Choose language

TE DRS‑B

Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο

Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση

Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση

 • Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία και απρόσκοπτο χειρισμό.
 • Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στην παρούσα τεκμηρίωση και στο προϊόν.
 • Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης πάντα στο προϊόν και δίνετε το προϊόν σε άλλα πρόσωπα μόνο μαζί με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Επεξήγηση συμβόλων

Υποδείξεις προειδοποίησης

Οι υποδείξεις προειδοποίησης προειδοποιούν από κινδύνους κατά την εργασία με το προϊόν. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες λέξεις επισήμανσης:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ !
 • Για μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, που οδηγεί σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
 • Για μια πιθανά επικίνδυνη κατάσταση, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ !
 • Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Σύμβολα στις οδηγίες χρήσης

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης
Image alternative Υποδείξεις χρήσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
Image alternative Χειρισμός ανακυκλώσιμων υλικών
Image alternative Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων
Image alternative Hilti Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li‑Ion
Image alternative Hilti Φορτιστής

Σύμβολα σε εικόνες

Στις εικόνες χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Αυτοί οι αριθμοί παραπέμπουν στην εκάστοτε εικόνα στην αρχή αυτών των οδηγιών χρήσης.
Image alternative Η αρίθμηση δείχνει τη σειρά των βημάτων εργασίας στην εικόνα και ενδέχεται να διαφέρει από τα βήματα εργασίας στο κείμενο.
Image alternative Οι αριθμοί θέσης χρησιμοποιούνται στην εικόνα Επισκόπηση και παραπέμπουν στους αριθμούς του υπομνήματος στην ενότητα Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος .
Image alternative Αυτό το σύμβολο έχει σκοπό να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή σας κατά την εργασία με το προϊόν.

Σύμβολα ανάλογα με το προϊόν

Σύμβολα στο προϊόν

Στο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Χρησιμοποιήστε μάσκα προστασίας από τη σκόνη

Πληροφορίες προϊόντος

Τα προϊόντα της Image alternative προορίζονται για τον επαγγελματία χρήστη και ο χειρισμός, η συντήρηση και η επισκευή τους επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο, ενημερωμένο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει ενημερωθεί ειδικά για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Από το προϊόν και τα βοηθητικά του μέσα ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι, όταν ο χειρισμός τους γίνεται με ακατάλληλο τρόπο από μη εκπαιδευμένο προσωπικό ή όταν δεν χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο.
Η περιγραφή τύπου και ο αριθμός σειράς αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.
 • Αντιγράψτε τον αριθμό σειράς στον ακόλουθο πίνακα. Θα χρειαστείτε τα στοιχεία προϊόντος για ερωτήματα προς την αντιπροσωπεία μας ή το σέρβις μας.
  Στοιχεία προϊόντος
  Μονάδα αναρρόφησης σκόνης
  TE DRS‑B
  Γενιά
  01
  Αρ. σειράς

Ασφάλεια

Υποδείξεις για την ασφάλεια

 • Διαβάστε και προσέξτε πριν από τη θέση σε λειτουργία τις οδηγίες χρήσης και τις πληροφορίες των προϊόντων του συστήματος που σχετίζονται με την ασφάλεια.
 • Χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο σε συνδυασμό με τα ηλεκτρικά εργαλεία που αναφέρονται στην εικόνα 1, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
 • Χρησιμοποιείτε το προϊόν και τα αξεσουάρ μόνο σε τεχνικά άψογη κατάσταση.
 • Μην πραγματοποιείτε ποτέ παραποιήσεις ή μετατροπές στο προϊόν ή σε αξεσουάρ.
 • Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες. Η συντήρηση και η επισκευή του προϊόντος επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο, ενημερωμένο προσωπικό! Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει ενημερωθεί ειδικά για τους πιθανούς κινδύνους.
 • Να είστε πάντα προσεκτικοί, να προσέχετε τι κάνετε και να εργάζεστε με το προϊόν με περίσκεψη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μία στιγμή απροσεξίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 • Από την κατεργασία μπορεί να εκσφενδονιστούν θραύσματα υλικού. Από τα θραύσματα του υλικού μπορεί να προκληθεί τραυματισμός στο σώμα και στα μάτια. Φοράτε κατά τη χρήση του προϊόντος προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικό κράνος και ωτοασπίδες.
 • Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα αξεσουάρ, τα εργαλεία ρύθμισης κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Λαμβάνετε ταυτόχρονα υπόψη τις συνθήκες εργασίες και την προς εκτέλεση εργασία. Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
 • Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση εξαρτημάτων ή/και αξεσουάρ. Ελέγξτε πριν από την έναρξη της εργασίας, ότι είναι καλά στερεωμένα τα τοποθετημένα αξεσουάρ.
 • Απαγορεύεται η αναρρόφηση νερού.
 • Η σκόνη, η οποία σχηματίζεται κατά τη λείανση, το γυαλοχαρτάρισμα, την κοπή και τη διάτρηση ενδέχεται να περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες. Ορισμένα παραδείγματα είναι: Μόλυβδος ή χρώματα με βάση μόλυβδο, Τούβλα, μπετόν και άλλα προϊόντα τοιχοποιίας, φυσικές πέτρες και άλλα προϊόντα που περιέχουν πυρίτιο, Συγκεκριμένα ξύλα, όπως δρυς, οξιά και χημικά επεξεργασμένα ξύλα, Αμίαντος ή υλικά που περιέχουν αμίαντο. Προσδιορίστε την έκθεση του χειριστή και των παρακείμενων προσώπων από την κατηγορία κινδύνου των υλικών, με τα οποία εργάζεστε. Λάβετε τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της έκθεσης σε ένα ασφαλές επίπεδο, όπως π.χ. χρησιμοποιώντας ένα σύστημα συλλογής σκόνης ή μια κατάλληλη μάσκα προστασίας της αναπνοής. Στα γενικά μέτρα για τη μείωση της έκθεσης ανήκουν τα εξής:
 • Εργασία σε μια περιοχή με καλό αερισμό,
 • Αποφυγή παρατεταμένης επαφής με σκόνη,
 • Καθοδήγηση σκόνης μακριά από το πρόσωπο και το σώμα,
 • Χρήση προστατευτικής ένδυσης και πλύσιμο των εκτεθειμένων περιοχών με νερό και σαπούνι.
 • Χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε εφαρμογή κατά το δυνατό έναν κατάλληλο αποκονιωτή προτεινόμενο από τη Hilti.
 • Για την αποφυγή ηλεκτροστατικών φαινομένων χρησιμοποιείτε αντιστατικό εύκαμπτο σωλήνα.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας και οι εξωτερικές επιφάνειες του τσοκ είναι χωρίς λάδια και γράσα. Εάν τοποθετηθεί η μονάδα αναρρόφησης σκόνης TE DRS‑B με λαδωμένα ή/και γρασαρισμένα εξαρτήματα, μπορεί να πέσει η μονάδα αναρρόφησης σκόνης TE DRS‑B. Απομακρύνετε τα λάδια και τα γράσα από τον αντάπτορα και τις εξωτερικές επιφάνειες του τσοκ με πανί.
 • Προσέχετε ώστε να μην υπερθερμανθεί η μονάδα. Σε θερμοκρασίες πάνω από 80 °C λιώνει το υλικό.
 • Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα για να μεταφέρετε ή για να καθοδηγείτε το σύστημα. Χρησιμοποιείτε για αυτόν το σκοπό τις προβλεπόμενες λαβές του ηλεκτρικού εργαλείου.
 • Μην κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο κατά τη λειτουργία από την κεφαλή αναρρόφησης.

Περιγραφή

Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος

Image alternative
 1. Βάση αναρρόφησης
 2. Σπαστός μοχλός
 3. Αντάπτορας Υ
 4. Αντάπτορας S
 5. Κεφαλή αναρρόφησης κοντή
 6. Κεφαλή αναρρόφησης μακριά

Κατάλληλη χρήση

Το προϊόν που περιγράφεται είναι μια μονάδα αναρρόφησης σκόνης, το οποίο χρησιμοποιείται ως αξεσουάρ σε συνδυασμό με σκαπτικά εργαλεία και αποκονιωτές της Hilti .

Έκταση παράδοσης

Βάση αναρρόφησης, σπαστός μοχλός, αντάπτορας S, αντάπτορας Υ, κεφαλή αναρρόφησης κοντή, κεφαλή αναρρόφησης μακριά, οδηγίες χρήσης
Περισσότερα, εγκεκριμένα για το προϊόν σας συστήματα θα βρείτε στο Hilti Store ή στη διεύθυνση: www.hilti.group

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Κεφαλή αναρρόφησης μακριά
Κεφαλή αναρρόφησης κοντή
Βάρος
≤ 590 g
≤ 440 g
Διαστάσεις (Μ × Π × Υ)
340 mm × 152 mm × 98 mm
201 mm × 152 mm × 98 mm
Τύπος εξαρτήματος
Βελόνι, πλατύ καλέμι, εργαλείο κοπανίσματος
Βελόνι, πλατύ καλέμι, εργαλείο κοπανίσματος
Μήκος εξαρτήματος
400 mm … 500 mm
290 mm … 390 mm
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Θερμοκρασία αποθήκευσης
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Χειρισμός

Τοποθέτηση μονάδας αναρρόφησης σκόνης

Το ελεύθερο μήκος εξαρτήματος που προεξέχει από την κεφαλή αναρρόφησης δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από 125 mm και μικρότερο από 30 mm. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μια ιδανική αναρρόφηση σκόνης.
Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο τα εικονιζόμενα στην εικόνα 2 βελόνια, πλατιά καλέμια και εργαλεία κοπανήματος.
Βεβαιωθείτε ότι κατά την τοποθέτηση δεν είναι τοποθετημένο κάποιο εξάρτημα στο ηλεκτρικό εργαλείο.
Image alternative
 1. Επιλέξτε τον σωστό αντάπτορα και τοποθετήστε τον αντάπτορα μέχρι να τερματίσει στο τσοκ.
 2. Ανοίξτε τον σπαστό μοχλό στη βάση αναρρόφησης.
 3. Τοποθετήστε τη βάση αναρρόφησης με ανοιχτό τον σπαστό μοχλό μέχρι να τερματίσει στον αντάπτορα.
 4. Κλείστε τον σπαστό μοχλό.
 5. Επιλέξτε τη σωστή κεφαλή αναρρόφησης για το μήκος του εξαρτήματος.
 6. Τοποθετήστε την κεφαλή αναρρόφησης στη βάση αναρρόφησης.
  Η μονάδα αυτή μπορεί να αποθηκεύεται σε τοποθετημένη και συναρμολογημένη κατάσταση στο βαλιτσάκι / χαρτοκιβώτιο και να μεταφέρεται.
 7. Απομακρύνετε, εφόσον υπάρχει, το προστατευτικό σκόνης από στο εξάρτημα και τοποθετήστε το εξάρτημα.
  Προσέξτε σχετικά τις οδηγίες χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου.
 8. Συνδέστε τον αποκονιωτή και τη μονάδα αναρρόφησης μεταξύ τους.

Αφαίρεση μονάδας αναρρόφησης σκόνης

 • Για την αφαίρεση της μονάδας ακολουθήστε τα αντίστοιχα στάδια εργασίας με την αντίστροφη σειρά.
  Αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης μόνο τραβώντας την από το ενισχυμένο τελικό δαχτυλίδι.

Λειτουργία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της μονάδας αναρρόφησης σκόνης. Εάν δεν είναι σωστά κλειστός ο σπαστός μοχλός, μπορεί να πέσει η μονάδα αναρρόφησης σκόνης.
 • Βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστός ο σπαστός μοχλός.
Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του αποκονιωτή. Αδειάζετε συχνά τον αποκονιωτή.
 1. Συνδέστε τον αποκονιωτή και θέστε τον σε λειτουργία.
 2. Θέστε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο.

Φροντίδα και συντήρηση

Φροντίδα της μονάδας

Μην χρησιμοποιείτε λάδια ή γράσα ή προϊόντα καθαρισμού.
Καθαρίζετε το περίβλημα μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε υλικά φροντίδας με περιεκτικότητα σε σιλικόνη, διότι ενδέχεται να προσβάλλουν τα πλαστικά μέρη.
 1. Απομακρύνετε τις ακαθαρσίες που έχουν προσκολλήσει και ελέγξτε εάν είναι ελεύθερο το άνοιγμα αναρρόφησης στη βάση αναρρόφησης από υπολείμματα σκόνης.
 2. Καθαρίζετε τη μονάδα τακτικά με κρύο νερό.
 3. Καθαρίζετε τακτικά τις εσωτερικές πλευρές των ανταπτόρων από γράσα και υπολείμματα σκόνης.

Συντήρηση

 • Ελέγχετε τακτικά όλα τα εξωτερικά μέρη του προϊόντος και των αξεσουάρ για τυχόν ζημιές και την άψογη λειτουργία όλων των στοιχείων χειρισμού. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, όταν έχουν υποστεί ζημιά εξαρτήματά του ή όταν δεν λειτουργούν άψογα τα στοιχεία χειρισμού.

Βοήθεια για προβλήματα

Σε βλάβες που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα ή δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Βλάβη
Πιθανή αιτία
Λύση
Υπερβολική ανάπτυξη σκόνης.
Αποκονιωτής γεμάτος.
 • Αδειάστε τον αποκονιωτή.
Κεφαλή αναρρόφησης ελαττωματική.
 • Αντικαταστήστε την κεφαλή αναρρόφησης.
Βουλωμένο κανάλι αναρρόφησης.
 • Καθαρίστε το κανάλι αναρρόφησης.
Ελεύθερα μήκη εργαλείων πάνω από 125 mm.
 • Χρησιμοποιήστε πιο κοντό εξάρτημα ή τη μακριά κεφαλή αναρρόφησης.
Η μονάδα αναρρόφησης σκόνης TE DRS-B πέφτει
Η μονάδα αναρρόφησης σκόνης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
Ο αντάπτορας και το τσοκ έχουν λάδια ή γράσα.
 • Απομακρύνετε με ένα πανί τα λάδια και τα γράσα από τον αντάπτορα και τις εξωτερικές επιφάνειες του τσοκ.
Μηχανισμός σύσφιξης ελαττωματικός.
 • Αντικαταστήστε τον μηχανισμό σύσφιξης (σπαστός μοχλός και σφιγκτήρας).
Έχετε επιλέξει λάθος αντάπτορα.
 • Επιλέξτε τον σωστό αντάπτορα.

Διάθεση στα απορρίμματα

Image alternative Τα εργαλεία της Hilti είναι κατασκευασμένα σε μεγάλο ποσοστό από ανακυκλώσιμα υλικά. Προϋπόθεση για την ανακύκλωσή τους είναι ο κατάλληλος διαχωρισμός των υλικών. Σε πολλές χώρες, η Hilti παραλαμβάνει το παλιό σας εργαλείο για ανακύκλωση. Ρωτήστε το σέρβις ή τον σύμβουλο πωλήσεων της Hilti .
Image alternative
 • Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, της ηλεκτρονικές συσκευές και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!

Εγγύηση κατασκευαστή

 • Για ερωτήσεις σχετικά με τους όρους εγγύησης απευθυνθείτε στον τοπικό συνεργάτη της Hilti .

Περισσότερες πληροφορίες

Image alternative
Περισσότερες πληροφορίες για τον χειρισμό, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την ανακύκλωση θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Στο τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης θα βρείτε αυτόν τον σύνδεσμο και ως κωδικό QR.