Αξεσουάρ για καρφιά

Εργαλεία τοποθέτησης, τέστερ και άλλα αξεσουάρ για την εγκατάσταση και τον έλεγχο αγκυρίων

Εργαλεία τοποθέτησης, τέστερ και άλλα αξεσουάρ για την εγκατάσταση και τον έλεγχο αγκυρίων
HAT 28 Τέστερ αγκυρίων Συσκευή δοκιμής για φορτίο δοκιμής και προσδιορισμό της αντοχής εξόλκευσης αγκυρίων και στοιχείων στερέωσης DX
Φυσητήρας Αξεσουάρ έγχυτων κονιαμάτων για εκφύσηση
TE-C-HDA-GT Αγκύριο υποσκαφής Εργαλείο υποσκαφής – για τη δημιουργία υποσκαφών για την εγκατάσταση αγκυρίων HDA σε σημεία πρόσκρουσης σε ράβδους οπλισμού
Οδηγός βιδών ST-SG 5.5 Οδηγός βιδών για το κατσαβίδι ST 1800 – για τη στερέωση βιδών για πάνελ τύπου σάντουιτς
Οδηγός βιδών ST-SG 6.5 Οδηγός βιδών για το κατσαβίδι ST 1800 – για τη στερέωση βιδών για πάνελ τύπου σάντουιτς
Λαβή-T X-NSD 1/4" Αξεσουάρ για το X-BT-MF πείροι με σπείρωμα, συμπεριλαμβανομένων των υποδοχών, λαβές T και εργαλεία ροπής
Καστάνια X-NSD 1/4"-16mm Αξεσουάρ για το X-BT-MF πείροι με σπείρωμα, συμπεριλαμβανομένων των υποδοχών, λαβές T και εργαλεία ροπής
Εργαλείο ροπής X-BT 1/4" Αξεσουάρ για το X-BT-MF πείροι με σπείρωμα, συμπεριλαμβανομένων των υποδοχών, λαβές T και εργαλεία ροπής
Σφήνα HIT-OHW Αξεσουάρ χημικών αγκυρίων για εφαρμογές σε υπερυψωμένες θέσεις
S-TB Ράβδος ροπής Εργαλείο τοποθέτησης ελεγχόμενης ροπής για την τοποθέτηση αγκυρίων HSA
Δυναμοκατσάβιδο S-BT 1/4" Εργαλείο ροπής 5 Nm για την εγκατάσταση βιδών με σπείρωμα S-BT σε αλουμίνιο ή χάλυβα (πάχος < 6 mm)