντος
 • Απομακρύνετε προσεκτικά τους ρύπους που έχουν επικαθήσει.
 • Φυσήξτε τη σκόνη από το παράθυρο εξόδου λέιζερ. Μην ακουμπάτε το παράθυρο εξόδου λέιζερ με τα δάκτυλά σας.
 • Καθαρίζετε το περίβλημα μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε υλικά φροντίδας με περιεκτικότητα σε σιλικόνη, διότι ενδέχεται να προσβάλλουν τα πλαστικά μέρη.
Συντήρηση
 • Ελέγχετε τακτικά όλα τα ορατά μέρη για τυχόν ζημιές και την άψογη λειτουργία όλων των χειριστηρίων.
 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση ζημιών ή/και δυσλειτουργιών. Αναθέστε άμεσα την επισκευή του προϊόντος στο σέρβις της Hilti .
 • Μετά από εργασίες φροντίδας και συντήρησης, τοποθετήστε όλα τα συστήματα προστασίας και ελέγξτε την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Για μια ασφαλή λειτουργία χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Εγκεκριμένα από τη Hilti ανταλλακτικά, αναλώσιμα και αξεσουάρ για το προϊόν σας θα βρείτε στο πλησιέστερο Hilti Store ή στη διεύθυνση: www.hilti.group

Σέρβις μετροτεχνίας Hilti

Το σέρβις μετροτεχνίας της Hilti διενεργεί τον έλεγχο και σε περίπτωση απόκλισης, την επαναφορά και τον επανέλεγχο της συμμόρφωσης του εργαλείου μέτρησης με τις προδιαγραφές. Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές τη στιγμή του ελέγχου βεβαιώνεται γραπτώς από το πιστοποιητικό σέρβις. Προτείνεται:
 • Επιλέξτε κατάλληλο διάστημα ελέγχου ανάλογα με τη χρήση.
 • Μετά από ακραία καταπόνηση της συσκευής, πριν από σημαντικές εργασίες, ωστόσο τουλάχιστον ετησίως πρέπει να αναθέτετε έναν έλεγχο σέρβις μετροτεχνίας της Hilti .
Ο έλεγχος από το σέρβις μετροτεχνίας της Hilti δεν αποδεσμεύει τον χρήστη από τον έλεγχο του εργαλείου μέτρησης πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Μεταφορά και αποθήκευση

Μεταφορά
 • Ελέγχετε το προϊόν για τυχόν ζημιές πριν από κάθε χρήση καθώς και πριν και μετά από μεγαλύτερης διάρκειας μεταφορά.
Αποθήκευση
 • Αποθηκεύετε το προϊόν και τις μπαταρίες σε δροσερό και στεγνό χώρο. Προσέξτε τις οριακές τιμές θερμοκρασίας, που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
 • Μην αποθηκεύετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες στον ήλιο, πάνω σε πηγές θερμότητας ή πίσω από τζάμια.
 • Αποθηκεύετε το προϊόν και τις μπαταρίες σε σημείο στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και αναρμόδια άτομα.
 • Ελέγχετε το προϊόν για τυχόν ζημιές πριν από κάθε χρήση καθώς και πριν και μετά από μεγαλύτερης διάρκειας αποθήκευση.

Βοήθεια για προβλήματα

Σε βλάβες που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα ή δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Βλάβη
Πιθανή αιτία
Λύση
Το προϊόν δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.
Η μπαταρία είναι άδεια
 • Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Λανθασμένη πολικότητα μπαταρίας
 • Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες.
Η θήκη μπαταριών είναι ανοιχτή
 • Κλείστε τη θήκη μπαταριών.
Το προϊόν ή ο διακόπτης on/off είναι ελαττωματικός
 • Απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti.
Κάποιες μεμονωμένες ακτίνες λέιζερ δε λειτουργούν.
Βλάβη στην πηγή λέιζερ ή στο σύστημα ελέγχου του λέιζερ
 • Απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti.
Το προϊόν τίθεται σε λειτουργία, αλλά δεν είναι ορατή καμία ακτίνα λέιζερ.
Βλάβη στην πηγή λέιζερ ή στο σύστημα ελέγχου του λέιζερ
 • Απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti.
Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή
 • Αφήστε το προϊόν να κρυώσει ή να ζεσταθεί.
Δε λειτουργεί η αυτόματη στάθμιση.
Το προϊόν είναι τοποθετημένο σε υπερβολικά κεκλιμένη επιφάνεια
 • Τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
Το εκκρεμές είναι ασφαλισμένο
 • Ελευθερώστε το εκκρεμές.

Εγγύηση κατασκευαστή

 • Για ερωτήσεις σχετικά με τους όρους εγγύησης απευθυνθείτε στον τοπικό συνεργάτη της Hilti .

Περισσότερες πληροφορίες

Αξεσουάρ, προϊόντα συστήματος και περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν σας θα βρείτε εδώ.

Οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών
Image alternative
Αυτός ο πίνακας ισχύει για την αγορά της Κίνας.
Οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών
Image alternative
Αυτός ο πίνακας ισχύει για την αγορά της Ταϊβάν.

Διάθεση στα απορρίμματα

Image alternative Τα εργαλεία της Hilti είναι κατασκευασμένα σε μεγάλο ποσοστό από ανακυκλώσιμα υλικά. Προϋπόθεση για την ανακύκλωσή τους είναι ο κατάλληλος διαχωρισμός των υλικών. Σε πολλές χώρες, η Hilti παραλαμβάνει το παλιό σας εργαλείο για ανακύκλωση. Ρωτήστε το σέρβις ή τον σύμβουλο πωλήσεων της Hilti .
Image alternative
 • Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, της ηλεκτρονικές συσκευές και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!