Καρφωτικά απ' ευθείας στερέωσης με φυσίγγιο

Δείξε μου εργαλεία φυσιγγίου (PAT) που καθιστούν πραγματικότητα τη γρήγορη απευθείας στερέωσης σχεδόν σε κάθε ειδικότητα του κλάδου των κατασκευών

Δείξε μου εργαλεία φυσιγγίου (PAT) που καθιστούν πραγματικότητα τη γρήγορη απευθείας στερέωσης σχεδόν σε κάθε ειδικότητα του κλάδου των κατασκευών
DX 351-BTG Καρφωτικό φυσιγγίου Πλήρως αυτόματο καρφωτικό φυσιγγίου με μικρές διαστάσεις και υψηλή απόδοση, για τη στερέωση βίδας με σπείρωμα X-BT
DX 76 Καρφωτικό φυσιγγίου Ημιαυτόματα, υψηλής παραγωγικότητας, καρφωτικά φυσιγγίου για τη στερέωση μεταλλικών επιστρώσεων
DX 76 PTR Καρφωτικό φυσιγγίου Ημι-αυτόματο καρφωτικό φυσιγγίου βαρέος τύπου για τοποθέτηση καρφιών σε δεσμίδες σε χαλύβδινες κατασκευές