ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Σχεδιασμός με ασφάλεια

Seminari tecnici

Για να είσαι πάντα ενημερωμένος. Στη Hilti οργανώνουμε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις όπου μπορείς να πληροφορηθείς για την εξέλιξη των κανονισμών και τις νέες τεχνολογικές λύσεις που είναι χρήσιμες στην εργασία σου. Οι τεχνικού περιεχομένου εκπαιδεύσεις σου προσφέρουν μια ποιοτική εμβάθυνση: αφορούν τους μελετητές υποδομών, τεχνικούς και εγκαταστάτες.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων και των εκπαιδεύσεων θα έχεις την ευκαιρία να εμβαθύνεις σε σημαντικά θέματα σχετικά με:

  • μηχανικά και χημικά αγκύρια: αρχές λειτουργίας και μέθοδοι σχεδιασμού σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές (ETAG)
  • ράβδους οπλισμού εκ των υστέρων τοποθετημένες με χημικά αγκύρια: μεθοδολογίες σχεδιασμού και εφαρμογής
  • χρήση χημικών αγκυρίων στην αποκατάσταση και στην ενίσχυση δομών
  • συμπεριφορά και σχεδιασμό συνδέσεων με αγκύρια σε περίπτωση δυναμικών φορτίων (shock, σεισμός, κόπωση) ή υποκείμενων σε πυρκαϊά.
  • συνδέσεις για σύνθετες κατασκευές από χάλυβα-σκυρόδεμα και από ξύλο-σκυρόδεμα
  • συστήματα παθητικής πυροπροστασίας: σφραγίσεις των διελεύσεων των εγκαταστάσεων ανθεκτικές στη φωτιά: χαρακτηριστικά, δοκιμές και πιστοποιήσεις
  • συστήματα εγκατάστασης: τεχνικά προβλήματα στο σχεδιασμό υποστηρίξεων Η/Μ εγκαταστάσεις
  • συμπεριφορά και σχεδιασμό υποστηρίξεων ανθεκτικών στο σεισμό

πρόγραμμα των επόμενων σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων

Επικοινωνία