ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ HILTI.GRΑνακαλύψτε τα πλεονεκτήματα του online λογαριασμού σας.Μάθετε περισσότερα
Hilti

Χαρακτηριστικά & Εφαρμογές

Δείκτης ελέγχου HUS 8-10-14mm #2261861
Χαρακτηριστικά
  • Γρήγορος και εύκολος έλεγχος φθοράς αγκυροβιδών
  • Δείχνει εάν η αγκυρόβιδα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την έκθεση Z-21.8-2173 της 21ης Δεκεμβρίου 2021 για τη χρήση της αγκυρόβιδας σκυροδέματος HUS4 σε προσωρινή στερέωση.
  • Πάντα διαθέσιμο στο εργοτάξιο όταν είναι προσαρμοσμένο στα παλμικά κλειδιά μπαταρίας NURON
Εφαρμογές
  • Εκτίμηση ώστε αν μία αγκυρόβιδα HUS μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για προσωρινές στερεώσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δείκτης ελέγχου HUS 8-10-14mm #2261861

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ