Πιστοποιητικα συμμορφωσης προϊοντων 2.2/3.1

Ζήτα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης

Χτίζουμε την εμπιστοσύνη με μέγιστη διαφάνεια. Είμαστε στη διάθεσή σου για να σου παράσχουμε όλες τις πληροφορίες και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης για μεταλλικά προϊόντα για δομική και μη δομική χρήση. Άσε να σου δείξουμε την ποιότητα των υλικών και της επεξεργασίας: ικανοποιούνται πλήρως οι προσδοκίες σου και το Ευρωπαϊκό πρότυπο UNI EN 10204.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 2.2)

Για τα προϊόντα χάλυβα για δομική και μη δομική χρήση μπορείς να ζητήσεις πιστοποιητικό συμμόρφωσης υλικού με την παραγγελία βάσει δοκιμών που εκτελούνται σε προϊόντα του ίδιου τύπου. Τα προϊόντα που υποβάλλονται σε χημικές και μηχανικές δοκιμές δεν είναι αναγκαστικά τα προϊόντα που παρέχονται πραγματικά.

Τιμή: δωρεάν.

Το κόστος του πιστοποιητικού 2.1 αφορά το ατομικό πιστοποιητικό και ακολουθεί την παραγγελία.

Το πιστοποιητικό είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 2.2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 3.1)

Για τα προϊόντα χάλυβα για δομική και μη δομική χρήση μπορείς να ζητήσεις το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την παραγγελία, βάσει δειγματοληπτικών δοκιμών που πραγματοποιούνται στην παρτίδα του παραγγελθέντος υλικού.

Τιμή: -

Το κόστος σχετίζεται με το αίτημα για το πιστοποιητικό κάθε μεμονωμένου κωδικού προϊόντος που περιλαμβάνεται στην παραγγελία. 

Να υποδεικνύεις πάντα για ποια προϊόντα και για πόσες παραγγελίες θέλεις το πιστοποιητικό. Θυμήσου να υποβάλλεις το αίτημα κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Το πιστοποιητικό είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα.

Επικοινωνία