Βιδωτοί πείροι με σπείρωμα

Δείξε μου βιδωτούς πείρους με σπείρωμα για τη στερέωση μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, μεταλλικών σχαρών διαδρόμων και εξαρτημάτων, όπως πινακίδων σήμανσης ή φωτιστικών σωμάτων σε χάλυβα

Δείξε μου βιδωτούς πείρους με σπείρωμα για τη στερέωση μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, μεταλλικών σχαρών διαδρόμων και εξαρτημάτων, όπως πινακίδων σήμανσης ή φωτιστικών σωμάτων σε χάλυβα
S-BT MR Βιδωτός πείρος με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για στερεώσεις πολλαπλών χρήσεων σε αλουμίνιο σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT MR HL Πείρος με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, σπείρωμα μετρικό ή Whitworth) για στερεώσεις πολλαπλών χρήσεων σε χάλυβα σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT MF HL Πείρος με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανθρακοχάλυβας, σπείρωμα μετρικό ή Whitworth) για στερεώσεις πολλαπλών χρήσεων σε χάλυβα και σε ήπια διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT GR Βιδωτός πείρος με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για στερεώσεις μεταλλικών σχαρών σε χάλυβα και αλουμίνιο σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT-GR HL Πείρος με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για δίσκους στερέωσης σχαρών σε χάλυβα, σε ήπια διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT-GF HL Βίδα με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανθρακοχάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για δίσκους στερέωσης πλεγμάτων σε χάλυβα, σε ήπια διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT-GR HL AL Πείρος με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για στερεώσεις μεταλλικών σχαρών σε αλουμίνιο σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT-EF Βιδωτός πείρος με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανθρακοχάλυβας HDG, μετρικό σπείρωμα) για ηλεκτρολογικές συνδέσεις σε χάλυβα, σε ήπια διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT-EF HC Βιδωτός πείρος με σπείρωμα Βιδωτός πείρος με σπείρωμα (ανθρακοχάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για ηλεκτρικές συνδέσεις σε χάλυβα σε μετρίως διαβρωτικά περιβάλλοντα, συνιστώμενη μέγιστη διατομή του συνδεδεμένου καλωδίου 120 mm²
S-BT-ER Βιδωτός πείρος με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για ηλεκτρολογικές συνδέσεις σε χάλυβα, σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT-ER HC Βιδωτός πείρος με σπείρωμα Βιδωτός πείρος με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για ηλεκτρικές συνδέσεις σε χάλυβα σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα, συνιστώμενη μέγιστη διατομή του συνδεδεμένου καλωδίου 120 mm²
S-BT-ER HL Πείρος με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, σπείρωμα μετρικό ή Whitworth) για ηλεκτρολογικές συνδέσεις σε χάλυβα, σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT-ER HC HL Πείρος με σπείρωμα Βιδωτός πείρος με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για ηλεκτρικές συνδέσεις σε χάλυβα σε ήπια διαβρωτικά περιβάλλοντα, συνιστώμενη μέγιστη διατομή του συνδεδεμένου καλωδίου 120 mm²/AWG 4,0
S-BT-EF HC HL Πείρος με σπείρωμα Βιδωτός πείρος με σπείρωμα (ανθρακοχάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για ηλεκτρικές συνδέσεις σε χάλυβα σε μετρίως διαβρωτικά περιβάλλοντα, συνιστώμενη μέγιστη διατομή του συνδεδεμένου καλωδίου 120 mm² / AWG 4,0
Πίσω στα προϊόντα ()
ΣΥΓΚΡΙΝΕ
Προϊόντα ()
Σύνδεση για συνέχιση
Κάνε εγγραφή